Wygraj bilet na 100. edycję Jazz w Muzeum

Wygraj bilet na 100. edycję Jazz w Muzeum

12 kwietnia w Ostrowie Wielkopolskim odbędzie się wielka uczta dla wszystkich miłośników muzyki jazzowej. Na scenie Kina Komeda pojawią się amerykańscy muzycy, tuzy gatunku w projekcie zatytułowanym „Miles Smiles”. Dla wszystkich tych, którzy wierzą we własne szczęście portal wlkp24.info ogłasza muzyczny konkurs.  

 

Podczas trwającego kilkadziesiąt minut koncertu będzie można usłyszeć utwory Milesa Davisa w nowych aranżacjach oraz te inspirowane muzyką mistrza. Szykuje się zatem niesamowite i pełne muzycznych wrażeń spotkanie, na które zaprasza organizator, Jerzy Wojciechowski. A bilety na koncert można jeszcze nabyć w kasie Kina Komeda. Natomiast, dla wszystkich tych, którzy wierzą we własne szczęście portal wlkp24.info, ogłasza muzyczny konkurs. Do wygrania dwa pojedyncze bilety na 100. edycję Jazz w Muzeum. Zasady są proste, wystarczy odpowiedzieć na pytanie:

- Który album Milesa Davisa jest Twoim zdaniem najlepszy? Uzasadnij, dlaczego to właśnie ta płyta wywarła na Tobie największe wrażenie?

oraz polubić nasz profil na facebooku :  http://www.facebook.com/wlkp24

Na Wasze odpowiedzi czekamy do północy, 10 kwietnia 2013 roku.  Rozstrzygnięcie konkursu w czwartek 11 kwietnia o godz. 21.00 na portalu wlkp24.info. Bilety będzie można odebrać w piatek 12 kwietnia w redakcji portalu wlkp24.info (ul. Wolności 19, Ostrów Wielkopolski), w godzinach 9.00 - 16.00.

Uwaga! Warunkiem udziału w konkursie jest podpisanie odpowiedzi konkursowej z imienia i nazwiska oraz podanie tytułu konkursu "Wygraj bilet na 100. edycję Jazz w Muzeum" w temacie e-maila.

 

Regulamin konkursu:

1.   Zasady ogólne

1.1. Organizatorem konkursu jest portal wlkp24.info z siedzibą w Ostrowie Wlkp. przy ul. Wolności 19.

1.2. Konkurs organizowany jest w terminie od 30 marca do 11 kwietnia.

1.3. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki Konkursu.

2. Warunki Konkursu

2.1. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest udzielenie odpowiedzi na pytanie konkursowe: 

- Który album Milesa Davisa jest Twoim zdaniem najlepszy? Uzasadnij, dlaczego to właśnie ta płyta wywarła na Tobie największe wrażenie?

 w terminie do środy (10 kwietnia), do godziny 24.00 (odpowiedź należy przesłać e-mailem na adres redakcja@wlkp24.info)

- polubienie profilu organizatora konkursu na facebooku  http://www.facebook.com/wlkp24

- zgoda na udzielenie wywiadu reporterom Telewizji Proart i portalu wlkp24.info

- podanie w treści maila tytułu konkursu "Wygraj bilet na 100. edycję Jazz w Muzeum"

- podpisanie odpowiedzi konkursowej z imienia i z nazwiska.

2.2. Uczestnik Konkursu wraz z przesłaniem odpowiedzi zobowiązany jest podać następujące dane osobowe: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, telefon kontaktowy oraz adres e-mail.

2.3.   Odpowiedzi przesłane z niekompletnymi lub nieprawdziwymi danymi oraz po terminie wyznaczonym przez Organizatora nie będą uwzględniane. 

2.4. Podanie niekompletnych lub nieprawdziwych danych skutkuje dyskwalifikacją.

2.5. W Konkursie mogą wziąć udział sympatycy portalu wlkp24.info.

2.6. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora Konkursu i firmy Promax oraz ich najbliżsi, przez co należy rozumieć współmałżonków i osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym. 

3. Nagrody oraz zasady ich przyznawania.

3.1. Nagroda może zostać przyznana jedynie osobie, która spełni wszystkie warunki Konkursu. Prawo do nagrody może być scedowane na osoby trzecie. Prawo do nagrody nie może być zamienione na ekwiwalent pieniężny. 

3.2. Ogłoszenie wyników odbędzie się w terminie 11 kwietnia o godz. 21.00 na portalu wlkp24.info. Nagrody będzie można odebrać osobiście - w siedzibie Telewizji Proart i portalu wlkp24.info w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Wolności 19 - w piątek (12 kwietnia, 9.00-16.00).

3.3. Nieodebranie nagrody w terminie powoduje utratę prawa do nagrody. W przypadku utraty prawa do nagrody we wskazanym terminie, prawo to przechodzi na Organizatorów i może zostać przeniesione przez Organizatorów na osobę, która zajęła kolejne miejsce w Konkursie.

3.4. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za niemożność ani utrudnienia w odbiorze nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika nagrodzonego w Konkursie.

3.5. Nadzór nad prawidłowością przebiegu Konkursu sprawować będzie Komisja Konkursowa, w skład której wchodzą: Ewelina Wiertelak, Anna Okrój. Spośród nadesłanych w terminie zgłoszeń Komisja Konkursowa wybierze dwóch laureatów nagród - pojedynczych zaproszeń  na 100. edycję Jazz w Muzeum.

Nagrody zostaną przyznane uczestnikom konkursu, którzy spełnili wszystkie warunki określone w Regulaminie. Kryteria wygranej stanowi kreatywność odpowiedzi na pytanie otwarte. Uczestnik konkursu może przesłać tylko jedno zgłoszenie.

3.6. Zwycięzcy Konkursu wyrażają zgodę na opublikowanie swoich imion i nazwisk na stronie internetowej www.wlkp24.info.

4 . Postępowanie reklamacyjne.

4.1. Reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu Uczestnicy mogą zgłaszać nie później jak 3 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu. Decyduje data doręczenia reklamacji. 

4.2. Reklamacje zostaną rozpatrzone najpóźniej 3 dni od daty ich otrzymania przez Organizatorów. Decyzja Organizatorów jest ostateczna i wiążąca. 

5. Dane osobowe.

5.1. Przesłanie danych osobowych przez Uczestnika Konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich przetwarzanie w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu.

5.2. Uczestnik Konkursu, przesyłając zgłoszenie do Konkursu potwierdza, że ma wiedzę i możliwości wglądu do swoich danych i ich poprawiania, aż do czasu likwidacji zbioru danych, co nastąpi po rozstrzygnięciu Konkursu, w tym przyznaniu nagród.

6. Postanowienia końcowe .

6.1. Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie portalu wlkp24.info oraz na www.wlkp24.info.

6.2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

Komentarze

Serwis WLKP24.info do swojego działania wykorzystuje pliki cookies. Stosujemy je, aby zapewnić Państwu jak największą wygodę korzystania z funkcjonalności naszego portalu.

Jeżeli zgadzają się Państwo na korzystanie z cookies przez nasz portal, prosimy o kliknięcie przycisku "Akceptuję". Jeśli nie akceptują Państwo takiego działania, należy zmienić ustawienia cookies w swojej przeglądarce.

Akceptuję

Przeczytaj naszą politykę cookies