Fundacja Beaty Klimek odpowiada na zarzuty radnych

Fundacja Beaty Klimek odpowiada na zarzuty radnych

Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego radni Platformy Obywatelskiej Jakub Paduch oraz Andrzej Kornaszewski pytali o etyczny wymiar przyznania przez miasto dofinansowania dwóch zadań realizowanych przez „Fundację Beaty Klimek Przyjazny Ostrów”. Zarząd fundacji, w składzie którego nie ma już prezydent miasta, wydał w tej sprawie oświadczenie.

Obydwaj radni złożyli w tej sprawie interpelacje. Pierwszy na mównicę wyszedł Jakub Paduch: - Pomijając aspekt etyczny, że nie było w naszym mieście sytuacji, żeby prezydent miasta przekazywała fundacji swojego imienia pieniądze podatników w łącznej wysokości przewyższającej roczne wynagrodzenie netto wielu ostrowian poproszę więc o odpowiedź na pytania:

1. Kto wydał dyspozycje zawarcia i zaakceptował zawarte umowy?

2. Kto ze strony miasta i ze strony fundacji podpisał zawarte umowy?

3. Na co (szczegółowo) zostanie przekazana wskazana wyżej kwota i kto (konkretnie) skorzysta z wydarzeń organizowanych w jej ramach. Proszę o doręczanie na bieżąco wszelkich dowodów księgowych, otrzymanych przez miasto od Fundacji Beaty Klimek?

4. Czy nie budzi wątpliwości, zarówno na gruncie prawa publicznego, jak i prywatnego, zawieranie takich umów? Proszę o przedstawienie opinii prawnej w tym zakresie.

 

Poniżej prezentujemy pełną treść oświadczenia "Fundacji Beaty Klimek Przyjazny Ostrów":

OŚWIADCZENIE

Odpowiadając na publikacje prasowe oraz insynuacje radnych miasta z klubu PO na temat wyniku dwóch otwartych konkursów ofert na realizację zadań zgłoszonych przez „Fundację Beaty Klimek Przyjazny Ostrów”,  z zakresu ochrony zdrowia i rodziny oraz zadań z zakresu kultury i sztuki na 2016 rok oraz przyznanych im kwot dofinansowania z budżetu miasta Ostrowa Wielkopolskiego  wyjaśniamy, co następuję:

Pani Beata Klimek od 8 grudnia 2014 roku nie pełni jakiejkolwiek funkcji w Zarządzie ustanowionej przez nią Fundacji, ani też nie jest członkiem Rady Fundacji. Całkowicie bezpodstawne są więc insynuacje , że nieetyczne i niezgodne z prawem miało być przyznanie dotacji w wysokości 5 i 12 tys. zł  na zgłoszone przez naszą Fundację zadania do konkursu ofert w postaci:

 1. II Ostrowskiego Forum Kobiet, w ramach którego przewidziane jest
  przygotowanie wystawy fotografii, malarstwa, panele dyskusyjne oraz recital muzyczny i pokaz taneczny. Zadanie adresowane jest do wszystkich ostrowianek, które będą mogły bezpłatnie skorzystać z uczestnictwa w wydarzeniu społeczno-kulturalnym. Pozwoli to na integrację środowiska lokalnego oraz budowanie więzi
  i solidarności międzyludzkiej. (Kwota dotacji: 5 tys. zł.)

2. Praktycznego wykorzystania artystycznych walorów tańca w procesie rehabilitacji
i usprawniania osób starszych, chorych i niepełnosprawnych
, w ramach którego
ujęto koszty wynajmu sali sportowej w Szkole Podstawowej nr 9, zakup sprzętu rekreacyjno-sportowego do ćwiczeń, promocji i obsługi całorocznego zadania. Warto podkreślić, iż projekt kontynuowany jest już od 3 lat i cieszy się ogromnym zainteresowaniem.  (Kwota dotacji: 12 tys. zł.)

Należy zauważyć, że kierowana przez nas Fundacja pozyskała na ww. cele dotacje z budżetu miasta zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Szczegółowo reguluje je Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239).

Kierowana przez nas Fundacja zgodnie z ww. przepisami ma pełne prawo prowadzić działalność pożytku publicznego i otrzymywać na ten cel dotacje z jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań z zakresu ich działań.

Pragniemy przy tym podkreślić, że prowadzona przez nas Fundacja kontynuuje rozpoczętą przez panią Beatę Klimek działalność na rzecz m.in.:  przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i niepełnosprawności równouprawnienia kobiet, ochrony, promocji zdrowia oraz profilaktyki uzależnień, wsparcia aktywizacji zawodowej. Fundacja działa nieprzerwanie od 2012 roku. Od tego czasu zrealizowała na rzecz społeczności lokalnej projekty i przedsięwzięcia takie jak: Praktycznego wykorzystania artystycznych walorów tańca w procesie rehabilitacji i usprawniania osób starszych, chorych i niepełnosprawnych;  Język migowy dla wszystkich – specjalistyczne warsztaty jako rehabilitacja osób niepełnosprawnych, rozwijająca umiejętności społeczne oraz umożliwiająca funkcjonowanie w świecie ciszy; warsztaty decoupage twoją szansą na rynku pracy; „Śladami Republiki Ostrowskiej” - rajd samochodowy połączony z poznawaniem miejsc dotyczących historii Republiki Ostrowskiej i Powstania Wielkopolskiego. Nasza Fundacja wspólnie z Fundacją Obywatelki.pl z Poznania zorganizowała także wystawę „Szlakiem obywatelek”. W okresie letnim zorganizowałyśmy cykl koncertów w Parku Miejskim „Letnie popołudnia z muzyką” oraz projekt „Animacje na sportowe wakacje”. Fundacja rokrocznie wystawia swoje stoisko podczas Majostaszków w Ostrowie Wielkopolskim.

Trudno byłoby zatem oczekiwać, aby przerywać tę prospołeczną działalność, tylko dlatego, że dotychczasowa prezes fundacji zrezygnowała z pełnionej funkcji z powodu objęcia urzędu prezydenta miasta. Na ww. przedsięwzięcia w ciągu minionych 4 lat, Fundacja  z powodzeniem aplikowała o dotacje z budżetu miasta, powiatu i województwa na tych samych zasadach, jak ma to miejsce obecnie.

W związku z tym pragniemy stanowczo podkreślić, że nasza Fundacja mająca w swej nazwie imię i nazwisko naszej założycielki – pani Beaty Klimek, będącej pierwszą w historii samorządu miasta Ostrowa Wielkopolskiego kobietą, pełniącą  urząd prezydenta miasta, nie zamierzamy rezygnować z pierwotnej nazwy Fundacji.

Szczególnie dziwi fakt, że tylko akurat pod adresem naszej Fundacji radni PO próbują zarzucić niezgodne z prawem oraz nieetyczne praktyki, podczas gdy w stosunku do innych organizacji pozarządowych aplikujących o dotacje w identyczny sposób – wykazują całkowite zrozumienie. Pozwala nam to sądzić, że formułowane przez nich insynuacje wpisują się wyłącznie w bieżącą walkę polityczną, do której wykorzystuje się cyniczne i pełne hipokryzji zarzuty.

Zarząd Fundacji Beaty Klimek Przyjazny Ostrów

Prezes Zarządu Marta Libudzic

Wiceprezes Zarządu Janina Ostrowska

Członek Zarządu Janina Rzeźnik

Komentarze

 • ciekawe

  0
  Inne organizacje pozarządowe nie są imiennie związane z osobami podejmującymi decyzje o podziale publicznych pieniędzy, więc drogi zarządzie fundacji pytanie jest nietrafione. Ta fundacja została powołana do życia jednoosobowo przez panią Klimek dwa lata przed wyborami z wyraźnym zadaniem, oczywiście nieeksponowanym, promowania osoby fundatorki (o czym świadczy strona internetowa fundacji zamieszczająca wszystkie interpelacje radnej Klimek) i która to fundacja jakby nie kombinować dalej swoją nazwą promuje fundatorkę. I nie ma tu znaczenia czy p. Klimek jest we władzach fundacji czy nie, jeśli w każdej chwili może fundację zlikwidować. I jest to dwuznaczne jeśli prezydent Beata Klimek przyznaje publiczne pieniądze Fundacji Beaty Klimek, szczególnie wtedy, kiedy są inne podmioty, którym pani Klimek nie przyznaje środków.
  Napisano 07.04.2016 12:07 :: odpowiedz
 • aaa

  0
  dla mnie toMA ogromne znaczenie że nie ma jej we władzch. ma fundacja nie dostawać z miejskiej kasy na rehabilitacje dla seniorów, bo jej założycielka została prezydentem? czemu jak starosta daje od lat z powiatu kase na stowarzyszenie w którym tyle lat był prezesem to nikt problemu nie widzi? na scenie wystepuje podczas gwiazdki na rynku, to się nie promuje?
  Napisano 07.04.2016 13:22 :: odpowiedz
 • BEZ PRZESADY!

  0
  Radni Paduch i Kornaszewski lubią szukać dziury w całym. Fundacja przecież działa dla ludzi. Skoro wszystko jest zgodne z prawem to o co chodzi? O moralny aspekt? Fundacja ma zmieniać nazwę tyło dlatego ze jej założycielka została prezydentem? Czy też zdaniem radnych powinna zawiesić swoją działalność na rzecz mieszkańców naszego miasta? Ludzie ...bez przesady!! Przecieżyczę w starostwie jest identyczna sytuacja. Starosta dopiero w tym roku przestał być prezesem stowarzyszenia Ostrowianie Dzieciom Specjalnej Troski i nikt jakoś larum tego powodu nie podnosił. .. Panowie radni, przerost formy nad treścią!!!
  Napisano 07.04.2016 13:41 :: odpowiedz
 • bbb do aaa

  0
  Pieniądze w powiecie przyznaje kilkuosobowy zarząd nie starosta, Stowarzyszenie Ostrowianie Dzieciom Specjalnej Troski założyła grupa ludzi, z których część dzisiaj pełni funkcje radnych w mieście i powiecie, a P.Rajskiego na funkcję prezesa wybierali członkowie Stowarzyszenia. Stowarzyszenie większość środków na działalność merytoryczną zbierało z dobrowolnych datków i od sponsorów, a oba samorządy dofinansowywały sprawdzoną działalność. Fundacja została założona jednoosobowo, już samą nazwą promuje założycielkę, która w dodatku jednoosobowo przyznaje środki na jej działalność. I to jest ta zasadnicza różnica!
  Napisano 07.04.2016 13:47 :: odpowiedz
 • nieee

  0
  W mieście dotacje przyznaje kilkuosobowa komisja, nie prezydent.
  Napisano 07.04.2016 14:19 :: odpowiedz
 • xc

  0
  Radny Paduch musi zabłysnąć szukając sensacji -- zapewne mentor Urbaniak nakazuje?! A Pan Kornaszewski taki wielki orędownik narodu ostrowskiego wybrany przez mieszkańców dla mieszkańców a nie dla swojego klubu PO szukanie dziury w całym weź się chłopie lepiej za nepotyzm na stalówce!!!
  Napisano 07.04.2016 14:28 :: odpowiedz
 • wierna kumpelka

  0
  A prezes Zarządu to ta sama co zamieściła filmik w necie z własnym dzieckiem jak płacze gdy Urbaniak pojawia się w ekranie i się smieje jak Pani Klimek? Ojej...jaka lojalnośc! Prezesura nie mogła trafic w lepsze ręce! ;) Z tego co słyszałem to dokładnie ta sama osoba czyha na miejsce osiedlowca Herwicha? Weźcie już nie róbcie z Ostrowian idiotów!
  Napisano 07.04.2016 16:42 :: odpowiedz
 • Hmm

  0
  To oczywiste, że funkcje takie jak prezes powieża się zaufanym ludziom. Co w tym złego? Z tego co się orientuje pani prezes jest nauczycielem i osoba bardzo aktywną, przedsiębiorczą w naszym mieście i nie tylko..., działa na rzecz osob starszych, dzieci, wspiera akcje charytatywne - a to sie chwali!! Niestety leniwcom to się nie podoba :)
  Napisano 07.04.2016 17:29 :: odpowiedz
 • Jaja

  0
  Komisja tak w mieście jak i w powiecie tylko opiniuje wnioski, w mieście prezydent przyznaje kasę zarządzeniem. Więc nie oszukujcie ludzi.
  Napisano 07.04.2016 17:49 :: odpowiedz
 • mm

  0
  podobno pani prezes ma zostać niedługo dyrektorem jednej ze szkół. podobno wygra konkurs. możliwe to?
  Napisano 07.04.2016 18:02 :: odpowiedz
 • radca

  0
  "Pani Beata Klimek od 8 grudnia 2014 roku nie pełni jakiejkolwiek funkcji w Zarządzie ustanowionej przez nią Fundacji, ani też nie jest członkiem Rady Fundacji." A co mówi Statut fundacji? Wszystkich członków Zarządu fundacji oraz Rady Fundacji powołuje Fundator, czyli Beata Klimek. Czyli prawdą jest, że pani Klimek nie pełni żadnej funkcji w Zarządzie ani Radzie Fundacji, tylko jednoosobowo powołuje i odwołuje wszystkich członków tych organów. Więc jak widać nie ma nic do powiedzenia w Fundacji ;-)
  Napisano 07.04.2016 18:09 :: odpowiedz
 • Hmm...

  0
  Przecież każdy wniosek przechodzi przez kilka kontroli, komisji i radców prawnych. To może zmieńcie prawo?? :) W komisjach zasiadają rownież nasi radni, którzy też maja swoje stowarzyszenia i fundacje. Może warto przyjrzeć się temu wszystkiemu bliżej?
  Napisano 07.04.2016 18:28 :: odpowiedz
 • polonista

  0
  "Odpowiadając na publikacje prasowe oraz insynuacje radnych miasta z klubu PO na temat wyniku dwóch otwartych konkursów ofert na realizację zadań zgłoszonych przez „Fundację Beaty Klimek Przyjazny Ostrów”,..." - z tego fragmentu pisma wynikałoby, że to fundacja ogłosiła konkurs ofert na realizację jej zadań. O mowa polska! wcale nie jesteś łatwa.
  Napisano 07.04.2016 18:44 :: odpowiedz
 • suplement

  0
  Z powiatu tez szła kasa na stowarzyszenie starosty i co?
  Napisano 07.04.2016 19:13 :: odpowiedz
 • wykonawca

  0
  a ile z miejskiej kasy ? prosze sprawdzic cale 25 lat .
  Napisano 07.04.2016 19:18 :: odpowiedz
 • radca

  0
  Suplemencie nie umiesz czytać? Starosta nie miał żadnego stowarzyszenia. Starosta był wybierany na prezesa stowarzyszenia przez jego członków. Pani Klimek sobie powołała fundację ze swoim nazwiskiem w nazwie, obsadza ją swoimi ludźmi podejmując decyzje jednoosobowo i przyznaje swojej fundacji środki na działalność SWOJEJ fundacji! To jest zasadnicza różnica, której jakby część tu udzielających się stara się nie zauważyć.
  Napisano 07.04.2016 19:59 :: odpowiedz
 • ostrowiak

  0
  Wnioski nie przechodza przez żadne komisje. Kwoty proponuje dany wydział, zatwierdza,ale tez zmienia prezydent. I tyle.
  Napisano 07.04.2016 20:04 :: odpowiedz
 • Hmm

  0
  Skoro tak mówisz, to po co powołują komisje w których zasiadają radni?? I radzę zerknąć w umowy żeby zacząć liczyć podpisy.... Bo jest ich sporo...
  Napisano 07.04.2016 20:54 :: odpowiedz
 • suplement

  0
  Radca nie wysilaj się. Piszesz, ze starosta byl prezesem stowarzyszenia i jednoczesnie jako starosta przyznawał kasę stowarzyszeniu, w którym był prezesem. I to jest w porzadku? a jak Klimkowa założyła fundacje, a teraz jej tam nie ma i ktoś inny nią kieruje i jak dostają kasę z miasta to już nie jest w porzadku??? HAHAHAHA.......inaczej tego skomentowac nie umiem.
  Napisano 07.04.2016 21:27 :: odpowiedz
 • opp

  0
  W konkursach ofert sa komisje. To nie ulega kwestii. Nie wiem jak w innych dziedzinach, ale z kultury było w nij 5 osób.
  Napisano 07.04.2016 21:32 :: odpowiedz
 • lato

  0
  o tym ze rajski dawal na swoje stowarzyszenie wiadomo od dawna. wszystko z reszta mozna znalesc w internecie. teraz zrezygnowal akurat jak sie ruszyl temat. dziwne.
  Napisano 07.04.2016 21:37 :: odpowiedz
 • wiosna

  0
  Transparentność wam się nie podoba??? Dziwne? Przecież tego chcieliście! To COŚ nowego przecież :) Przecież Fundacja gra w czyste karty i nie ma nic do ukrycia. Może jedynie poszczycić się, że "w nazwie Fundacji jest imię i nazwisko założycielki - pierwszej w historii samorządu miasta Ostrowa Wielkopolskiego kobiety, pełniącej urząd prezydenta miasta". Nie widzę nic złego w tym, że pieniądze idą na rehabilitację, niepełnosprawnych, uczą języka migowego, doceniają ostrowskie kobiety, organizują kongres kobiet i wiele innych? Co w tym złego??? Prawda jest taka, że tylko radnym PO to przeszkadza.
  Napisano 07.04.2016 21:52 :: odpowiedz
 • dr

  0
  Kornaszewski senior od tej twojej zawiści jeszcze troche to ci te siwe kłaki powylatują pultasz sie i pultasz! Zostales wybrany przez i dla mieszkańców a nie dla reprezentowania swojej partyjki! I wbij to sobie do głowki. Jakoś dziwi mnie fakt, ze nie ruszyles tematu wydania okolo miliona przez twojego ,, Jarusia" na przyspieszenie budowy wiaduktu oczywiscie pod wybory tego nie widziales? Moze nie uslyszales od nikogo hmm wosk w uszach a ropa w oczach?
  Napisano 08.04.2016 6:44 :: odpowiedz
 • prawniczek

  0
  Panie dr , czas na leki! A co niektórym zalecam lekturę na temat istoty fundacji. Radca ma rację. Nie należało kamieniami w szkołę rzucać. Fundacja a stowarzyszenie to dwie różne sprawy, diametralnie różne. A teraz do książek! Nie klawiatury. Radni PO mają rację, choć nie ma dla mnie znaczenia kto ją ma. Rzeczywistości i prawa nie da się zaklinać, chociaż? Patrząc na to, co się w naszym kraju ostatnio dzieje, wszystko jest możliwe....
  Napisano 10.04.2016 21:37 :: odpowiedz
 • Doktorku

  0
  Ale wam radny Kornaszewski znalazł za skórę. Dawno już żadnego radnego tak nie opluwaliscie. Znaczy celny strzał. Panie radny rób Pan swoje
  Napisano 10.04.2016 22:37 :: odpowiedz
 • Do Macieja Paryska

  0
  Panie Macieju! Usłyszałem dziś w "Wydarzeniach" jak wypowiadał się Pan na temat fundacji. Stwierdził Pan, że "fundacja działa na zasadzie PRO PUBLICO BONO co oznacza, że za swoją działalność nie pobiera wynagrodzenia" - otóż wcale nie! Pro publico bono w dosłownym tłumaczeniu oznacza "dla dobra publicznego" natomiast działalność bez zarobku, bez zysku czy wynagrodzenia to NON PROFIT! Proszę nie mylić pojęć, bo przynosi Pan wstyd nie tylko firmie Proart ale przede wszystkim sobie. Trzeba sobie przyswoić troszkę oryginalnej łaciny, aby na przyszłość nie pleść głupstw. Działalność PRO PUBLICO BONO może być NON PROFIT - ale wcale nie musi.
  Napisano 11.04.2016 20:37 :: odpowiedz
 • korekta

  0
  Pro bono (od łac. pro bono publico - dla dobra publicznego) - określenie oznaczające usługi profesjonalne wykonywane dobrowolnie i bezpłatnie, w interesie publicznym. Usługi pro bono świadczą głównie firmy prawnicze, ale także marketingowe, konsultingowe i technologiczne oraz specjaliści medycyny i szpitale (zazwyczaj szpitale uniwersyteckie, kliniki i instytuty naukowe). Istnieją też fundacje wykorzystujące zwrot pro bono do podkreślenia charakteru wykonywanej działalności. (wiki)
  Napisano 11.04.2016 21:42 :: odpowiedz
 • pytanie

  0
  Na ogłoszony konkurs, oferty składają trzy podmioty - fundacja Beaty Klimek i Stowarzyszenie "czas dla dzieci" albo stowarzyszenie "Nowy Ostrów. Fundacja dostaje kasę, a stowarzyszenia nie. Fundacja non profit, ale za pieniądze publiczne promuje fundatorkę, czyli prezydent miasta promuje prezydenta miasta za publiczne pieniądze. Pani Klimek bierze udział w inauguracji i podsumowaniu wszystkiego, co fundacja jej imienia, za publiczne pieniądze organizuje. To niby non profit, ale czy z pewnością nikt nie wyciąga profitów z tej sytuacji?
  Napisano 11.04.2016 22:49 :: odpowiedz
 • katolik

  0
  Trzeba to w kategorii cudu do Watykanu zgłosić - leczenie przez taniec, uczestniczki rzucają leki i zdrowieją. Warto było dać te 12 tysięcy złotych :-)
  Napisano 13.04.2016 18:28 :: odpowiedz
 • niepełnosprawna

  0
  Do katolika! Nie wiem czy udajesz czy celowo kpisz z pomocy niepełnosprawnym.....proszę poczytaj sobie w internecie o choreoterapii czyli rehabilitacja tańcem....życzę zdrowia i oby nikt z najbliższych nie musiał korzystać z tego typu rehabilitacji!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  Napisano 13.04.2016 20:11 :: odpowiedz

Serwis WLKP24.info do swojego działania wykorzystuje pliki cookies. Stosujemy je, aby zapewnić Państwu jak największą wygodę korzystania z funkcjonalności naszego portalu.

Jeżeli zgadzają się Państwo na korzystanie z cookies przez nasz portal, prosimy o kliknięcie przycisku "Akceptuję". Jeśli nie akceptują Państwo takiego działania, należy zmienić ustawienia cookies w swojej przeglądarce.

Akceptuję

Przeczytaj naszą politykę cookies