PKN ORLEN finalizuje pierwszy etap inwestycji w terminalu paliw w Ostrowie Wielkopolskim

PKN ORLEN finalizuje pierwszy etap inwestycji w terminalu paliw w Ostrowie Wielkopolskim

Koncern kończy prace związane z rozbudową pojemności magazynowych na potrzeby ekologicznych dodatków do paliw oraz budową instalacji do dozowania dodatków uszlachetniających. Kolejnym etapem inwestycji będzie modernizacja bocznicy kolejowej. Celem rozbudowy i modernizacji Terminala jest podnoszenie standardów bazy w zakresie bezpieczeństwa...

... i ochrony środowiska oraz spełnienie nowych wymagań prawnych dotyczących dystrybucji paliw.

Na terenie Terminala zainstalowano zbiorniki podziemne i naziemne na potrzeby magazynowania biokomponentów pochodzenia roślinnego do paliw, które ze względu na politykę ekologiczną Polski, stały się ważnym składnikiem produkcji benzyn i olejów napędowych. Oddanie do użytku - trzech zbiorników naziemnych, w tym dwóch służących przechowywaniu bioetanolu i jednego na bioestry oraz dwóch podziemnych do przechowywania dodatków uszlachetniających – planowane jest pod koniec tego roku. Łączna pojemność nowych instalacji to ponad 2 tys. m3. Wszystkie zbiorniki pozytywnie przeszły kontrolę państwowego Urzędu Dozoru Technicznego, wydającego certyfikaty w obszarze bezpieczeństwa urządzeń technicznych. Zakończono również prace związane z kompleksową modernizacją urządzeń nalewczych na stanowiskach załadunku cystern, budową pompowni technologicznych, instalacji przeciwpożarowych dla nowych zbiorników oraz instalacji technicznych do dozowania dodatków. Na ostatnim etapie przygotowań znajduje się przyłączenie nowych zbiorników do systemu automatycznego sterowania, dokończenie montażu urządzeń nalewczych i rurociągów technologicznych na stanowiskach hermetycznego załadunku cystern, montaż urządzeń pomiarowych oraz odbiór techniczny instalacji do dozowania dodatków uszlachetniających.

Kolejnym etapem działań inwestycyjnych będzie modernizacja infrastruktury wewnętrznej bocznicy kolejowej Terminala Paliw. Zakres planowanych prac obejmuje między innymi położenie dodatkowych torów odstawczych, co poprawi bezpieczeństwo transportu paliw, montaż przeciągarek oraz budowę stanowiska nalewu cystern kolejowych. Inwestycje te pozwolą na ograniczenie transportu drogowego, a także na pełną kontrolę nad dostawami paliw transportowanych z i do Terminala. Obecnie trwa przygotowywanie dokumentacji projektowej dla tej inwestycji oraz pozyskiwanie niezbędnych pozwoleń.

W ramach unowocześniania taboru kolejowego, wykorzystywanego w Terminalu Paliw, PKN ORLEN wymienił już ponad pół tysiąca cystern. Nowe wyposażone zostały w specjalną konstrukcję układu cichych hamulców kompozytowych oraz w najnowocześniejsze systemy, które pozwalają na poprawę rotacji i bezpieczeństwa taboru, a także na przyśpieszenie procesów rozładunkowych. Ponadto wszystkie lokomotywy zostały wyposażone w systemy GPS, co pozwala na pełny monitoring i kontrolę składów kolejowych transportujących paliwo z i do Terminala.

W celu zapewnienia najwyższego poziomu bezpieczeństwa na Terminalu Paliw, PKN ORLEN pozostaje w stałym kontakcie z Komisją Bezpieczeństwa Rady Powiatu oraz Państwową Strażą Pożarną. Raport o bezpieczeństwie dla Terminala Paliw w Ostrowie Wielkopolskim został zaktualizowany o realizowane obecnie zadania inwestycyjne i zatwierdzony decyzją Wielkopolskiego Komendanta Państwowej Straży Pożarnej. Koncern przekazał również do delegatury Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Kaliszu oraz do Wojewódzkiej Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu komplet dokumentów związanych z zabezpieczeniem Terminala, w tym Zgłoszenie i Program Zapobiegania Poważnym Awariom, Raport o bezpieczeństwie oraz Wewnętrzny Plan Operacyjno-Ratowniczy dla Terminala Paliw w Ostrowie Wielkopolskim.

W ramach kontynuacji działań na rzecz mieszkańców regionu, w maju br. PKN ORLEN po raz pierwszy zorganizował Dzień Otwarty na Terminalu Paliw, podczas którego ponad 500 osób z Ostrowa Wielkopolskiego, Lamek, Gorzyc Wielkich i Zacharzewa zwiedziło teren obiektu poznając specyfikę i systemy bezpieczeństwa.

Koncern wspiera również lokalne inicjatywy sportowe. W tym roku PKN ORLEN był współorganizatorem meczu żużlowego Polska-Australia, uczestniczył w zakupie piłko-chwytów dla klubu sportowego LKS Gorzyczanka, zorganizował również spotkanie członka ORLEN Team Jakuba Przygońskiego w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Ostrowie Wielkopolskim.

Firma wspiera także lokalne projekty organizacji pożytku publicznego i pozarządowych za pośrednictwem Stowarzyszenia „Fundusz Grantowy Dobrego Sąsiedztwa dla Ostrowa Wielkopolskiego”, który funkcjonuje już od ponad dekady. W 2014 roku należąca do Koncernu Fundacja ORLEN Dar Serca zaprosiła miejscowe jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej do udziału w programie grantowym. W planach PKN ORLEN zawierają się również prace dotyczące kontynuacji wsparcia udzielanego Funduszowi Grantowemu Dobrego Sąsiedztwa, który wspomaga rozwój działalności organizacji pozarządowych.

Terminal PKN ORLEN w Ostrowie Wielkopolskim działa od 2001 roku i jest jednym z najnowocześniejszych i najbezpieczniejszych obiektów tego typu w Europie. Terminal został zaprojektowany i wykonany zgodnie z najwyższymi standardami, a zastosowane w nim rozbudowane systemy bezpieczeństwa pozwalają na maksymalną redukcję oddziaływania na otoczenie. Wszelkie prace modernizacyjne prowadzone będą z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

tekst i foto: Biuro Prasowe PKN ORLEN S.A.

Komentarze

Serwis WLKP24.info do swojego działania wykorzystuje pliki cookies. Stosujemy je, aby zapewnić Państwu jak największą wygodę korzystania z funkcjonalności naszego portalu.

Jeżeli zgadzają się Państwo na korzystanie z cookies przez nasz portal, prosimy o kliknięcie przycisku "Akceptuję". Jeśli nie akceptują Państwo takiego działania, należy zmienić ustawienia cookies w swojej przeglądarce.

Akceptuję

Przeczytaj naszą politykę cookies