Oświadczenie Burmistrza Jarocina

Oświadczenie Burmistrza Jarocina

W dniu 28 czerwca 2013 roku, podczas obrad LXV nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Jarocinie, radni klubu Ziemia Jarocińska zaproponowali przerwanie sesji. W wyniku głosowania wniosek radnych klubu Ziemi Jarocińskiej został odrzucony. Demokratyczna decyzja rady miejskiej nie została jednak uszanowana i radni klubu Ziemi Jarocińskiej opuścili salę sesyjną...

...uniemożliwiając podejmowanie uchwał ze względu na brak kworum. W zaistniałej sytuacji przewodnicząca rady miejskiej – Lechosława Dębska – ogłosiła przerwę w obradach do 29 czerwca 2013 r., do godz. 12.00. Wyznaczenie terminu na dzień 29 czerwca 2013r. i powiadomienie radnych nie umożliwiło jednak procedowania nad uchwałami, gdyż radni klubu Ziemi Jarocińskiej nie uczestniczyli w obradach, na sesji nie pojawiła się również przewodnicząca – Lechosława Dębska, która wyznaczyła termin obrad. Po raz kolejny rada miejska nie mogła podejmować uchwał ze względu na brak kworum. Dziś po raz kolejny radni klubu Ziemi Jarocińskiej nie stawili się na posiedzenie rady miejskiej, co świadczy o obstrukcji w celu uniemożliwienia podejmowania przez radę miejską uchwał.

Wczoraj (2 lipca 2013r.) radni klubu Ziemi Jarocińskiej złożyli do Burmistrza Jarocina propozycje zmian do budżetu na 2013 rok z jednoczesnym zaznaczeniem, że od wprowadzenia tych zmian uzależnione jest ich poparcie projektu uchwały. Propozycja zmian jest próbą łamania prawa i Ustawy o samorządzie gminnym przez radnych Ziemi Jarocińskiej, ponieważ proponowanie zmian w budżecie jest wyłączną kompetencją burmistrza. W kompetencji radnych leży zaś procedowanie uchwał, dyskusja nad nimi i podejmowanie w wyniku głosowania decyzji. Z tej możliwości radni klubu ZJ nie skorzystali i w toku dyskusji nad zmianami do budżetu opuścili salę obrad, przeciwstawiając się wynikowi głosowania o nieprzerywaniu obrad. Sytuacja ta wskazuje na brak poszanowania przez radnych Ziemi Jarocińskiej wyniku demokratycznych wyborów, które odbyły się 26 lutego 2012 roku, w których mieszkańcy gminy dokonali wyboru Burmistrza Jarocina. Próba przejęcia kompetencji burmistrza przez radnych klubu Ziemi Jarocińskiej jest zamachem na demokrację i celowym działaniem uniemożliwiającym pracę organu uchwałodawczego, którym jest rada miejska.

Opozycja blokuje podjęcie uchwał budżetowych. Niesie to za sobą zagrożenie dla realizacji planowanych zadań, które mają służyć mieszkańcom gminy. Niepodjęcie zaproponowanych przeze mnie uchwał skutkuje tym, że gmina nie będzie mogła przekazać powiatowi środków na budowę wiaduktów. Poza tym istnieje realne zagrożenie dla realizacji projektu Spichlerz Polskiego Rocka. Brak środków na dokończenie inwestycji może skutkować zwrotem pozyskanych wcześniej środków zewnętrznych na ten cel, co byłoby równoznaczne z wydaniem z gminnej kasy 3 mln zł. Wymieniać można dalej: bez stosownych uchwał nie zostaną przekazane pieniądze na stypendia dla uczniów szkół niepublicznych, dla gminnych jednostek OSP, na budowę boiska, która ma być realizowana przy współpracy ze Spółdzielnią Mieszkaniową Lokatorsko-Własnościową czy bramek na osiedlu 700-lecia. Blokowanie uchwał skutkuje brakiem rozpoczęcia prac, polegających na modernizacji i przebudowie dróg gminnych. Co ważniejsze nie mogą być rozpoczęte inwestycje w Witaszycach, Golinie i Radlinie, na które pozyskaliśmy dofinansowanie.

Gorąca dyskusja rozgorzała przy uchwale o emisji obligacji. Dziwi mnie to, bo przecież taki zabieg jest skutkiem polityki finansowej prowadzonej przez poprzedniego burmistrza. 6 mln zł z obligacji zostanie przeznaczonych na przyspieszenie spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań, tak żeby można było skonstruować budżet na 2014 rok.

Oświadczenie burmistrza Jarocina przysłane zostało na naszą skrzynkę. Publikujemy je w całości.

Komentarze

Serwis WLKP24.info do swojego działania wykorzystuje pliki cookies. Stosujemy je, aby zapewnić Państwu jak największą wygodę korzystania z funkcjonalności naszego portalu.

Jeżeli zgadzają się Państwo na korzystanie z cookies przez nasz portal, prosimy o kliknięcie przycisku "Akceptuję". Jeśli nie akceptują Państwo takiego działania, należy zmienić ustawienia cookies w swojej przeglądarce.

Akceptuję

Przeczytaj naszą politykę cookies