Wygraj bilet na piłkarski hit

Wygraj bilet na piłkarski hit

W środę, 24 września zespół Ostrovii 1909 w spotkaniu 1/16 rozgrywek Pucharu Polski zmierzy się z ekstraklasowym Ruchem Chorzów. Ten mecz wywołuje olbrzymie zainteresowanie. Nasz portal wspólnie z ostrowskim klubem przygotował dla kibiców futbolu konkurs, w którym można wygrać bilet na ten mecz. Zapraszamy do udziału!

Kibiców zapraszamy do udziału w naszym konkursie. Dla fanów mamy pięć wejściówek na ten ciekawy pojedynek pucharowy. Żeby wygrać bilet należy odpowiedzieć na trzy poniższe pytania:

1. Podaj wyniki meczów i rywali Ostrovii w tegorocznej edycji Pucharu Polski.

2. Ile razy mistrzem Polski był Ruch Chorzów?

3. W którym roku rozegrano w Ostrowie mecz 1/8 Pucharu Polski, w którym rywalem Ostrovii był Lech Poznań?

Miło nam będzie, jeśli polubicie nasz profil na facebooku:

http://www.facebook.com/wlkp24

Kto pierwszy, ten lepszy! Odpowiedzi na pytania prosimy przesyłać na adres mailowy: konkurs@wlkp24.info  do piątku 19 września, do godziny 24:00. Pięć pierwszych osób, które prawidłowo odpowiedzą na wszystkie trzy pytania, otrzyma bilet na mecz Ostrovii z Ruchem Chorzów. Uwaga! Warunkiem udziału w konkursie jest wpisanie w temacie maila tytułu konkursu "Wygraj bilet na piłkarski hit" oraz podanie szczególowych danych do kontaktu: imię, nazwisko, telefon, adres e-mail. Zwycięzcy konkursu będą mogli odebrać wejściówki w dniu meczu w kasie przy trybunie głównej, po wcześniejszym skontaktowaniu się z organizatorem meczu (dane do kontaktu z organizatorem uczestnicy otrzymają drogą mailową). Przy odbiorze należy przedstawić dowód tożsamości.

 

Regulamin konkursu "Wygraj bilet na piłkarski hit"

1.   Zasady ogólne

1.1. Organizatorem konkursu są Telewizja Proart i portal wlkp24.info z siedzibą w Ostrowie Wlkp. przy ul. Wolności 19.

1.2. Konkurs organizowany jest w terminie od 18 września do 19 września, rozstrzygnięcie 20 września 2014 roku.

1.3. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki Konkursu.

2. Warunki Konkursu

2.1. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest udzielenie odpowiedzi na pytania i polecienia konkursowe:

- Podaj wyniki meczów i rywali Ostrovii w tegorocznej edycji Pucharu Polski.

- Ile razy mistrzem Polski był Ruch Chorzów?

- W którym roku rozegrano w Ostrowie mecz 1/8 Pucharu Polski, w którym rywalem Ostrovii był Lech Poznań?

 w terminie do piątku 19 września, do godziny 24:00 (odpowiedź należy przesłać e-mailem na adres konkurs@wlkp24.info)


- zgoda na udzielenie wywiadu reporterom Telewizji Proart i portalu wlkp24.info

- podanie w treści maila tytułu konkursu: "Wygraj bilet na piłkarski hit"

2.2. Uczestnik Konkursu wraz z przesłaniem odpowiedzi zobowiązany jest podać następujące dane osobowe: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, telefon kontaktowy oraz adres e-mail.

2.3.   Odpowiedzi przesłane z niekompletnymi lub nieprawdziwymi danymi oraz po terminie wyznaczonym przez Organizatora nie będą uwzględniane.

2.4. Podanie niekompletnych lub nieprawdziwych danych skutkuje dyskwalifikacją.

2.5. W Konkursie mogą wziąć udział osoby dorosłe.

2.6. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora Konkursu i firmy Promax oraz ich najbliżsi, przez co należy rozumieć współmałżonków i osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym.

3. Nagrody oraz zasady ich przyznawania.

3.1. Nagroda może zostać przyznana jedynie osobie, która spełni wszystkie warunki Konkursu. Prawo do nagrody może być scedowane na osoby trzecie. Prawo do nagrody nie może być zamienione na ekwiwalent pieniężny.

3.2. Ogłoszenie wyników odbędzie się w sobotę 20 września na portalu wlkp24.info. Zwycięzcy konkursu będą mogli odebrać wejściówki w dniu meczu w kasie przy trybunie głównej, po wcześniejszym skontaktowaniu się z organizatorem meczu (dane do kontaktu z organizatorem uczestnicy otrzymają drogą mailową). Przy odbiorze należy przedstawić dowód tożsamości. 

3.3. Nieskontaktowanie się z organizatorem konkursu i nieodebranie nagrody w terminie powoduje utratę prawa do nagrody. W przypadku utraty prawa do nagrody we wskazanym terminie, prawo to przechodzi na Organizatorów i może zostać przeniesione przez Organizatorów na osobę, która zajęła kolejne miejsce w Konkursie.

3.4. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za niemożność ani utrudnienia w odbiorze nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika nagrodzonego w Konkursie.

3.5. Nadzór nad prawidłowością przebiegu Konkursu sprawować będzie Komisja Konkursowa, w skład której wchodzą: Ewelina Wiertelak, Bartosz Karasiński. Spośród nadesłanych w terminie zgłoszeń Komisja Konkursowa wybierze 5 laureatów nagród - pojedynczych biletów na mecz na mecz Ostrovii z Ruchem Chorzów, który odbędzie się w środę 24 września,na Stadionie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim. Nagroda zostanie przyznana uczestnikowi konkursu, który spełnił wszystkie warunki określone w Regulaminie. Kryteria wygranej stanowi poprawność i czas odpowiedzi na pytania i polecenia zamknięte. Uczestnik konkursu może przesłać tylko jedno zgłoszenie.

3.6. Zwycięzcy Konkursu wyrażają zgodę na opublikowanie swoich imion i nazwisk na stronie internetowej www.wlkp24.info oraz w Telewizji Proart.

4 . Postępowanie reklamacyjne.

4.1. Reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu Uczestnicy mogą zgłaszać nie później jak 3 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu. Decyduje data doręczenia reklamacji.

4.2. Reklamacje zostaną rozpatrzone najpóźniej 3 dni od daty ich otrzymania przez Organizatorów. Decyzja Organizatorów jest ostateczna i wiążąca.

5. Dane osobowe.

5.1. Przesłanie danych osobowych przez Uczestnika Konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich przetwarzanie w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu.

5.2. Uczestnik Konkursu przesyłając zgłoszenie do Konkursu potwierdza, że ma wiedzę i możliwości wglądu do swoich danych i ich poprawiania, aż do czasu likwidacji zbioru danych, co nastąpi po rozstrzygnięciu Konkursu, w tym przyznaniu nagród.

6. Postanowienia końcowe.

6.1. Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Telewizji Proart i portalu wlkp24.info  oraz nawww.wlkp24.info

6.2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

Komentarze

Serwis WLKP24.info do swojego działania wykorzystuje pliki cookies. Stosujemy je, aby zapewnić Państwu jak największą wygodę korzystania z funkcjonalności naszego portalu.

Jeżeli zgadzają się Państwo na korzystanie z cookies przez nasz portal, prosimy o kliknięcie przycisku "Akceptuję". Jeśli nie akceptują Państwo takiego działania, należy zmienić ustawienia cookies w swojej przeglądarce.

Akceptuję

Przeczytaj naszą politykę cookies