XVI Sesja Rady Miejskiej na żywo!

XVI Sesja Rady Miejskiej na żywo!

30 grudnia o godz. 9:00 rozpocznie się ostatnia w tym roku Sesja Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego. Podczas obrad radni podejmą decyzje w sprawie m.in. przyjęcia budżetu na rok 2016. Tradycyjnie już Sesję pokażemy Państwu na żywo na antenie Telewizji Proart oraz na portalu wlkp24.info.

TRANSMISJA>>>

I Otwarcie.

II Przyjęcie porządku obrad.

III Przyjęcie protokołu z XIV Sesji Rady Miejskiej.

IV Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie międzysesyjnym.

V Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej z działań podejmowanych w okresie od XIII do XVI Sesji Rady Miejskiej.

VI Interpelacje i wnioski radnych.

VII Podjęcie uchwał w sprawie:

1) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Ostrowa Wielkopolskiego,

2) zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,

3) ustalenia wykazu niezrealizowanych wydatków miasta Ostrowa Wielkopolskiego, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015,

4) poboru podatków i opłat w drodze inkasa,

5) zmiany uchwały nr XII/137/2015 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 30 września 2015 roku w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów oraz określenia zasad poboru i terminów płatności oraz zwolnień w 2016 roku,

6) Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Ostrowa Wielkopolskiego,

7) uchwały budżetowej na 2016 rok,

8) udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego,

9) pomocy finansowej dla Powiatu Ostrowskiego na zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Ostrowskiego”,

10) udzielenia Gminie Ostrów Wielkopolski pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pod nazwą: „Rozwiązanie komunikacyjne ulicy Wylotowej z węzłem Pruślin”,

11) zmiany uchwały nr XLVII/459/2014 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 27 marca 2014 roku w sprawie Statutu Miasta Ostrowa Wielkopolskiego,

12) ustanowienia w Ostrowie Wielkopolskim roku 2016 Rokiem Antoniego Kaliny,

13) zmiany załącznika do uchwały nr X/104/2015 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 29.06.2015 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury,

14) zmiany Statutu Żłobka Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim,

15) zaliczenia drogi w rejonie ul. Granicznej do kategorii dróg gminnych,

16) przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowa Wielkopolskiego dla działek 6/4, 6/8, 7/3 i 8 z obrębu 0136.

VIII Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.

IX Wolne wnioski i informacje.

X Zakończenie obrad.

Komentarze

Serwis WLKP24.info do swojego działania wykorzystuje pliki cookies. Stosujemy je, aby zapewnić Państwu jak największą wygodę korzystania z funkcjonalności naszego portalu.

Jeżeli zgadzają się Państwo na korzystanie z cookies przez nasz portal, prosimy o kliknięcie przycisku "Akceptuję". Jeśli nie akceptują Państwo takiego działania, należy zmienić ustawienia cookies w swojej przeglądarce.

Akceptuję

Przeczytaj naszą politykę cookies