Jarocin: Spadek liczby uczniów i redukcja oświatowych etatów

Jarocin: Spadek liczby uczniów i redukcja oświatowych etatów

180 godzin dydaktycznych uznanych za nieuzasadnione, konieczność redukcji etatów wśród nauczycieli. Takie wnioski wyciągnął jarociński magistrat po analizie projektów arkuszy organizacyjnych szkół na rok szkolny 2016/2017. Zwolnienia nauczycieli będą nieuniknione ze względu na spadek liczby uczniów.

Arkusze organizacyjne szkół to dokumenty, które pokazują, jak dyrektorzy chcą zorganizować pracę swoich placówek od 1 września: ilu będzie uczniów, ile utworzą klas oraz którym nauczycielom i ile godzin zajęć chcą powierzyć. - Dokonując przeglądu musimy pamiętać zarówno o przepisach prawa oświatowego, jak również o ustawie o finansach publicznych i tak zorganizować działanie szkół, aby świadczyły one jak najlepszą usługę edukacyjną dla uczniów przy jednoczesnym racjonalnym wydawaniu pieniędzy – podkreśla zastępca burmistrza.

W tym roku analiza arkuszy była zadaniem niełatwym, ponieważ od 1 września, głównie ze względu na to, że naukę rozpocznie zaledwie około 10% sześciolatków, w szkołach będzie mniej uczniów. - Skoro nie ma uczniów, to nie ma oddziałów i to oznacza konieczność redukcji zatrudnienia – stwierdza zastępca burmistrza. - Z każdym z dyrektorów rozmawialiśmy o tym, aby dokonując redukcji wymiaru godzin, a w niektórych  przypadkach koniecznych zwolnień kierowali się przede wszystkim interesem uczniów i tam, gdzie to możliwe, powierzali pracę najlepszym nauczycielom, bez względu na staż pracy i koszty wynagrodzeń – zapewnia Robert Kaźmierczak i dodaje: - Nie zawsze jednak jest to możliwe ze względu na obowiązujące prawo.  Po przejrzeniu projektów arkuszy organizacyjnych wstępnie ponad 180 godzin dydaktycznych uznano za nieuzasadnione. - Dyrektorzy odniosą się do uwag organu prowadzącego i ostateczne projekty arkuszy złożą do końca kwietnia – informuje Bożena Kubacka.

Od 1 września 2016 roku, po zmianie przepisów, zostaną zlikwidowane tzw. godziny karciane, czyli dwie godziny zajęć, które każdy nauczyciel musiał realizować z uczniami poza lekcjami przy tablicy i odpowiednio je odnotowywać. Od września nie będzie konieczności prowadzenia dokumentacji tych zajęć.  - Obowiązującym zostaje jednak przepis, mówiący o tym, że czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć nie może przekraczać 40 godzin na tydzień – zaznacza Robert Kaźmierczak. Oznacza to, że, poza 18 godzinami, związanymi z realizacją programu, nauczyciel na polecenie dyrektora jest zobowiązany prowadzić też zajęcia wyrównawcze, dodatkowe zajęcia z uczniami zdolnymi, kółka zainteresowań czy SKS-y. - Wielu nauczycieli robi to z własnej inicjatywy w ramach wynagrodzenia za 18 godzin przy tablicy, ale dyrektor ma prawo powierzyć takie zajęcia każdemu nauczycielowi – podkreśla zastępca burmistrza. o liczbie dodatkowych zajęć zdecydują potrzeby poszczególnych placówek.

Bez pierwszych klas w Mieszkowie i Cielczy

Pierwsze klasy w szkołach podstawowych powstaną w większości szkół publicznych, czyli tych, których organem prowadzącym jest gmina. Oddziały pierwszoklasistów będą jednak zróżnicowane pod względem liczby uczniów - od 8 w Golinie do ponad 20 w Szkole Podstawowej nr 4 w Jarocinie. - Żaden pierwszoklasista nie został zgłoszony do szkoły w Mieszkowie, a w Cielczy do 5 kwietnia, a do tego dnia trwała rekrutacja uzupełniająca,  rodzice zgłosili jedynie czworo dzieci i w tych dwóch szkołach publicznych pierwsze klasy nie zostaną utworzone – mówi Bożena Kubacka. Uczniowie z Cielczy mogą rozpocząć edukację w jednej z jarocińskich szkół, i w tym przypadku dowozy uczniów zorganizuje i sfinansuje gmina, lub  w Cielczy w klasie łączonej z przyszłą klasą drugą. - Prawnie jest to możliwe – podkreśla dyrektor Kubacka. - Dzieci uczęszczające teraz do dwóch cieleckich pierwszych klas reprezentują zapewne różny poziom, dlatego, zwłaszcza w nauczaniu wczesnoszkolnym, możliwe jest prowadzenie wspólnie procesu edukacji dla uczniów z „sąsiednich” roczników. Czy tak się stanie, będzie zależało od dyrektora i nauczycieli – zaznacza Bożena Kubacka. Podobnie jak w przypadku Mieszkowa, ani jednego dziecka do klasy pierwszej nie zgłoszono w kilku niepublicznych szkołach podstawowych: w Potarzycy, Roszkowie, Prusach i Wilkowyi. Tam zatem klasy pierwsze również nie powstaną. Za to na utworzenie klas pierwszych, czasem mało licznych, zdecydowały się organy prowadzące szkoły niepubliczne w Bachorzewie, Łuszczanowie, Siedleminie, społeczną podstawówkę w Jarocinie oraz Akademię Dobrej Edukacji.

W Szkole Podstawowej nr 5 w Jarocinie, ze względu na liczbę uczniów w oddziałach ogólnodostępnych wahającą się od 14 do 24 uczniów, nastąpi reorganizacja przyszłych klas drugich - zamiast sześciu oddziałów będzie ich pięć. Według zapowiedzi dyrektora Zespołu Szkół nr 5 miało się to stać już w trakcie roku szkolnego. Ostatecznie zmiana nastąpi dopiero od 1 września i oddziały klas drugich będą liczyły po 20-25 uczniów. Utrzymywanie każdego dodatkowego oddziału to koszt kilkudziesięciu złotych rocznie, a do funkcjonowania tej największej w gminie placówki oświatowej, liczącej ponad 850 uczniów, gmina dołożyła w roku 2015 z własnych środków ponad 650 tys. zł, w 2014 ponad 800 tys. zł.

Nagrody dla nauczycieli na nowych zasadach

Podczas spotkań, których głównym celem była analiza arkuszy organizacyjnych, rozmawiano też o motywowaniu nauczycieli i służącym temu m. in. dodatku motywacyjnym. - W większości przypadków jest on niestety rozdzielany pomiędzy niemal wszystkich nauczycieli, a powinien on premiować najlepszych i najbardziej zaangażowanych - podkreśla Robert Kaźmierczak, który jednocześnie zapowiada zmiany w systemie nagradzania nauczycieli. Teraz nagroda burmistrza będzie mogła być przyznana nie tylko z okazji Dnia Edukacji Narodowej, ale też na zakończenie roku szkolnego. - Zależy nam, aby nagroda była wyróżnieniem za osiągnięcia w kończącym się roku szkolnym, a nie z okazji święta. Uczniowie za swoje sukcesy dostają nagrody w dniu zakończenia roku szkolnego. Chcemy, aby tego samego dnia w obecności uczniów i rodziców wyróżniali byli też nauczyciele – podkreśla zastępca burmistrza Jarocina.

Źródło: UMiG Jarocin

Komentarze

  • wikcio

    0
    Zwolnic nauczycieli z funkcji publicznych np tych co historie kończyli czy politologie oraz nauki polityczne przed 1990 r.
    Napisano 27.04.2016 16:12 :: odpowiedz

Serwis WLKP24.info do swojego działania wykorzystuje pliki cookies. Stosujemy je, aby zapewnić Państwu jak największą wygodę korzystania z funkcjonalności naszego portalu.

Jeżeli zgadzają się Państwo na korzystanie z cookies przez nasz portal, prosimy o kliknięcie przycisku "Akceptuję". Jeśli nie akceptują Państwo takiego działania, należy zmienić ustawienia cookies w swojej przeglądarce.

Akceptuję

Przeczytaj naszą politykę cookies