Do kogo należy "najpiękniejszy ogród"?

Reklama

Pasjonaci soczystej zieleni, amatorzy wypoczynku wśród roślin, zapaleni działkowcy, konstruktorzy ogrodowych budowli i twórcy unikalnych kompozycji. Ten konkurs jest dla was. Mowa oczywiście o konkursie „Najpiękniejszy ogród” po raz drugi organizowanym przez Telewizję Proart. Na zgłoszenia czekamy do końca sierpnia. A na państwa czekają nagrody.

 

Żeby wziąć udział w konkursie organizowanym przez Telewizję Proart pt. „Najpiękniejszy ogród”, wystarczy wykonać maksymalnie trzy fotografie swojego ogrodu. Zdjęcia wywołane na papierze fotograficznym, w formacie zbliżonym do A4 należy przysłać (lub przynieść) na adres:

Telewizja Proart

ul. Wolności 19

63-400 Ostrów Wielkopolski

Prace można przysyłać od 25 maja do 31 sierpnia. Rozstrzygnięcie we wrześniu. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody, które ufundował market OBI. Najpiękniejsze ogrody pokażemy w programie "Zielono mi" - emitowanym na antenie Telewizji Proart.

Regulamin konkursu „Najpiękniejszy ogród”

1. Zasady ogólne

 • Organizatorem konkursu fotograficznego pod nazwą „Najpiękniejszy ogród“ jest Telewizja Kablowa Proart s.c W.Okrój, M. Okrój z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Wolności 19, zwana dalej Proart.
 • Konkurs organizowany jest w terminie od 25 maja do 31 sierpnia 2013 roku.
 • Niniejszy regulamin określa zasady Konkursu
 • Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi we wrześniu 2013 roku w Markecie Budowlanym Obi przy ulicy Kaliskiej 120 w Ostrowie Wielkopolskim oraz na antenie Telewizji Proart. Dokładna data zostanie ustalona po zmknięciu naboru prac.
 • Przesłanie zdjęcia przez Uczestnika jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie warunki wynikające z Regulaminu.

2. Warunki konkursu:

 • Uczestnikiem konkursu może być wyłącznie osoba fizyczna, która nie zajmuje się profesjonalnie fotografią, będąca autorem zdjęć biorących udział w konkursie.
 • Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest przesłanie do 31 sierpnia 2013r. na adres Telewizji Kablowej Proart maksymalnie trzech zdjęć w formacie zbliżonym do A4 lub większym, wywołanych na papierze fotograficznym, a związanych z tematyką konkursu.
 • Uczestnik wraz z przesłanym zdjęciem zobowiązany jest podać tytuł zdjęcia oraz dane osobowe: imię nazwisko, adres, telefon kontaktowy, kontakt e-mailowy.
 • Zgłoszenia przesłane z niekompletnymi danymi nie będą uwzględniane.
 • W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Telewizji Proart i Marketu OBI.
 • W konkursie nie mogą brać udziału osoby zajmujące się zawodowo fotografią.

 

3. Nagrody oraz zasady ich przyznawania:

3.1 Spośród wszystkich nadesłanych prac Komisja Konkursowa, złożona z przedstawicieli organizatorów wybierze dziesięć prac.

3.2.2 Organizator przewiduje następujące nagrody:

3.2.1 Za I miejsce: kosiarka elektryczna marki LUX o mocy 1600W

3.2.2 Za II miejsce: podkaszarka elektryczna marki Lux o mocy 600W

3.2.3 Za III miejsce: nożyce do żywopłotu marki Lux o mocy 500W

3.2.4 Siedem kolejnych wyróżnień

3.3 Nagroda może zostać przyznana jedynie osobie, która spełni warunki konkursu

3.4 Wydanie nagród odbędzie się zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi

3.5 Nagroda nie podlega zamianie, ani wymianie na gotówkę

3.6 Organizatorzy zastrzegają sobie prawo nieprzyznania żadnej z nagród

3.7 Nieodebranie nagrody w terminie 7 dni roboczych od ogłoszenia wyników powoduje utratę prawa do nagrody, która przechodzi na własność Organizatorów.

3.8 Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za niemożność ani utrudnienia oderbrania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika nagrodzonego w konkursie.

3.9 Nad prawidłowością przebiegu konkursu czuwać będzie Komisja Konkursowa złożona z przedstawicieli Organizatorów konkursu.

3.10 Zwycięzcy i wyróżnieni w konkursie wyrażają zgodę na opublikowanie imienia i nazwiska w programie "Zielono mi", a także

na stronie internetowej www.tvproart.pl oraz portalu wlkp24.info.

3.11 Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego dysponowania nadesłanymi fotografiami w ramach publikacji wyników na antenie Telewizji Proart, na stronie www.tvproart.ploraz portalu wlkp24.info, a także w innych publikacjach i materiałach promocyjnych będących efektem konkursu. Przysłanie zdjęć na konkurs jest równoznaczne z deklaracją autora tych zdjęć o zgodzie na ich wykorzystanie w/w celach.

3.12 Zdjęcia nadesłane na konkurs przechodzą na własność organizatorów.

4. Postępowanie reklamacyjne

4.1. Reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia konkursu uczestnicy mogą zgłaszać na piśmie nie później jak 7 dni od ogłoszenia wyników konkursu. Decydująca jest data otrzymania wniosku przez Organizatorów.

4.2 Reklamacje zostaną rozpatrzone najpóźniej 30 dni od daty ich otrzymania przez Organizatorów.

4.3 Reklamacje będą rozpatrywane na podstawie niniejszego Regulaminu.

4.4 Decyzja Organizatorów jest ostateczna i wiążąca. Uczestnik konkursu zostanie powiadomiony o decyzji listownie w terminie 7 dni roboczych od daty rozpatrzenia.

5. Dane osobowe

5.1 Przesłanie danych osobowych przez Uczestnika konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgodny na ich przetwarzanie w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia i rozstrzygnięcia konkursu.

5.2 Przetwarzanie danych osobowych Uczestników konkursu odbywa się zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

5.3 Uczestnik konkursu, przesyłając swoją pracę konkursową potwierdza, że ma wiedzę i możliwości wglądu do swoich danych i ich poprawiania-aż do czasu likwidacji zbioru danych, co nastąpi po rozstrzygnięciu konkursu.

6. Postanowienia końcowe:

6.1 Niniejszy regulamin stanowi jedyny dokument określający zasady konkursu.

6.2 Regulamin konkursu jest dostępny w biurze Telewizji Kablowej Proart.

6.3 Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dokonania zmian w regulaminie, o ile nie wpłynie to na pogorszenie sytuacji Uczestników.

6.4 Udział w konkursie odbywa się na koszt Uczestnika konkursu.

6.5 W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

Komentarze

Serwis WLKP24.info do swojego działania wykorzystuje pliki cookies. Stosujemy je, aby zapewnić Państwu jak największą wygodę korzystania z funkcjonalności naszego portalu.

Jeżeli zgadzają się Państwo na korzystanie z cookies przez nasz portal, prosimy o kliknięcie przycisku "Akceptuję". Jeśli nie akceptują Państwo takiego działania, należy zmienić ustawienia cookies w swojej przeglądarce.

Akceptuję

Przeczytaj naszą politykę cookies