Wygraj karnet na Jarocin Festiwal! [konkurs]

Wygraj karnet na Jarocin Festiwal! [konkurs]

Jarocin Festiwal 2015 zbliża się wielkimi krokami. Impreza odbędzie się w dniach 17-19 lipca. Podczas trzech dni festiwalu zagrają m.in. The Kooks, Peter Hook z Joy Division, Acid Drinkers, My Riot, Voo Voo, Lao Che oraz Natalia Przybysz. Mamy dla państwa kolejne – tym razem już ostatnie – karnety na to wydarzenie.

Do wygrania jest 8 pojedynczych wejściówek.

Podczas festiwalu wystąpi projekt Nowe Sytuacje, który będzie nawiązywał do legendarnego koncertu Republiki. W związku z tym prosimy odpowiedzieć na pytanie:

- w którym roku odbył się wspomniany koncert?

Odpowiedzi prosimy przesyłać na adres konkurs@wlkp24.info, w tytule maila trzeba wpisać „JAROCIN FESTIWAL”, a w treści podać:

- odpowiedź na pytanie

- imię i nazwisko

- adres

- numer telefonu

 

Na odpowiedzi czekamy do poniedziałku, 13 lipca. Zwycięzców wylosujemy następnego dnia i podamy na portalu wlkp24.info. Karnety będą do odbioru w biurze akredytacyjnym w dniu rozpoczęcia festiwalu.

1.   Zasady ogólne

1.1. Organizatorem konkursu są Telewizja Proart i portal wlkp24.info z siedzibą w Ostrowie Wlkp. przy ul. Wolności 19.

1.2. Konkurs organizowany jest w terminie od 10 lipca 2015 roku do 13 lipca 2015 roku.

1.3. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki Konkursu.

2. Warunki Konkursu

2.1. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest wykonanie zadania konkursowego, czyli odpowiedź na pytanie:

- W którym roku odbył się legendarny koncert Republiki, do którego będzie nawiązywał wystpęp projektu Nowe Sytuacje?

w terminie do wtorku 13 lipca do godziny 24:00 (odpowiedź należy przesłać e-mailem na adres konkurs@wlkp24.info

- zgoda na udzielenie wywiadu reporterom Telewizji Proart i portalu wlkp24.info

- podanie w treści maila tytułu konkursu: "Jarocin Festiwal

2.2. Uczestnik Konkursu wraz z przesłaniem odpowiedzi zobowiązany jest podać następujące dane osobowe: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, telefon kontaktowy oraz adres e-mail.

2.3.   Odpowiedzi przesłane z niekompletnymi lub nieprawdziwymi danymi oraz po terminie wyznaczonym przez Organizatora nie będą uwzględniane. 

2.4. Podanie niekompletnych lub nieprawdziwych danych skutkuje dyskwalifikacją.

2.5. W Konkursie mogą wziąć udział sympatycy portalu wlkp24.info oraz Telewizji Proart.

2.6. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora Konkursu i firmy Promax oraz ich najbliżsi, przez co należy rozumieć współmałżonków i osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym. 

3. Nagrody oraz zasady ich przyznawania.

3.1. Nagroda może zostać przyznana jedynie osobie, która spełni wszystkie warunki Konkursu. Prawo do nagrody nie może być scedowane na osoby trzecie. Prawo do nagrody nie może być zamienione na ekwiwalent pieniężny. 

3.2. Ogłoszenie wyników odbędzie się w terminie 14 lipca na portalu wlkp24.info. Nagrodę będzie można odebrać osobiście w biurze akredutacyjnym w dniu rozpoczęcia festiwalu.

3.3. Nieodebranie nagrody w terminie powoduje utratę prawa do nagrody. W przypadku utraty prawa do nagrody we wskazanym terminie, prawo to przechodzi na Organizatorów i może zostać przeniesione przez Organizatorów na osobę, która zajęła kolejne miejsce w Konkursie.

3.4. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za niemożność ani utrudnienia w odbiorze nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika nagrodzonego w Konkursie.

3.5. Nadzór nad prawidłowością przebiegu Konkursu sprawować będzie Komisja Konkursowa, w skład której wchodzą: Przemysław Ciupka, Maciej Parysek. Spośród nadesłanych w terminie zgłoszeń Komisja Konkursowa zwycięzców, którzy otrzymają zaproszenia na Jarocin Festiwal 2015. Nagroda zostanie przyznana uczestnikowi konkursu, który spełnił wszystkie warunki określone w Regulaminie. Uczestnik konkursu może przesłać tylko jedno zgłoszenie.

3.6. Zwycięzcy Konkursu wyrażają zgodę na opublikowanie swoich imion i nazwisk na stronie internetowej www.wlkp24.info oraz w Telewizji Proart.

4 . Postępowanie reklamacyjne.

4.1. Reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu Uczestnicy mogą zgłaszać nie później jak 3 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu. Decyduje data doręczenia reklamacji. 

4.2. Reklamacje zostaną rozpatrzone najpóźniej 3 dni od daty ich otrzymania przez Organizatorów. Decyzja Organizatorów jest ostateczna i wiążąca. 

5. Dane osobowe.

5.1. Przesłanie danych osobowych przez Uczestnika Konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich przetwarzanie w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu.

5.2. Uczestnik Konkursu przesyłając zgłoszenie do Konkursu potwierdza, że ma wiedzę i możliwości wglądu do swoich danych i ich poprawiania, aż do czasu likwidacji zbioru danych, co nastąpi po rozstrzygnięciu Konkursu, w tym przyznaniu nagród.

6. Postanowienia końcowe.

6.1. Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Telewizji Proart i portalu wlkp24.info  oraz na www.wlkp24.info

6.2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

Komentarze

Serwis WLKP24.info do swojego działania wykorzystuje pliki cookies. Stosujemy je, aby zapewnić Państwu jak największą wygodę korzystania z funkcjonalności naszego portalu.

Jeżeli zgadzają się Państwo na korzystanie z cookies przez nasz portal, prosimy o kliknięcie przycisku "Akceptuję". Jeśli nie akceptują Państwo takiego działania, należy zmienić ustawienia cookies w swojej przeglądarce.

Akceptuję

Przeczytaj naszą politykę cookies