Dofinansowanie na powiatowe zabytki

Dofinansowanie na powiatowe zabytki

Do 30 września można składać wnioski na udzielenie dotacji przeznaczonej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub budowlane przy zabytkach znajdujących się na terenie powiatu ostrowskiego. Dzięki tym pieniądzom odrestaurowane mogą zostać najcenniejsze obiekty, które posiadają wyjątkową wartość historyczną i artystyczną.

Zasady udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na obszarze Powiatu Ostrowskiego ustalone zostały chwałą Rady Powiatu w roku 2014.  Takie wsparcie przyznane zostało już na odrestaurowanie siedmiu obiektów: krzyża Pawła Brylińskiego na cmentarzu parafialnym w Droszewie, krucyfiksu z kościoła w Skrzebowej, barokowego obrazu „Mistyczne zaślubiny’’ w kościele pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Pogrzybowie, krzyża umieszczonego na elewacji wieży Kościoła Parafialnego w Gorzycach Wielkich, figury Chrystusa Zmartwychwstałego z Kościoła p.w. Zwiastowania Pańskiego w Skrzebowej, przydrożnego krzyża dłuta Pawła Brylińskiego z 1856 roku w Bonikowie, ołtarza głównego w kościele p.w. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Skalmierzycach.

O uzyskanie dofinansowania mogą ubiegać się zarówno osoby fizyczne jak i jednostki organizacyjne, posiadające tytuł prawny do zabytku. Warunkiem udzielenia dotacji jest zakończenie robót oraz wydatkowanie środków z dotacji w terminie do 31 grudnia roku budżetowego.

Złożone wnioski opiniować będzie Komisja Edukacji, Kultury i Sportu Rady Powiatu Ostrowskiego. W ocenie brane będą następujące kryteria: znaczenie zabytku dla dziedzictwa kulturowego, stan zagrożenia (w jakim się znajduje obiekt), uzasadnienie kosztów realizacji planowanych prac oraz kontynuacja prac konserwatorskich. Każde z tych kryteriów oceniane będzie według skali punktowej. Decyzję o udzieleniu podejmie Zarząd i Rada Powiatu. W przypadku przyznania dotacji niższej niż wnioskowana, beneficjent może: proporcjonalnie zmniejszyć kwotę środków pochodzących z pozostałych źródeł finansowania lub odstąpić od

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Ostrowie lub na stronie www.powiat-ostrowski.pl, w dziale: Jak załatwić sprawę| Wydział Edukacji, Kultury i Sportu: http://www.powiat-ostrowski.pl/artykul/4675.

źródło: Powiat Ostrowski

Komentarze

Serwis WLKP24.info do swojego działania wykorzystuje pliki cookies. Stosujemy je, aby zapewnić Państwu jak największą wygodę korzystania z funkcjonalności naszego portalu.

Jeżeli zgadzają się Państwo na korzystanie z cookies przez nasz portal, prosimy o kliknięcie przycisku "Akceptuję". Jeśli nie akceptują Państwo takiego działania, należy zmienić ustawienia cookies w swojej przeglądarce.

Akceptuję

Przeczytaj naszą politykę cookies