Apel jarocińskich radnych

Apel jarocińskich radnych

Na wczorajszej nadzwyczajnej sesji , jarocińscy radni miejscy wystosowali apel skierowany do Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska w sprawie ujęcia w Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2020 budowy obwodnicy Jarocina z terminem realizacji w latach 2014 – 2015.


 

Apel został przyjęty jednogłośnie w odpowiedzi na doniesienia medialne o prowadzonych w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej pracami nad listą zadań inwestycyjnych w ramach Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2020. Nowy program - według informacji prasowych - ma być nastawiony na realizację budowy dróg ekspresowych i autostrad kosztem obwodnic, w tym obwodnicy Jarocina.

Oto jego pełna treść:

Apel
Rady Miejskiej w Jarocinie
z dnia 14 grudnia 2012 r.
do Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska
w sprawie ujęcia w Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2020
budowy obwodnicy Jarocina z terminem realizacji w latach 2014 - 2015

Na podstawie § 23 ust. 2 pkt 4 Statutu Gminy Jarocin uchwalonego uchwałą Nr XLVIII/473/2009 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 30 października 2009 r. w sprawie Statutu Gminy Jarocin (Dz. Urz. Województwa Wielkopolskiego z 2009 r. Nr 236, poz. 4355) Rada Miejska w Jarocinie występuje z następującym apelem:

§ 1

W związku z prowadzonymi w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej pracami nad listą zadań inwestycyjnych w ramach Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2020 Rada Miejska w Jarocinie zwraca się do Pana Premiera z apelem o ujęcie w tym dokumencie, który będzie przyjmowany przez Radę Ministrów, zadania inwestycyjnego „Budowa obwodnicy Jarocina S-11”. Ze względu na wydane pozwolenie na budowę oraz rozpoczęte wykupy gruntów apelujemy o ujęcie wspomnianego zadania w wykazie inwestycji przewidzianych do realizacji w latach 2014-2015.

§ 2

Apel podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Jarocinie oraz przekazanie mediom.

§ 3

Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej w Jarocinie do przesłania Apelu do Prezesa Rady Ministrów, Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Wojewody Wielkopolskiego, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu, Sejmiku Województwa Wielkopolskiego i Rady Powiatu w Jarocinie. Dodatkowo zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej w Jarocinie do przesłania apelu do parlamentarzystów z okręgów wyborczych obejmujących gminę Jarocin z prośbą o poinformowanie Rady Miejskiej w Jarocinie o podjętych działaniach z celu ujęcia zadania „Budowa obwodnicy Jarocina S-11” w Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2020.

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Jarocinie
Robert Kaźmierczak

Uzasadnienie

Zadanie inwestycyjne „Budowa obwodnicy Jarocina S-11” jest ujęta w obowiązującym Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015 w Załączniku nr 2 - Lista zadań, których realizacja przewidywana jest po roku 2013. W ostatnich tygodniach media ogólnopolskie kilkukrotnie informowały, że w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej trwają prace nad listą zadań inwestycyjnych w ramach Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2020. Niepokój budzą doniesienia mediów o planach wycofania zadań inwestycyjnych związanych z budową obwodnic kilkunastu miast, w tym również Jarocina. Rzecznik ministerstwa uspokaja, że zmiany na liście inwestycji mają charakter wstępny ponieważ cały czas nie są znane dokładne kwoty, które trafią z Unii na projekty drogowe. Dokładne plany inwestycyjne na lata 2014-2020 zostaną przedstawione, gdy znane będą poziomy dofinansowania, jakie Polska otrzyma na infrastrukturę drogową w kolejnej perspektywie finansowej. Z wyjaśnień ministerstwa wynika, że „w nowym Programie priorytetem będzie domknięcie najważniejszych strategicznych ciągów sieci dróg ekspresowych i autostrad w Polsce. Przy wyborze zadań drogowych, oprócz wyżej wymienionego kryterium, będzie także brany pod uwagę stan przygotowania inwestycji do realizacji, a tym samym możliwość zakończenia inwestycji w okresie kwalifikowalności wydatków z nowej perspektywy UE czy też poziom natężenia ruchu na poszczególnych odcinkach”.

Zadanie „Budowa obwodnicy Jarocina S-11” jest gotowe do realizacji pod względem dokumentacyjnym. Rozpoczęła się procedura wykupu gruntów, przewidziana do przeprowadzenia w latach 2012-2013. Wskaźniki natężenia ruchu jednoznacznie wskazują na potrzebę potraktowania tego zadania jako priorytetowego. Budowa obwodnicy Jarocina może zostać przeprowadzona w cyklu dwuletnim - 2014-2015. Będzie to możliwe pod warunkiem ujęcia zadania w Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2020.

W związku z powyższym podjęcie apelu jest zasadne. 

 

 

Komentarze

Serwis WLKP24.info do swojego działania wykorzystuje pliki cookies. Stosujemy je, aby zapewnić Państwu jak największą wygodę korzystania z funkcjonalności naszego portalu.

Jeżeli zgadzają się Państwo na korzystanie z cookies przez nasz portal, prosimy o kliknięcie przycisku "Akceptuję". Jeśli nie akceptują Państwo takiego działania, należy zmienić ustawienia cookies w swojej przeglądarce.

Akceptuję

Przeczytaj naszą politykę cookies