Placido Domingo w Poznaniu - wygraj bilety na koncert!

Reklama

27 kwietnia w Poznaniu odbędzie się nadzwyczajny koncert Placido Domingo. Hiszpański tenor zaśpiewa w stolicy Wielkopolski z okazji kanonizacji papieża Jana Pawła II. Koncert odbędzie się na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich i zainauguruje jednocześnie obchody jubileuszu 1050-lecia chrztu Polski. Chcesz wygrać bilety?

To będzie wielkie wydarzenie muzyczne i niezwykle podniosła chwila. Placido Domingo zagra jeden z najbardziej wyjątkowych koncertów w swojej bogatej karierze – wystąpi w Poznaniu z okazji kanonizacji Jana Pawła II, jednego z najwybitniejszych Polaków w historii. Hiszpański tenor będzie śpiewać utwory z płyty "Amore Infinito", które zostały skomponowane do wierszy Karola Wojtyły.

— To nagranie ma dla mnie ogromne znaczenie, nie tylko dlatego, że jestem katolikiem. Ono przemawia nie tylko do religijnych osób, ale do każdego, kto respektował tego wyjątkowego człowieka, który poświęcił swoje życie ludzkości i Bogu — mówił w jednych z wywiadów hiszpańskich tenor o swoim albumie. 
 
Chyba nikogo nie trzeba przekonywać, jak wyjątkowym dniem dla Polaków będzie 27 kwietnia. W Poznaniu ten dzień będzie obchodzony szczególnie. 
Koncert Placido Domingo, który odbędzie się na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich, zainauguruje jednocześnie obchody jubileuszu 1050. lecia chrztu Polski. Występ Placido Domingo złoży się z dwóch części. W pierwszej Hiszpan zaprezentuje wspomniane już utwory z płyty "Amore Infinito". W drugiej entuzjaści jego talentu usłyszą największe przeboje muzyki klasycznej, w tym na prośbę organizatorów utwory, które znajdują się w repertuarze Teatru Muzycznego w Poznaniu, czyli kompozycje z “Barona Cygańskiego”, “Wesołej Wdówki” oraz “My Fair Lady”. Warto również podkreślić, że całe wydarzenie swoją obecnością uświetni doskonale znana polska piosenkarka Justyna Steczkowska, która zaśpiewa z wspólnie z tenorem "Abba Ojcze". Razem z Placido Domingo juniorem wykona też jeden w wierszy Karola Wojtyły. 
 
— Czeka nas niezwykle wzruszający i podniosły koncert. Będzie to również widowisko na najwyższym poziomie muzycznym. Prawdziwa uczta dla fanów klasyki — podkreśla Marek Kurzawa z agencji Prestige MJM.

 
 
Weź udział w konkursie...!
 
 
To ostatnie chwile, żeby zdobyć bilety na to wielkie wydarzenie muzyczne. Wystarczy odpowiedzieć na pytanie:
 
- Jaką rolę odegrał w Twoim życiu Jan Paweł II?
 
Miło nam będzie, jeśli polubicie nasz profil na facebooku:

 http://www.facebook.com/wlkp24

Podwójnymi biletami na koncert nagrodzimy 3 najciekawsze odpowiedzi. Prosimy przysyłać je na adres konkurs@wlkp24.info do Poniedziałku Wielkanocnego (21 kwietnia), do godziny 24:00. Rozstrzygnięcie we wtorek 22 kwietnia na wlkp24.info oraz w "Wydarzeniach" TV Proart. 

Nagrodę będzie można odebrać osobiście - w siedzibie Telewizji Proart i portalu wlkp24.info w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Wolności 19 - od środy do piątku (23-25 kwietnia 2014 roku), w godzinach 9.00-16.00. Odbiór biletów po godzinie 16.00 nie będzie możliwy. Sposób odbioru biletów przez osoby pochodzące z daleka (na wniosek laureata) ustalimy indywidualnie.

Uwaga! Uczestnicy konkursu proszeni są o podpisanie swojej odpowiedzi z imienia i nazwiska oraz podanie w treści maila tytułu konkursu - "Placido Domingo w Poznaniu". Poczas odbioru nagród prosimy też o zabranie dowodów osobistych.

źródło: materiały prasowe Prestige MJM, www.imprezyprestige.com

 

Regulamin konkursu

1.   Zasady ogólne

1.1. Organizatorem konkursu są Telewizja Proart i portal wlkp24.info z siedzibą w Ostrowie Wlkp. przy ul. Wolności 19.

1.2. Konkurs organizowany jest w terminie od 15 kwietnia do 21 kwietnia 2014 roku. Rozstrzygnięcie we wtorek, 22 kwietnia.

1.3. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki Konkursu.

2. Warunki Konkursu

2.1. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest wykonanie polecenia konkursowego, które brzmi: 

- Jaką rolę odegrał w Twoim życiu Jan Paweł II? .

 w terminie do Poniedziałku Wielkanocnego (21 kwietnia), do godziny 24:00. Rozstrzygnięcie we wtorek 22 kwietnia na wlkp24.info oraz w "Wydarzeniach" TV Proart

 (odpowiedź należy przesłać e-mailem na adres konkurs@wlkp24.info)

- polubienie profilu organizatora konkursu na facebooku  http://www.facebook.com/wlkp24

- zgoda na udzielenie wywiadu reporterom Telewizji Proart i portalu wlkp24.info

- podanie w treści maila tytułu konkursu "Placido Domingo w Poznaniu - wygraj bilety na koncert!".

2.2. Uczestnik Konkursu wraz z przesłaniem odpowiedzi zobowiązany jest podać następujące dane osobowe: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, telefon kontaktowy oraz adres e-mail.

2.3.   Odpowiedzi przesłane z niekompletnymi lub nieprawdziwymi danymi oraz po terminie wyznaczonym przez Organizatora nie będą uwzględniane. 

2.4. Podanie niekompletnych lub nieprawdziwych danych skutkuje dyskwalifikacją.

2.5. W Konkursie mogą wziąć udział sympatycy portalu wlkp24.info oraz Telewizji Proart.

2.6. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora Konkursu i firmy Promax oraz ich najbliżsi, przez co należy rozumieć współmałżonków i osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym. 

3. Nagrody oraz zasady ich przyznawania.

3.1. Nagroda może zostać przyznana jedynie osobie, która spełni wszystkie warunki Konkursu. Prawo do nagrody może być scedowane na osoby trzecie. Prawo do nagrody nie może być zamienione na ekwiwalent pieniężny. 

3.2. Ogłoszenie wyników odbędzie się w terminie 22 kwietnia 2014 roku na portalu wlkp24.info oraz w "Wydarzeniach" TV Proart. Nagrody będzie można odebrać osobiście - w siedzibie Telewizji Proart i portalu wlkp24.info w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Wolności 19 - od środy do piątku (23 - 25 kwietnia 2014 roku), w godzinach 9.00-16.00. Odbiór biletów po godzinie 16.00 nie będzie możliwy. Sposób odbioru biletów przez osoby pochodzące z daleka (na wniosek laureata) ustalimy indywidualnie.

3.3. Nieodebranie nagrody w terminie powoduje utratę prawa do nagrody. W przypadku utraty prawa do nagrody we wskazanym terminie, prawo to przechodzi na Organizatorów i może zostać przeniesione przez Organizatorów na osobę, która zajęła kolejne miejsce w Konkursie.

3.4. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za niemożność ani utrudnienia w odbiorze nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika nagrodzonego w Konkursie.

3.5. Nadzór nad prawidłowością przebiegu Konkursu sprawować będzie Komisja Konkursowa, w skład której wchodzą: Ewelina Wiertelak, Anna Okrój. Spośród nadesłanych w terminie zgłoszeń Komisja Konkursowa wybierze trzech laureatów nagród, którymi są podwójne bilety na koncert Placido Domingo, 27 kwietnia w Poznaniu. Nagroda zostanie przyznana uczestnikowi konkursu, który spełnił wszystkie warunki określone w Regulaminie. Kryteria wygranej stanowi kreatywność odpowiedzi na pytanie otwarte. Uczestnik konkursu może przesłać tylko jedno zgłoszenie.

3.6. Zwycięzca Konkursu wyraża zgodę na opublikowanie swojego imienia i nazwiska na stronie internetowej www.wlkp24.info oraz w Telewizji Proart.

4 . Postępowanie reklamacyjne.

4.1. Reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu Uczestnicy mogą zgłaszać nie później jak 3 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu. Decyduje data doręczenia reklamacji. 

4.2. Reklamacje zostaną rozpatrzone najpóźniej 3 dni od daty ich otrzymania przez Organizatorów. Decyzja Organizatorów jest ostateczna i wiążąca. 

5. Dane osobowe.

5.1. Przesłanie danych osobowych przez Uczestnika Konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich przetwarzanie w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu.

5.2. Uczestnik Konkursu, przesyłając zgłoszenie do Konkursu potwierdza, że ma wiedzę i możliwości wglądu do swoich danych i ich poprawiania, aż do czasu likwidacji zbioru danych, co nastąpi po rozstrzygnięciu Konkursu, w tym przyznaniu nagród.

6. Postanowienia końcowe.

6.1. Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Telewizji Proart i portalu wlkp24.info  oraz na www.wlkp24.info.

6.2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

 
 
 

Komentarze

Serwis WLKP24.info do swojego działania wykorzystuje pliki cookies. Stosujemy je, aby zapewnić Państwu jak największą wygodę korzystania z funkcjonalności naszego portalu.

Jeżeli zgadzają się Państwo na korzystanie z cookies przez nasz portal, prosimy o kliknięcie przycisku "Akceptuję". Jeśli nie akceptują Państwo takiego działania, należy zmienić ustawienia cookies w swojej przeglądarce.

Akceptuję

Przeczytaj naszą politykę cookies