Wygraj bilety na Tatarak - konkurs

Reklama

Już za kilkanaście dni ostrowski zalew Piaski-Szczygliczka stanie się stolicą szeroko pojmowanej muzyki elektronicznej i alternatywnej. Podczas weekendu, od 12 do 14 lipca potrwa tam Tatarak Music Festival 2013. Z tej okazji mamy do rozdania 30 pojedynczych biletów jednodniowych na festiwal.

Tym razem pytamy:

- Czy (i dlaczego) Twoim zdaniem muzyka elektroniczna może konkurować z klasycznymi gatunkami?

Miło nam będzie, jeśli polubicie nasz profil na facebooku  http://www.facebook.com/wlkp24

Odpowiedzi prosimy przysyłać do wtorku (9 lipca) do godziny 24:00 na adres konkurs@wlkp24.info. Kilka spośród 30 najciekawszych odpowiedzi konkursowych opublikujemy na wlkp24.info.

Rozstrzygnięcie w środę (10 lipca) o godzinie 21.00 na portalu wlkp24.info. W nagrodę każdy z trzydziestu laureatów, którzy najciekawiej odpowiedzą na pytanie konkursowe otrzyma jeden pojedynczy bilet jednodniowy na Tatarak Music Festival 2013.

Nagrody będzie można odebrać osobiście w kasie biletowej nad jeziorem Piaski - Szczygliczka w dniach trwania festiwalu.

Uwaga! Warunkiem udziału w konkursie jest podpisanie swojej odpowiedzi z imienia i nazwiska, podanie numeru telefonu do kontaktu oraz wpisanie w treści maila tytułu konkursu "Wygraj bilety na Tatarak".

 

Regulamin konkursu

1.   Zasady ogólne

1.1. Organizatorem konkursu są Telewizja Proart i portal wlkp24.info z siedzibą w Ostrowie Wlkp. przy ul. Wolności 19.

1.2. Konkurs organizowany jest w terminie od 29 czerwca do 10 lipca. Odpowiedzi można przysyłać do 9 lipca 2013 roku, do godziny 24:00. 

1.3. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki Konkursu.

2. Warunki Konkursu

2.1. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest udzielenie odpowiedzi na pytanie konkursowe: 

 Czy Twoim zdaniem muzyka elektroniczna może konkurować z klasycznymi gatunkami?

 w terminie do wtorku 9 lipca, do godziny 24.00 (odpowiedź należy przesłać e-mailem na adres konkurs@wlkp24.info)

- polubienie profilu organizatora konkursu na facebooku  http://www.facebook.com/wlkp24

- zgoda na udzielenie wywiadu reporterom Telewizji Proart i portalu wlkp24.info

- podanie w treści maila tytułu konkursu "Wygraj bilety na Tatarak"

2.2. Uczestnik Konkursu wraz z przesłaniem odpowiedzi zobowiązany jest podać następujące dane osobowe: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, telefon kontaktowy oraz adres e-mail.

2.3.   Odpowiedzi przesłane z niekompletnymi lub nieprawdziwymi danymi oraz po terminie wyznaczonym przez Organizatora nie będą uwzględniane. 

2.4. Podanie niekompletnych lub nieprawdziwych danych skutkuje dyskwalifikacją.

2.5. W Konkursie mogą wziąć udział sympatycy portalu wlkp24.info oraz Telewizji Proart.

2.6. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora Konkursu i firmy Promax oraz ich najbliżsi, przez co należy rozumieć współmałżonków i osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym. 

3. Nagrody oraz zasady ich przyznawania.

3.1. Nagroda może zostać przyznana jedynie osobie, która spełni wszystkie warunki Konkursu. Prawo do nagrody może być scedowane na osoby trzecie. Prawo do nagrody nie może być zamienione na ekwiwalent pieniężny. 

3.2. Ogłoszenie wyników odbędzie się w terminie 10 lipca 2013 r o godzinie 21.00 na portalu wlkp24.info. Nagrody będzie można odebrać osobiście w kasie biletowej nad jeziorem Piaski - Szczygliczka w dniach trwania festiwalu.

3.3. Nieodebranie nagrody w terminie powoduje utratę prawa do nagrody. W przypadku utraty prawa do nagrody we wskazanym terminie, prawo to przechodzi na Organizatorów i może zostać przeniesione przez Organizatorów na osobę, która zajęła kolejne miejsce w Konkursie.

3.4. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za niemożność ani utrudnienia w odbiorze nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika nagrodzonego w Konkursie.

3.5. Nadzór nad prawidłowością przebiegu Konkursu sprawować będzie Komisja Konkursowa, w skład której wchodzą: Ewelina Wiertelak, Anna Okrój. Spośród nadesłanych w terminie zgłoszeń Komisja Konkursowa wybierze trzydziestu laureatów nagród - pojedynczych zaproszeń jednodniowych na Tatarak Music Festival 2013. Nagrody zostaną przyznane uczestnikom konkursu, którzy spełnili wszystkie warunki określone w Regulaminie. Kryteria wygranej stanowi kreatywność odpowiedzi na pytanie otwarte. Uczestnik konkursu może przesłać tylko jedno zgłoszenie.

3.6. Zwycięzcy Konkursu wyrażają zgodę na opublikowanie swoich imion i nazwisk na stronie internetowej www.wlkp24.info oraz na opublikowanie ich odpowiedzi konkursowych.

4 . Postępowanie reklamacyjne.

4.1. Reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu Uczestnicy mogą zgłaszać nie później jak 3 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu. Decyduje data doręczenia reklamacji. 

4.2. Reklamacje zostaną rozpatrzone najpóźniej 3 dni od daty ich otrzymania przez Organizatorów. Decyzja Organizatorów jest ostateczna i wiążąca. 

5. Dane osobowe.

5.1. Przesłanie danych osobowych przez Uczestnika Konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich przetwarzanie w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu.

5.2. Uczestnik Konkursu przesyłając zgłoszenie do Konkursu potwierdza, że ma wiedzę i możliwości wglądu do swoich danych i ich poprawiania, aż do czasu likwidacji zbioru danych, co nastąpi po rozstrzygnięciu Konkursu, w tym przyznaniu nagród.

6. Postanowienia końcowe.

6.1. Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Telewizji Proart i portalu wlkp24.info  oraz na www.wlkp24.info

6.2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

Komentarze

Serwis WLKP24.info do swojego działania wykorzystuje pliki cookies. Stosujemy je, aby zapewnić Państwu jak największą wygodę korzystania z funkcjonalności naszego portalu.

Jeżeli zgadzają się Państwo na korzystanie z cookies przez nasz portal, prosimy o kliknięcie przycisku "Akceptuję". Jeśli nie akceptują Państwo takiego działania, należy zmienić ustawienia cookies w swojej przeglądarce.

Akceptuję

Przeczytaj naszą politykę cookies