Zobacz bokserski finał - konkurs

Zobacz bokserski finał - konkurs

Poniedziałek 10 marca 2014 roku, godzina 17:00 - to data rozpoczęcia pierwszej serii walk w 85. Indywidualnych Mistrzostwach Polski Seniorów w kaliskiej Hali Arena. Ponad 200 zawodników zmierzy się w 10 kategoriach wagowych. Emocje sięgną zenitu podczas walk finałowych - 15 marca. Chcesz tam być? Napisz do nas!

Osoby które jako pierwsze napiszą na adres konkurs@wlkp24.info, odpowiadając prawidłowo na pytanie konkursowe, mają szansę zdobyć podwójne bilety na walki finałowe 85. Indywidualnych Mistrzostw Polski Seniorów w Kaliszu. A pytamy:

- Jak brzmi imię i nazwisko pięściarza - zdobywcy złotego medalu na Igrzyskach Olimpijskich w Tokio - który nigdy nie zdobył tytułu Indywidualnego Mistrza Polski Seniorów?

Miło nam będzie, jeśli polubicie nasz profil na facebooku:

http://www.facebook.com/wlkp24

Do rozdania mamy 10 podwójnych biletów!

Na Wasze odpowiedzi czekamy do wtorku 11 marca do godziny 24:00. Rozstrzygnięcie w środę, 12 marca na wlkp24.info oraz w Wydarzeniach TV Proart. Bilety będzie można odebrać osobiście w siedzibie redakcji przy ul. Wolności 19, w Ostrowie Wielkopolskim - w czwartek 13 marca lub w piątek 14 marca, w godzinach od 9:00 do 16:00. Prosimy o zabranie dowodów osobistych oraz wpisanie w temacie e-maila tytułu konkursu "Zobacz bokserski finał". Uprzejmie informujemy, że odbiór po godzinie 16:00 nie będzie możliwy.

 

Regulamin konkursu "Zobacz bokserski finał"

1.   Zasady ogólne

1.1. Organizatorem konkursu są Telewizja Proart i portal wlkp24.info z siedzibą w Ostrowie Wlkp. przy ul. Wolności 19.

1.2. Konkurs organizowany jest w terminie od 8 marca do 12 marca 2014 roku. 

1.3. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki Konkursu.

2. Warunki Konkursu

2.1. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest udzielenie odpowiedzi na pytanie konkursowe: 

- Jak brzmi imię i nazwisko pięściarza - zdobywcy złotego medalu na Igrzyskach Olimpijskich w Tokio - który nigdy nie zdobył tytułu Indywidualnego Mistrza Polski Seniorów?

 w terminie do wtorku 11 marca do godziny 24:00. Rozstrzygnięcie w środę, 12 marca na wlkp24.info oraz w Wydarzeniach TV Proart (odpowiedź należy przesłać e-mailem na adres konkurs@wlkp24.info)

- polubienie profilu organizatora konkursu na facebooku  http://www.facebook.com/wlkp24

- zgoda na udzielenie wywiadu reporterom Telewizji Proart i portalu wlkp24.info

- podanie w temacie maila tytułu konkursu: "Zobacz bokserski finał".

2.2. Uczestnik Konkursu wraz z przesłaniem odpowiedzi zobowiązany jest podać następujące dane osobowe: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, telefon kontaktowy oraz adres e-mail.

2.3.   Odpowiedzi przesłane z niekompletnymi lub nieprawdziwymi danymi oraz po terminie wyznaczonym przez Organizatora nie będą uwzględniane. 

2.4. Podanie niekompletnych lub nieprawdziwych danych skutkuje dyskwalifikacją.

2.5. W Konkursie mogą wziąć udział sympatycy portalu wlkp24.info oraz Telewizji Proart.

2.6. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora Konkursu i firmy Promax oraz ich najbliżsi, przez co należy rozumieć współmałżonków i osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym. 

3. Nagrody oraz zasady ich przyznawania.

3.1. Nagroda może zostać przyznana jedynie osobie, która spełni wszystkie warunki Konkursu. Prawo do nagrody może być scedowane na osoby trzecie. Prawo do nagrody nie może być zamienione na ekwiwalent pieniężny. 

3.2. Ogłoszenie wyników odbędzie się w terminie 12 marca 2014 roku na portalu wlkp24.info oraz w "Wydarzeniach" TV Proart. Nagrodę będzie można odebrać osobiście w siedzibie redakcji przy ul. Wolności 19, w Ostrowie Wielkopolskim - w czwartek 13 marca lub w piątek 14 marca, w godzinach od 9:00 do 16:00. Prosimy o zabranie dowodów osobistych. Odbiór po godzinie 16:00 nie będzie możliwy.

3.3. Nieodebranie nagrody w terminie powoduje utratę prawa do nagrody. W przypadku utraty prawa do nagrody we wskazanym terminie, prawo to przechodzi na Organizatorów i może zostać przeniesione przez Organizatorów na osobę, która zajęła kolejne miejsce w Konkursie.

3.4. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za niemożność ani utrudnienia w odbiorze nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika nagrodzonego w Konkursie.

3.5. Nadzór nad prawidłowością przebiegu Konkursu sprawować będzie Komisja Konkursowa, w skład której wchodzą: Ewelina Wiertelak, Anna Okrój. Spośród nadesłanych w terminie zgłoszeń Komisja Konkursowa wybierze laureatów 10 nagród, podwójnych zaproszeń na walki finałowe podczas 85. Indywidualnych Mistrzostw Polski Seniorów w Boksie, w kaliskiej Hali Arena - 15 marca. Nagroda zostanie przyznana uczestnikowi konkursu, który spełnił wszystkie warunki określone w Regulaminie. Kryteria wygranej stanowi poprawność i czas odpowiedzi na pytanie zamknięte. Uczestnik konkursu może przesłać tylko jedno zgłoszenie.

3.6. Zwycięzcy Konkursu wyrażają zgodę na opublikowanie swoich imion i nazwisk na stronie internetowej www.wlkp24.info oraz w Telewizji Proart.

4 . Postępowanie reklamacyjne.

4.1. Reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu Uczestnicy mogą zgłaszać nie później jak 3 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu. Decyduje data doręczenia reklamacji. 

4.2. Reklamacje zostaną rozpatrzone najpóźniej 3 dni od daty ich otrzymania przez Organizatorów. Decyzja Organizatorów jest ostateczna i wiążąca. 

5. Dane osobowe.

5.1. Przesłanie danych osobowych przez Uczestnika Konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich przetwarzanie w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu.

5.2. Uczestnik Konkursu przesyłając zgłoszenie do Konkursu potwierdza, że ma wiedzę i możliwości wglądu do swoich danych i ich poprawiania, aż do czasu likwidacji zbioru danych, co nastąpi po rozstrzygnięciu Konkursu, w tym przyznaniu nagród.

6. Postanowienia końcowe.

6.1. Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Telewizji Proart i portalu wlkp24.info  oraz nawww.wlkp24.info

6.2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego

Komentarze

Serwis WLKP24.info do swojego działania wykorzystuje pliki cookies. Stosujemy je, aby zapewnić Państwu jak największą wygodę korzystania z funkcjonalności naszego portalu.

Jeżeli zgadzają się Państwo na korzystanie z cookies przez nasz portal, prosimy o kliknięcie przycisku "Akceptuję". Jeśli nie akceptują Państwo takiego działania, należy zmienić ustawienia cookies w swojej przeglądarce.

Akceptuję

Przeczytaj naszą politykę cookies