"Big Cyc" na Przystanku Woodstock - wygraj płytę

Reklama

Premiera pierwszej koncertowej płyty DVD zespołu "Big Cyc" z urodzinowego koncertu na Przystanku Woodstock! — To nasze najnowsze dziecko... — mówi z dumą Jacek "Dżej Dżej" Jędrzejak. Teraz widzowie TV Proart i wlkp24.info mają szansę wygrać płytę w naszym szybkim konkursie. 

Płyta "25 lat Big Cyc. Przystanek Woodstock 2013" premierę miała dokładnie 10 lipca. To zapis ponad godzinnego koncertu z 2013 roku, wzbogacony o fragmenty z poprzedniego występu zespołu na Przystanku Woodstock z 2006 roku. Całe wydanie składa się z płyty CD z nagraniami live oraz z płyty DVD z  zapisem koncertu oraz dodatkiem extra, tj. wywiadem z kapelą.  

— Woodstockowy koncert pokazał, że dinozaury cały czas zioną ostrym ogniem, dają radę z każdą publicznością, a w wyjątkowo poszerzonym składzie dodatkowo dorzucili rzetelny kawał dobrej muzyki, na czym wszyscy się poznali i my też, bo pod płytą się podpisujemy i kwalifikujemy ją obok Pana Tadeusza, Szołochowa i Sienkiewicza jako absolutny kanon domowej biblioteczki, która ma nie tylko wyglądać, ale - drodzy Państwo Polacy - ma być także używana — czytamy na okładce płyty.

Uwaga Internauto wlkp24.info! Jeśli chcesz ją zdobyć, przekonaj nas, że powinna trafić właśnie do Ciebie. Odpowiedz na pytanie:

- Czy uważasz, że Przystanek Woodstock to najlepszy festiwal w Europie? 

Miło nam będzie, jeśli polubicie nasz profil na facebooku:

http://www.facebook.com/wlkp24

Autor najciekawszej odpowiedzi wygra płytę. Na Państwa maile czekamy pod adresem konkurs@wlkp24.info do niedzieli 13 lipca do godziny 24:00. Rozstrzygnięcie w poniedziałek 14 lipca przed południem na wlkp24.info. Uwaga! Prosimy podpisać odpowiedzi z imienia i nazwiska oraz podać w temacie maila tytuł konkursu: "Big Cyc na Przystanku Woodstock".

 

Regulamin konkursu

1.   Zasady ogólne

1.1. Organizatorem konkursu są Telewizja Proart i portal wlkp24.info z siedzibą w Ostrowie Wlkp. przy ul. Wolności 19.

1.2. Konkurs organizowany jest w terminie od 11 do 13 lipca 2014 roku.

1.3. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki Konkursu.

2. Warunki Konkursu

2.1. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest odpowiedź na pytaniie konkursowe, które brzmi: 

 - Czy uważasz, że Przystanek Woodstock to najlepszy festiwal w Europie? 

 w terminie do niedzieli 13 lipca 2014 roku, do godziny 24:00 (odpowiedź należy przesłać e-mailem na adres konkurs@wlkp24.info)

- zgoda na udzielenie wywiadu reporterom Telewizji Proart i portalu wlkp24.info

- podanie w temacie maila tytułu konkursu "Big Cyc na Przystanku Woodstock".

2.2. Uczestnik Konkursu wraz z przesłaniem odpowiedzi zobowiązany jest podać następujące dane osobowe: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, telefon kontaktowy oraz adres e-mail.

2.3.   Odpowiedzi przesłane z niekompletnymi lub nieprawdziwymi danymi oraz po terminie wyznaczonym przez Organizatora nie będą uwzględniane. 

2.4. Podanie niekompletnych lub nieprawdziwych danych skutkuje dyskwalifikacją.

2.5. W Konkursie mogą wziąć udział sympatycy portalu wlkp24.info oraz Telewizji Proart.

2.6. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora Konkursu i firmy Promax oraz ich najbliżsi, przez co należy rozumieć współmałżonków i osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym. 

3. Nagrody oraz zasady ich przyznawania.

3.1. Nagroda może zostać przyznana jedynie osobie, która spełni wszystkie warunki Konkursu. Prawo do nagrody może być scedowane na osoby trzecie. Prawo do nagrody nie może być zamienione na ekwiwalent pieniężny. 

3.2. Ogłoszenie wyników odbędzie się w terminie 14 lipca 2014 roku na portalu wlkp24.info. Nagrodę będzie można odebrać osobiście - w siedzibie Telewizji Proart i portalu wlkp24.info w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Wolności 19 - od wtorku 15 lipca do piątku 18 lipca 2014 roku), w godzinach 9.00-16.00. Odbiór nagrody po godzinie 16.00 nie będzie możliwy. 

3.3. Nieodebranie nagrody w terminie powoduje utratę prawa do nagrody. W przypadku utraty prawa do nagrody we wskazanym terminie, prawo to przechodzi na Organizatorów i może zostać przeniesione przez Organizatorów na osobę, która zajęła kolejne miejsce w Konkursie.

3.4. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za niemożność ani utrudnienia w odbiorze nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika nagrodzonego w Konkursie.

3.5. Nadzór nad prawidłowością przebiegu Konkursu sprawować będzie Komisja Konkursowa, w skład której wchodzą: Ewelina Wiertelak, Anna Woźnica. Spośród nadesłanych w terminie zgłoszeń Komisja Konkursowa wybierze laureata (lub laureatkę), która otrzyma płytę DVD zespołu "Big Cyc" z urodzinowego koncertu na Przystanku Woodstock. Nagroda zostanie przyznana uczestnikowi konkursu, który spełnił wszystkie warunki określone w Regulaminie. Kryteria wygranej stanowi kreatywność odpowiedzi na pytanie otwarte. Uczestnik konkursu może przesłać tylko jedno zgłoszenie.

3.6. Zwycięzca Konkursu wyraża zgodę na opublikowanie swojego imienia i nazwiska na stronie internetowej www.wlkp24.info.

4 . Postępowanie reklamacyjne.

4.1. Reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu Uczestnicy mogą zgłaszać nie później jak 3 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu. Decyduje data doręczenia reklamacji. 

4.2. Reklamacje zostaną rozpatrzone najpóźniej 3 dni od daty ich otrzymania przez Organizatorów. Decyzja Organizatorów jest ostateczna i wiążąca. 

5. Dane osobowe.

5.1. Przesłanie danych osobowych przez Uczestnika Konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich przetwarzanie w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu.

5.2. Uczestnik Konkursu, przesyłając zgłoszenie do Konkursu potwierdza, że ma wiedzę i możliwości wglądu do swoich danych i ich poprawiania, aż do czasu likwidacji zbioru danych, co nastąpi po rozstrzygnięciu Konkursu, w tym przyznaniu nagród.

6. Postanowienia końcowe.

6.1. Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Telewizji Proart i portalu wlkp24.info  oraz na www.wlkp24.info.

6.2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

Komentarze

Serwis WLKP24.info do swojego działania wykorzystuje pliki cookies. Stosujemy je, aby zapewnić Państwu jak największą wygodę korzystania z funkcjonalności naszego portalu.

Jeżeli zgadzają się Państwo na korzystanie z cookies przez nasz portal, prosimy o kliknięcie przycisku "Akceptuję". Jeśli nie akceptują Państwo takiego działania, należy zmienić ustawienia cookies w swojej przeglądarce.

Akceptuję

Przeczytaj naszą politykę cookies