Bon Jovi w Gdańsku - konkurs

Bon Jovi w Gdańsku - konkurs

"Because We Can" to tytuł tegorocznego tournee grupy Bon Jovi. 19 czerwca zespół zagra w Gdańsku. Będzie to blisko trzygodzinne, bardzo energetyczne show... Możesz spełnić swoje marzenia i pojechać na to wielkie wydarzenie muzyczne. Wystarczy wziąć udział w naszym konkursie i zaskoczyć nas odpowiedzią na pytanie konkursowe.

 

Europejska część trasy koncertowej Bon Jovi rozpoczęła się 14 maja w Sofii. Zespół przygotował na tegoroczne tournee 60 utworów. Podczas każdego z koncertów wykonuje około 25 piosenek - odpowiednio dobierając je do miejsca, w którym grany jest koncert. Każde z takich wydarzeń jest niezapomniane w swoim brzmieniu. Usłyszeć dźwięki Bon Jovi na żywo - razem  trzydziestoma tysiącami serc bijących w tym samym rytmie - to  po prostu chwila, dla której warto żyć. Możemy uszczęśliwić w sumie 10 osób... Do rozdania mamy 5 podwójnych biletów na koncert grupy Bon Jovi, który odbędzie się 19 czerwca stadionie PGE ARENA w Gdańsku.

Aby wziąć udział w naszym konkursie, wystarczy odpowiedzieć na pytanie:

  • Dlaczego to Ty powinieneś/powinnaś dostać bilet na koncert grupy "Bon Jovi"?

Miło nam będzie, jeśli polubicie nasz profil na facebooku  http://www.facebook.com/wlkp24

Odpowiedzi prosimy przysyłać do środy (12 czerwca) do godziny 24:00 na adres konkurs@wlkp24.info. Rozstrzygnięcie w czwartek (13 czerwca) o godzinie 21.00 na portalu wlkp24.info. W nagrodę każdy z pięciu laureatów, którzy najciekawiej odpowiedzą na pytanie konkursowe otrzyma jeden podwójny bilet na koncert Bon Jovi.

Nagrody będzie można odebrać osobiście - w siedzibie Telewizji Proart i portalu wlkp24.info w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Wolności 19 - w piątek (14 czerwca), w poniedziałek (17 czerwca) lub we wtorek (18 czerwca), w godzinach 9.00-16.00. Odbiór biletów po godzinie 16.00 nie będzie możliwy. Sposób odbioru biletów przez osoby pochodzące z daleka (na wniosek laureata) ustalimy indywidualnie.

Uwaga! Warunkiem udziału w konkursie jest podpisanie swojej odpowiedzi z imienia i nazwiska, podanie numeru telefonu do kontaktu oraz wpisanie w treści maila tytułu konkursu "Bon Jovi w Gdańsku - konkurs".

 

Regulamin konkursu

1.   Zasady ogólne

1.1. Organizatorem konkursu są Telewizja Proart i portal wlkp24.info z siedzibą w Ostrowie Wlkp. przy ul. Wolności 19.

1.2. Konkurs organizowany jest w terminie od 24 maja do 13 czerwca.

1.3. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki Konkursu.

2. Warunki Konkursu

2.1. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest udzielenie odpowiedzi na pytanie konkursowe: 

- Dlaczego to Ty powinieneś/powinnaś dostać bilet na koncert grupy "Bon Jovi"?

 w terminie do środy 12 czerwca, do godziny 24.00 (odpowiedź należy przesłać e-mailem na adres konkurs@wlkp24.info)

- polubienie profilu organizatora konkursu na facebooku  http://www.facebook.com/wlkp24

- zgoda na udzielenie wywiadu reporterom Telewizji Proart i portalu wlkp24.info

- podanie w treści maila tytułu konkursu "Bon Jovi w Gdańsku - konkurs"

2.2. Uczestnik Konkursu wraz z przesłaniem odpowiedzi zobowiązany jest podać następujące dane osobowe: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, telefon kontaktowy oraz adres e-mail.

2.3.   Odpowiedzi przesłane z niekompletnymi lub nieprawdziwymi danymi oraz po terminie wyznaczonym przez Organizatora nie będą uwzględniane. 

2.4. Podanie niekompletnych lub nieprawdziwych danych skutkuje dyskwalifikacją.

2.5. W Konkursie mogą wziąć udział sympatycy portalu wlkp24.info oraz Telewizji Proart.

2.6. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora Konkursu i firmy Promax oraz ich najbliżsi, przez co należy rozumieć współmałżonków i osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym. 

3. Nagrody oraz zasady ich przyznawania.

3.1. Nagroda może zostać przyznana jedynie osobie, która spełni wszystkie warunki Konkursu. Prawo do nagrody może być scedowane na osoby trzecie. Prawo do nagrody nie może być zamienione na ekwiwalent pieniężny. 

3.2. Ogłoszenie wyników odbędzie się w terminie 13 czerwca 2013 r o godzinie 21.00 na portalu wlkp24.info. Nagrody będzie można odebrać osobiście - w siedzibie Telewizji Proart i portalu wlkp24.info w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Wolności 19 - w piątek (14 czerwca), w poniedziałek (17 czerwca) lub we wtorek (18 czerwca), w godzinach 9.00-16.00. Odbiór biletów po godzinie 16.00 nie będzie możliwy. Sposób odbioru biletów przez osoby pochodzące z daleka (na wniosek laureata) ustalimy indywidualnie.

3.3. Nieodebranie nagrody w terminie powoduje utratę prawa do nagrody. W przypadku utraty prawa do nagrody we wskazanym terminie, prawo to przechodzi na Organizatorów i może zostać przeniesione przez Organizatorów na osobę, która zajęła kolejne miejsce w Konkursie.

3.4. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za niemożność ani utrudnienia w odbiorze nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika nagrodzonego w Konkursie.

3.5. Nadzór nad prawidłowością przebiegu Konkursu sprawować będzie Komisja Konkursowa, w skład której wchodzą: Ewelina Wiertelak, Anna Okrój. Spośród nadesłanych w terminie zgłoszeń Komisja Konkursowa wybierze pięciu laureatów nagród - podwójnych zaproszeń na koncert grupy Bon Jovi, który odbędzie się 19 czerwca w Gdańsku. Nagrody zostaną przyznane uczestnikom konkursu, którzy spełnili wszystkie warunki określone w Regulaminie. Kryteria wygranej stanowi kreatywność odpowiedzi na pytanie otwarte. Uczestnik konkursu może przesłać tylko jedno zgłoszenie.

3.6. Zwycięzcy Konkursu wyrażają zgodę na opublikowanie swoich imion i nazwisk na stronie internetowej www.wlkp24.info.

4 . Postępowanie reklamacyjne.

4.1. Reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu Uczestnicy mogą zgłaszać nie później jak 3 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu. Decyduje data doręczenia reklamacji. 

4.2. Reklamacje zostaną rozpatrzone najpóźniej 3 dni od daty ich otrzymania przez Organizatorów. Decyzja Organizatorów jest ostateczna i wiążąca. 

5. Dane osobowe.

5.1. Przesłanie danych osobowych przez Uczestnika Konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich przetwarzanie w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu.

5.2. Uczestnik Konkursu przesyłając zgłoszenie do Konkursu potwierdza, że ma wiedzę i możliwości wglądu do swoich danych i ich poprawiania, aż do czasu likwidacji zbioru danych, co nastąpi po rozstrzygnięciu Konkursu, w tym przyznaniu nagród.

6. Postanowienia końcowe .

6.1. Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Telewizji Proart i portalu wlkp24.info  oraz na www.wlkp24.info

6.2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

Komentarze

Serwis WLKP24.info do swojego działania wykorzystuje pliki cookies. Stosujemy je, aby zapewnić Państwu jak największą wygodę korzystania z funkcjonalności naszego portalu.

Jeżeli zgadzają się Państwo na korzystanie z cookies przez nasz portal, prosimy o kliknięcie przycisku "Akceptuję". Jeśli nie akceptują Państwo takiego działania, należy zmienić ustawienia cookies w swojej przeglądarce.

Akceptuję

Przeczytaj naszą politykę cookies