Wygraj bilety na Night of the Proms - konkurs

Reklama

Nawet 135 muzyków może pojawić się na scenie podczas spektakularnego koncertu Night of the Proms, który odbędzie się 22 marca w Łodzi. Nie przez przypadek więc koncerty Night of the Proms określa się mianem największych halowych imprez w Europie. Chcesz to usłyszeć na żywo? Weź udział w naszym konkursie!

Specyfika koncertów Night of the Proms polega na nadawaniu znanym na co dzień utworom niepowtarzalnego brzmienia dzięki akompaniamentowi orkiestry. W Łodzi podczas pierwszej edycji tej imprezy w Polsce fani usłyszą przeboje takich wykonawców, jak: Amy Macdonald, OMD, John Miles, LeDiv4S, Natalia Kukulska czy Coolio. Gwiazdom imprezy towarzyszyć będzie orkiestra IL Novecento
 
— To orkiestra z dużym stażem. Istnieje już od 1991 roku i występuje podczas największych wydarzeń muzycznych w Belgii, Holandii, Niemczech, Szwajcarii, Luksemburgu, Austrii, Francji, Hiszpanii, Włoszech, Wielkiej Brytanii, Norwegii, Szwecji, Finlandii, Danii, Portugalii oraz w Słowenii — wymienia Janusz Stefański z agencji koncertowej Prestige MJM, która jest organizatorem koncertu Night of the Proms w hali Atlas Arena w Łodzi. 
 
Średnio w skład orkiestry wchodzi 60 muzyków. Na największych imprezach zdarza się jednak, że ich liczba jest większa i sięga nawet 75 osób. Z pewnością podobnie będzie 22 marca w Łodzi. Równie liczny będzie chór. — Zaprosiliśmy do udziału w tym koncercie Akademicki Chór Politechniki Łódzkiej, który liczy około 60 członków — tłumaczy Marek Kurzawa z Prestige MJM. 
 
Chór to grupa studentów związanych z Politechniką Łódzką i innymi uczelniami w Łodzi. Na swoim koncie mają udział w koncercie Andrea Bocellego, który odbył się 29 kwietnia 2012 roku. 
 
Niezapomniany koncert wielkich przebojów Night of the Proms odbędzie się 22 marca w Łodzi.
 
Aby zdobyć bilety na to spektakularne wydarzenia muzyczne, wystarczy nas do tego przekonać :), opowiadając nam drogą mailową o piosence swojego życia i wspomnieniach z nią związanych.
 
Zatem zadanie konkursowe brzmi:
 
- Opowiedz o piosence swojego życia i wspomnieniach z nią związanych.
 
Miło nam będzie, jeśli polubicie nasz profil na facebooku:

 http://www.facebook.com/wlkp24

Nagrodzimy aż 10 najciekawszych odpowiedzi! Prosimy przysyłać je na adres konkurs@wlkp24.info do niedzieli 16 marca, do godziny 24:00. Rozstrzygnięcie w poniedziałek  17 marca na wlkp24.info oraz w "Wydarzeniach" TV Proart. 

Nagrodę będzie można odebrać osobiście - w siedzibie Telewizji Proart i portalu wlkp24.info w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Wolności 19 - od wtorku do piątku (od 18 do 21 marca 2014 roku), w godzinach 9.00-16.00. Odbiór biletów po godzinie 16.00 nie będzie możliwy. Sposób odbioru biletów przez osoby pochodzące z daleka (na wniosek laureata) ustalimy indywidualnie.

Uwaga! Uczestnicy konkursu proszeni są o podpisanie swojej odpowiedzi z imienia i nazwiska oraz podanie w treści maila tytułu konkursu - "Wygraj bilety na Night of the Proms".

 

fot. http://www.imprezyprestige.com/

 

 

 

Regulamin konkursu

1.   Zasady ogólne

1.1. Organizatorem konkursu są Telewizja Proart i portal wlkp24.info z siedzibą w Ostrowie Wlkp. przy ul. Wolności 19.

1.2. Konkurs organizowany jest w terminie od 17 lutego do 17 marca 2014 roku.

1.3. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki Konkursu.

2. Warunki Konkursu

2.1. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest wykonanie polecenia konkursowego, które brzmi: 

- Opowiedz o piosence swojego życia i wspomnieniach z nią związanych.

 w terminie do niedzieli 16 marca 2014 roku, do godziny 24:00 (odpowiedź należy przesłać e-mailem na adres konkurs@wlkp24.info)

- polubienie profilu organizatora konkursu na facebooku  http://www.facebook.com/wlkp24

- zgoda na udzielenie wywiadu reporterom Telewizji Proart i portalu wlkp24.info

- podanie w treści maila tytułu konkursu "Wygraj bilety na Night of the Proms".

2.2. Uczestnik Konkursu wraz z przesłaniem odpowiedzi zobowiązany jest podać następujące dane osobowe: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, telefon kontaktowy oraz adres e-mail.

2.3.   Odpowiedzi przesłane z niekompletnymi lub nieprawdziwymi danymi oraz po terminie wyznaczonym przez Organizatora nie będą uwzględniane. 

2.4. Podanie niekompletnych lub nieprawdziwych danych skutkuje dyskwalifikacją.

2.5. W Konkursie mogą wziąć udział sympatycy portalu wlkp24.info oraz Telewizji Proart.

2.6. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora Konkursu i firmy Promax oraz ich najbliżsi, przez co należy rozumieć współmałżonków i osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym. 

3. Nagrody oraz zasady ich przyznawania.

3.1. Nagroda może zostać przyznana jedynie osobie, która spełni wszystkie warunki Konkursu. Prawo do nagrody może być scedowane na osoby trzecie. Prawo do nagrody nie może być zamienione na ekwiwalent pieniężny. 

3.2. Ogłoszenie wyników odbędzie się w terminie 17 marca 2014 roku na portalu wlkp24.info oraz w "Wydarzeniach" TV Proart. Nagrody będzie można odebrać osobiście - w siedzibie Telewizji Proart i portalu wlkp24.info w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Wolności 19 - od wtorku do piątku (od 18 do 21 marca 2014 roku), w godzinach 9.00-16.00. Odbiór biletów po godzinie 16.00 nie będzie możliwy. Sposób odbioru biletów przez osoby pochodzące z daleka (na wniosek laureata) ustalimy indywidualnie.

3.3. Nieodebranie nagrody w terminie powoduje utratę prawa do nagrody. W przypadku utraty prawa do nagrody we wskazanym terminie, prawo to przechodzi na Organizatorów i może zostać przeniesione przez Organizatorów na osobę, która zajęła kolejne miejsce w Konkursie.

3.4. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za niemożność ani utrudnienia w odbiorze nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika nagrodzonego w Konkursie.

3.5. Nadzór nad prawidłowością przebiegu Konkursu sprawować będzie Komisja Konkursowa, w skład której wchodzą: Ewelina Wiertelak, Anna Okrój. Spośród nadesłanych w terminie zgłoszeń Komisja Konkursowa wybierze dziesięciu laureatów nagród, którymi są podwójne bilety na koncert Night of the Proms 22 marca w Łodzi. Nagroda zostanie przyznana uczestnikowi konkursu, który spełnił wszystkie warunki określone w Regulaminie. Kryteria wygranej stanowi kreatywność odpowiedzi na pytanie/polecenie otwarte. Uczestnik konkursu może przesłać tylko jedno zgłoszenie.

3.6. Zwycięzca Konkursu wyraża zgodę na opublikowanie swojego imienia i nazwiska na stronie internetowej www.wlkp24.info.

4 . Postępowanie reklamacyjne.

4.1. Reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu Uczestnicy mogą zgłaszać nie później jak 3 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu. Decyduje data doręczenia reklamacji. 

4.2. Reklamacje zostaną rozpatrzone najpóźniej 3 dni od daty ich otrzymania przez Organizatorów. Decyzja Organizatorów jest ostateczna i wiążąca. 

5. Dane osobowe.

5.1. Przesłanie danych osobowych przez Uczestnika Konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich przetwarzanie w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu.

5.2. Uczestnik Konkursu, przesyłając zgłoszenie do Konkursu potwierdza, że ma wiedzę i możliwości wglądu do swoich danych i ich poprawiania, aż do czasu likwidacji zbioru danych, co nastąpi po rozstrzygnięciu Konkursu, w tym przyznaniu nagród.

6. Postanowienia końcowe.

6.1. Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Telewizji Proart i portalu wlkp24.info  oraz na www.wlkp24.info.

6.2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

 
 

Komentarze

Serwis WLKP24.info do swojego działania wykorzystuje pliki cookies. Stosujemy je, aby zapewnić Państwu jak największą wygodę korzystania z funkcjonalności naszego portalu.

Jeżeli zgadzają się Państwo na korzystanie z cookies przez nasz portal, prosimy o kliknięcie przycisku "Akceptuję". Jeśli nie akceptują Państwo takiego działania, należy zmienić ustawienia cookies w swojej przeglądarce.

Akceptuję

Przeczytaj naszą politykę cookies