Night of The Proms - konkurs trwa

Reklama

Będzie to pierwsza edycja znanego na całym świecie cyklu koncertów z akompaniamentem wyjątkowej orkiestry... Chodzi o koncert Night of The Proms. 22 marca w łódzkiej hali Atlas Arena w jednej chwili na scenie wystąpi co najmniej 120 osób, wśród nich znani i podziwiani: Amy Macdonald, OMD, John Miles, LeDiv4S, Natalia Kukulska, Coolio.

22 marca w Łódzkiej Arenie w jednej chwili na scenie wystąpi około 70-osobowa orkiestra, 50-osobowy chór, do tego artyści, których przedstawiać nie trzeba... Ci, którzy nie mogą sobie kupić biletu, mają szansę go wygrać - a to za sprawą konkursu organizowanego przez Telewizję Proart i portal wlkp24.info.

Na koncert Night of The Proms do rozdania mamy 10 podwójnych biletów. Trzeba tylko napisać kilka słów na adres: konkurs@wlkp24.info  Nasze zadanie konkursowe brzmi:

- Opowiedz o piosence swojego życia i wspomnieniach z nią związanych.

Na Państwa odpowiedzi czekamy do niedzieli 16 marca, do godziny 24:00. Rozstrzygnięcie w poniedziałek  17 marca na wlkp24.info oraz w "Wydarzeniach" TV Proart. 

Nagrodę będzie można odebrać osobiście - w siedzibie Telewizji Proart i portalu wlkp24.info w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Wolności 19 - od wtorku do piątku (od 18 do 21 marca 2014 roku), w godzinach 9.00-16.00. Odbiór biletów po godzinie 16.00 nie będzie możliwy. Sposób odbioru biletów przez osoby pochodzące z daleka (na wniosek laureata) ustalimy indywidualnie.

Uwaga! Uczestnicy konkursu proszeni są o podpisanie swojej odpowiedzi z imienia i nazwiska oraz podanie w treści maila tytułu konkursu - "Wygraj bilety na Night of the Proms".

 

 

Regulamin konkursu

1.   Zasady ogólne

1.1. Organizatorem konkursu są Telewizja Proart i portal wlkp24.info z siedzibą w Ostrowie Wlkp. przy ul. Wolności 19.

1.2. Konkurs organizowany jest w terminie od 17 lutego do 17 marca 2014 roku.

1.3. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki Konkursu.

2. Warunki Konkursu

2.1. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest wykonanie polecenia konkursowego, które brzmi: 

- Opowiedz o piosence swojego życia i wspomnieniach z nią związanych.

 w terminie do niedzieli 16 marca 2014 roku, do godziny 24:00 (odpowiedź należy przesłać e-mailem na adres konkurs@wlkp24.info)

- polubienie profilu organizatora konkursu na facebooku  http://www.facebook.com/wlkp24

- zgoda na udzielenie wywiadu reporterom Telewizji Proart i portalu wlkp24.info

- podanie w treści maila tytułu konkursu "Wygraj bilety na Night of the Proms".

2.2. Uczestnik Konkursu wraz z przesłaniem odpowiedzi zobowiązany jest podać następujące dane osobowe: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, telefon kontaktowy oraz adres e-mail.

2.3.   Odpowiedzi przesłane z niekompletnymi lub nieprawdziwymi danymi oraz po terminie wyznaczonym przez Organizatora nie będą uwzględniane. 

2.4. Podanie niekompletnych lub nieprawdziwych danych skutkuje dyskwalifikacją.

2.5. W Konkursie mogą wziąć udział sympatycy portalu wlkp24.info oraz Telewizji Proart.

2.6. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora Konkursu i firmy Promax oraz ich najbliżsi, przez co należy rozumieć współmałżonków i osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym. 

3. Nagrody oraz zasady ich przyznawania.

3.1. Nagroda może zostać przyznana jedynie osobie, która spełni wszystkie warunki Konkursu. Prawo do nagrody może być scedowane na osoby trzecie. Prawo do nagrody nie może być zamienione na ekwiwalent pieniężny. 

3.2. Ogłoszenie wyników odbędzie się w terminie 17 marca 2014 roku na portalu wlkp24.info oraz w "Wydarzeniach" TV Proart. Nagrody będzie można odebrać osobiście - w siedzibie Telewizji Proart i portalu wlkp24.info w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Wolności 19 - od wtorku do piątku (od 18 do 21 marca 2014 roku), w godzinach 9.00-16.00. Odbiór biletów po godzinie 16.00 nie będzie możliwy. Sposób odbioru biletów przez osoby pochodzące z daleka (na wniosek laureata) ustalimy indywidualnie.

3.3. Nieodebranie nagrody w terminie powoduje utratę prawa do nagrody. W przypadku utraty prawa do nagrody we wskazanym terminie, prawo to przechodzi na Organizatorów i może zostać przeniesione przez Organizatorów na osobę, która zajęła kolejne miejsce w Konkursie.

3.4. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za niemożność ani utrudnienia w odbiorze nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika nagrodzonego w Konkursie.

3.5. Nadzór nad prawidłowością przebiegu Konkursu sprawować będzie Komisja Konkursowa, w skład której wchodzą: Ewelina Wiertelak, Anna Okrój. Spośród nadesłanych w terminie zgłoszeń Komisja Konkursowa wybierze dziesięciu laureatów nagród, którymi są podwójne bilety na koncert Night of the Proms 22 marca w Łodzi. Nagroda zostanie przyznana uczestnikowi konkursu, który spełnił wszystkie warunki określone w Regulaminie. Kryteria wygranej stanowi kreatywność odpowiedzi na pytanie/polecenie otwarte. Uczestnik konkursu może przesłać tylko jedno zgłoszenie.

3.6. Zwycięzca Konkursu wyraża zgodę na opublikowanie swojego imienia i nazwiska na stronie internetowej www.wlkp24.info.

4 . Postępowanie reklamacyjne.

4.1. Reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu Uczestnicy mogą zgłaszać nie później jak 3 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu. Decyduje data doręczenia reklamacji. 

4.2. Reklamacje zostaną rozpatrzone najpóźniej 3 dni od daty ich otrzymania przez Organizatorów. Decyzja Organizatorów jest ostateczna i wiążąca. 

5. Dane osobowe.

5.1. Przesłanie danych osobowych przez Uczestnika Konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich przetwarzanie w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu.

5.2. Uczestnik Konkursu, przesyłając zgłoszenie do Konkursu potwierdza, że ma wiedzę i możliwości wglądu do swoich danych i ich poprawiania, aż do czasu likwidacji zbioru danych, co nastąpi po rozstrzygnięciu Konkursu, w tym przyznaniu nagród.

6. Postanowienia końcowe.

6.1. Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Telewizji Proart i portalu wlkp24.info  oraz na www.wlkp24.info.

6.2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

Komentarze

Serwis WLKP24.info do swojego działania wykorzystuje pliki cookies. Stosujemy je, aby zapewnić Państwu jak największą wygodę korzystania z funkcjonalności naszego portalu.

Jeżeli zgadzają się Państwo na korzystanie z cookies przez nasz portal, prosimy o kliknięcie przycisku "Akceptuję". Jeśli nie akceptują Państwo takiego działania, należy zmienić ustawienia cookies w swojej przeglądarce.

Akceptuję

Przeczytaj naszą politykę cookies