Jarocin: Deklaracje mieszkańców pod lupą urzędników

Reklama

Rozpoczęła się, zapowiadana w czerwcu przez Urząd Miejski w Jarocinie, weryfikacja danych zawartych w deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Obecnie weryfikowane są dokumenty, złożone przez właścicieli nieruchomości z terenu osiedla 700-lecia w Jarocinie. Następnie sprawdzane będą deklaracje z terenu osiedla Mikołaja Kopernika.

Po raz pierwszy deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mieszkańcy składali w połowie 2013 roku. Mieszkańcy decydowali się wtedy na to, czy będą oddawali odpady segregowane  czy niesegregowane oraz zgłaszali liczbę osób, które zamieszkują nieruchomość. Na tej podstawie ustalona została miesięczna wysokość tzw. opłaty „śmieciowej”.

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na złożenie korekty deklaracji mieszkańcy mają 14 dni od zaistnienia zmian, czyli na przykład  od narodzin dziecka czy śmierci członka rodziny.

Jeśli liczba osób zameldowanych będzie inna niż liczba osób zgłoszonych w deklaracji, pracownicy urzędu miejskiego będą kontaktowali się z właścicielami nieruchomości, aby wyjaśnić zaistniałe różnice. W przypadku niezłożenia wyjaśnień nastąpi, zgodnie z obowiązującymi przepisami, wszczęcie postępowania o ustaleniu wysokości opłaty.

Szczegółowych informacji w zakresie poprawności danych zawartych w deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz składania korekt deklaracji udzielają pracownicy jarocińskiego magistratu od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00 pod numerem telefonu 62 749 95 60 lub osobiście – I piętro, pokój nr 45.

Celem prac weryfikacyjnych prowadzonych przez Urząd Miejski w Jarocinie jest sprawdzenie czy podatnicy wywiązują się ze swoich obowiązków podatkowych zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania. - Konieczne jest, aby wszyscy podatnicy rzetelnie podawali dane, dotyczące przedmiotów opodatkowania, w tym konkretnym przypadku danych, będących podstawą do naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Powszechność wnoszenia opłat jest jednym z warunków niepodnoszenia stawek dla wszystkich mieszkańców gminy  – podkreśla Witosław Gibasiewicz, zastępca burmistrza Jarocina.

źródło: jarocin.pl

Komentarze

Serwis WLKP24.info do swojego działania wykorzystuje pliki cookies. Stosujemy je, aby zapewnić Państwu jak największą wygodę korzystania z funkcjonalności naszego portalu.

Jeżeli zgadzają się Państwo na korzystanie z cookies przez nasz portal, prosimy o kliknięcie przycisku "Akceptuję". Jeśli nie akceptują Państwo takiego działania, należy zmienić ustawienia cookies w swojej przeglądarce.

Akceptuję

Przeczytaj naszą politykę cookies