Wygraj zaproszenie na noworoczny turniej szczypiorniaka!

Wygraj zaproszenie na noworoczny turniej szczypiorniaka!

22 i 23 stycznia w na hali Gimnazjum nr 4 przy ul. Krotoszyńskiej w Ostrowie Wielkopolskim rozgrywany będzie Noworoczny Turniej Piłki Ręcznej Mężczyzn z udziałem drużyn na co dzień występujących w Superlidze. Mamy dla Państwa trzy pojedyncze zaproszenia, upoważniające do wstępu na obydwa dni turnieju.

Najbliższy weekend każdy kibic szczypiorniaka powinien zarezerwować na wizytę w hali, gdzie swoje mecze rozgrywa KPR Ostrovia. Podopieczni Krzysztofa Przybylskiego będą rywalizowali z występującymi w Superlidze zespołami KPR RC Legionowo, KS Azoty Puławy oraz Pogonią Szczecin.

Żeby zdobyć jedno z trzech zaproszeń na to wydarzenie trzeba odpowiedzieć na pytanie:

- Kto jest najskuteczniejszym zawodnikiem KPR Ostrovia w bieżącym sezonie I ligi?

Odpowiedzi prosimy przesyłać na adres konkurs@wlkp24.info. W tytule trzeba wpisać „TURNIEJ NOWOROCZNY”, a w treści podać:

- poprawną odpowiedź

- imię i nazwisko

- numer telefonu

Wygrają trzy osoby, które najszybciej prześlą poprawne odpowiedzi. Zwycięzców podamy w czwartek rano. Zaproszenia będą do odbioru w naszej redakcji, ul. Wolności 19 w Ostrowie Wlkp., w czwartek i piątek, od godz. 9:00 do godz. 16:00.

 

REGULAMIN KONKURSU:

1.   Zasady ogólne

1.1. Organizatorem konkursu są Telewizja Proart i portal wlkp24.info z siedzibą w Ostrowie Wlkp. przy ul. Wolności 19.

1.2. Konkurs organizowany jest w terminie od 19 stycznia 2016 roku do 21 stycznia 2016 roku.

1.3. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki Konkursu.

2. Warunki Konkursu

2.1. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest wykonanie zadania konkursowego

- Kto jest najskuteczniejszym zawodnikiem KPR Ostrovia w bieżącym sezonie I ligi?

(odpowiedź należy przesłać e-mailem na adres konkurs@wlkp24.info)

- podanie w treści maila tytułu konkursu: "TURNIEJ NOWOROCZNY”

2.2. Uczestnik Konkursu wraz z przesłaniem odpowiedzi zobowiązany jest podać następujące dane osobowe: imię i nazwisko, telefon kontaktowy oraz adres e-mail.

2.3.   Odpowiedzi przesłane z niekompletnymi lub nieprawdziwymi danymi oraz po terminie wyznaczonym przez Organizatora nie będą uwzględniane. 

2.4. Podanie niekompletnych lub nieprawdziwych danych skutkuje dyskwalifikacją.

2.5. W Konkursie mogą wziąć udział sympatycy portalu wlkp24.info oraz Telewizji Proart.

2.6. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora Konkursu i firmy Promax oraz ich najbliżsi, przez co należy rozumieć współmałżonków i osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym. 

3. Nagrody oraz zasady ich przyznawania.

3.1. Nagroda może zostać przyznana jedynie osobie, która spełni wszystkie warunki Konkursu. Prawo do nagrody nie może być scedowane na osoby trzecie. Prawo do nagrody nie może być zamienione na ekwiwalent pieniężny. 

3.2. Ogłoszenie wyników odbędzie się w terminie 21 stycznia 2016 roku na portalu wlkp24.info. Nagroda będzie do odbioru 21 i 22 stycznia 2016 roku w redakcji portalu wlkp24.info, ul. Wolności 19 w Ostrowie Wlkp.

3.3. Nieodebranie nagrody w terminie powoduje utratę prawa do nagrody. W przypadku utraty prawa do nagrody we wskazanym terminie, prawo to przechodzi na Organizatorów i może zostać przeniesione przez Organizatorów na osobę, która zajęła kolejne miejsce w Konkursie.

3.4. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za niemożność ani utrudnienia w odbiorze nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika nagrodzonego w Konkursie.

3.5. Nadzór nad prawidłowością przebiegu Konkursu sprawować będzie Komisja Konkursowa, w skład której wchodzą: Przemysław Ciupka, Maciej Parysek. Spośród nadesłanych w terminie zgłoszeń Komisja Konkursowa zwycięzców. Nagroda zostanie przyznana uczestnikowi konkursu, który spełnił wszystkie warunki określone w Regulaminie. Uczestnik konkursu może przesłać tylko jedno zgłoszenie.

3.6. Zwycięzcy Konkursu wyrażają zgodę na opublikowanie swoich imion i nazwisk na stronie internetowej www.wlkp24.info oraz w Telewizji Proart.

4 . Postępowanie reklamacyjne.

4.1. Reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu Uczestnicy mogą zgłaszać nie później jak 3 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu. Decyduje data doręczenia reklamacji. 

4.2. Reklamacje zostaną rozpatrzone najpóźniej 3 dni od daty ich otrzymania przez Organizatorów. Decyzja Organizatorów jest ostateczna i wiążąca. 

5. Dane osobowe.

5.1. Przesłanie danych osobowych przez Uczestnika Konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich przetwarzanie w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu.

5.2. Uczestnik Konkursu przesyłając zgłoszenie do Konkursu potwierdza, że ma wiedzę i możliwości wglądu do swoich danych i ich poprawiania, aż do czasu likwidacji zbioru danych, co nastąpi po rozstrzygnięciu Konkursu, w tym przyznaniu nagród.

6. Postanowienia końcowe.

6.1. Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Telewizji Proart i portalu wlkp24.info  oraz na www.wlkp24.info

6.2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

Komentarze

Serwis WLKP24.info do swojego działania wykorzystuje pliki cookies. Stosujemy je, aby zapewnić Państwu jak największą wygodę korzystania z funkcjonalności naszego portalu.

Jeżeli zgadzają się Państwo na korzystanie z cookies przez nasz portal, prosimy o kliknięcie przycisku "Akceptuję". Jeśli nie akceptują Państwo takiego działania, należy zmienić ustawienia cookies w swojej przeglądarce.

Akceptuję

Przeczytaj naszą politykę cookies