Oferty otwarte

Oferty otwarte

4 oferty wpłynęły do poznańskiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad na budowę II etapu obwodnicy Ostrowa w ciągu drogi ekspresowej S11. We wtorek otwarto także oferty na budowę obwodnicy Jarocina. Tu zainteresowane były 3 firmy. Teraz czas na weryfikację złożonych ofert. Decydująca przy wyłonieniu wykonawców będzie cena.

Chętne wybudować II etap obwodnicy Ostrowa Wlkp. w ciągu drogi ekspresowej S11 są cztery firmy. Zamawiający na realizację tego zadania przeznaczył ponad 334 mln zł brutto (bez zamówień uzupełniających).

Najniższą ofertę złożyło Konsorcjum: Mota-Engil Central Europe S.A. i Mota-Engel, Engenharia e Construcao S.A. na kwotę ponad 284 mln zł brutto.

Najdroższą ofertę na kwotę ponad 306 mln zł brutto złożyła firma BUDIMEX S.A.

Kolejnym etapem przetargu będzie weryfikacja złożonych ofert oraz Kontrola Uprzednia Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty stosowane będą następujące kryteria:

A) cena – 90 %,

B) termin realizacji zamówienia (od dnia zawarcia umowy) w miesiącach - 5%.

B) gwarancja jakości na roboty objęte przedmiotem zamówienia w latach - 5 %.

Suma punktów przyznanych danej ofercie w kryterium cena, termin oraz gwarancja będzie stanowiła o wyborze Wykonawcy. Ten z Wykonawców, którego oferta uzyska największą ilość punktów zostanie wybrany do realizacji zamówienia.

Wszyscy wykonawcy zadeklarowali 24-miesięczny termin realizacji zadania od dnia zawarcia umowy. Do czasu realizacji nie są wliczane tzw. okresy zimowe (od 15 grudnia do 15 marca).

Planowany termin podpisania umowy to IV kwartał br.

****

Do poznańskiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad wpłynęły 3 oferty na budowę obwodnicy Jarocina w ciągu drogi ekspresowej S11. Zamawiający na realizację tego zadania przeznaczył 306 mln zł brutto (bez zamówień uzupełniających).

Kolejnym etapem przetargu będzie weryfikacja złożonych ofert oraz Kontrola Uprzednia Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty stosowane będą następujące kryteria:

A) cena – 90 %,

B) termin realizacji zamówienia (od dnia zawarcia umowy) w miesiącach - 5%.

B) gwarancja jakości na roboty objęte przedmiotem zamówienia w latach - 5 %.

Suma punktów przyznanych danej ofercie w kryterium cena, termin oraz gwarancja będzie stanowiła o wyborze Wykonawcy. Ten z Wykonawców, którego oferta uzyska największą ilość punktów, zostanie wybrany do realizacji zamówienia.

Najniższą ofertę na kwotę ponad 293 mln zł brutto złożyła firma BUDIMEX S.A.

Najdroższą ofertę złożyła firma Astaldi S.p.A na kwotę ponad 307 mln zł brutto.

Wszyscy wykonawcy zadeklarowali 24-miesięczny termin realizacji zadania od dnia zawarcia umowy.

Do czasu realizacji nie są wliczane tzw. okresy zimowe (od 15 grudnia do 15 marca).

Planowany termin podpisania umowy to IV kwartał br.

 

źródło: www.gddkia.gov.pl

fot. Marcin Okrój, wlkp24.info

Komentarze

Serwis WLKP24.info do swojego działania wykorzystuje pliki cookies. Stosujemy je, aby zapewnić Państwu jak największą wygodę korzystania z funkcjonalności naszego portalu.

Jeżeli zgadzają się Państwo na korzystanie z cookies przez nasz portal, prosimy o kliknięcie przycisku "Akceptuję". Jeśli nie akceptują Państwo takiego działania, należy zmienić ustawienia cookies w swojej przeglądarce.

Akceptuję

Przeczytaj naszą politykę cookies