Pieniądze na ostrowski sport podzielone

Pieniądze na ostrowski sport podzielone

W zeszłym roku ostrowscy radni przyjęli uchwałę, zgodnie z którą zmieniły się zasady finansowania sportu przez miasto. Pieniądze nie są już przyznawane na tzw. promocję miasta przez sport. Kluby wnioskują o przyznanie dotacji celowej na realizację określonego zadania.  Wiemy już jakie środki trafią do poszczególnych klubów.

Pozyskane od miasta środki mogą zostać przeznaczone na:

1) koszty bezpośrednie:

a) transport;

b) wyżywienie i zakwaterowanie;

c) wynajem obiektów;

d) opieka medyczna i badania lekarskie;

e) zakup środków doraźnej pomocy medycznej;

f)udział zespołu w rozgrywkach ligowych (opłaty związkowe i rejestracyjne, licencje, zezwolenia);

g) opłaty sędziowskie;

h) koszty wynajmu ochrony na zawody sportowe;

i) opłaty startowe;

j) wynagrodzenia trenerskie i instruktorskie wraz z pochodnymi dla szkoleniowców prowadzących zajęcia sportowe;

k) udział w szkoleniach kadry instruktorsko – trenerskiej;

l) utrzymanie bazy sportowej przeznaczonej na prowadzenie szkolenia sportowego;

ł) zakup niezbędnego sprzętu sportowego przeznaczonego na prowadzenie szkoleń;

m) ubezpieczenia OC klubu i NC zawodników i trenerów;

n) zakup nagród, pucharów i medali.

2) koszty pośrednie do 10 % wartości udzielonej dotacji ogółem:

a) koszty administracyjne (w tym opłaty czynszowe, media, artykuły biurowe);

b) koszty działań informacyjnych i promocyjnych zadania.

 

Z dotacji nie mogą być finansowane wydatki z tytułu m.in.:

1) wypłaty wynagrodzeń dla zawodników i zarządu klubu;

2) transferu zawodników;

3) zapłaty kar, mandatów i innych opłat sankcyjnych, nałożonych na klub lub zawodnika;

4) zobowiązań klubu z zaciągniętej pożyczki, kredytu lub wykupu papierów wartościowych oraz kosztów obsługi zadłużenia, a także z tytułu podatków i składek ZUS;

5) budowy i modernizacji obiektu sportowego;

Komentarze

Serwis WLKP24.info do swojego działania wykorzystuje pliki cookies. Stosujemy je, aby zapewnić Państwu jak największą wygodę korzystania z funkcjonalności naszego portalu.

Jeżeli zgadzają się Państwo na korzystanie z cookies przez nasz portal, prosimy o kliknięcie przycisku "Akceptuję". Jeśli nie akceptują Państwo takiego działania, należy zmienić ustawienia cookies w swojej przeglądarce.

Akceptuję

Przeczytaj naszą politykę cookies