Nekrologi

Ostrowska drogerzystka

Weronika Owczarek z domu Tomczak urodziła się 28 grudnia 1913 roku w miejscowości Dylewo, w powiecie Wąbrzeźno. Była córką Aleksandra (pracownika umysłowego) i Wiktorii z domu Kosmala. Wkrótce po jej narodzinach...

Kolejowy referendarz

Mieczysław Ossowski był długoletnim pracownikiem PKP w Ostrowie Wielkopolskim, gdzie zajmował wiele różnych  stanowisk. Urodził się 23 grudnia 1935 roku w miejscowości Straconka, w ówczesnym powiecie bielskim...

Lekarz anestezjolog i orzecznik

Halina Napierała z domu Moszak była długoletnim ostrowskim lekarzem i orzecznikiem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.  Urodziła się 17 sierpnia 1943 roku w Ostrowie Wielkopolskim jako córka Stefana i Jadwigi (z domu...

Bohaterski dowódca

Stanisław Małek był ostatnim dowódcą 60 Pułku Piechoty. Urodził się 20 czerwca 1895 roku w Michałowicach koło Grójca. Był synem Antoniego (rolnika) i Antoniny z Besińskich. W latach  1904-1909 ukończył...

Zasłużona kardiolog

Barbara Makowiec była długoletnim kaliskim lekarzem kardiologiem. Urodziła się 15 kwietnia 1940 roku w Ołyce, w powiecie łuckim (na terenie obecnej Ukrainy) w rodzinie lekarskiej. Ojciec był dermatologiem, matka pediatrą. Po...

Nauczycielka i harcerka

Maria Kubica - Kasprzak była długoletnią nauczycielką w Szkole Podstawowej nr 5 w Ostrowie Wielkopolskim. Urodziła się 17 września 1927 roku w Toruniu. Była córką Stanisława (zawodowego chorążego Wojska Polskiego) i...

Więzień obozu Gross-Rosen

Ks. Józef Taczała urodził się 9 marca 1901 roku w miejscowości Wilkowyja koło Jarocina. Był synem Józefa Taczały i Marii z domu Bugaj. W swojej rodzinnej wiosce ukończył szkołę powszechną, a od roku 1913...

Pierwszy proboszcz w Gorzycach

Teodor Korcz urodził się 8 listopada 1903 r. w Poznaniu. Był piątym z kolei dzieckiem swoich rodziców, którzy prowadzili przedsiębiorstwo przewozowe. Po nim urodziło się jeszcze siedmioro.  Przed I wojną...

Prezes ostrowskich przewodników

Jadwiga Kalinowska z domu Skrzypczak przez wiele lat bardzo aktywnie udzielała się w ostrowskim oddziale PTTK i kierowała miejscowym kołem przewodników turystycznych. Urodziła się 14 października 1929 roku w Orłowie koło...

Żołnierz generała Maczka

Stanisław Jeziorny urodził się 5 stycznia 1924 roku w Łęce Opatowskiej jako syn Tomasza i Marii z domu Maryniak. W wieku 10 lat stracił ojca, który zginął pracując we Francji jako górnik. Edukację na poziomie...

Żużlowiec i trener

Jan Grabowski był znanym polskim żużlowcem i trenerem sportu żużlowego. Przez wiele lat związany był jako szkoleniowiec z ostrowskimi klubami. Urodził się 27 maja 1950 roku w Myśliborzu. Już jako nastolatek zainteresował...

Pasjonat pszczelarstwa

Teofil Ciesielski był wybitnym botanikiem, profesorem Uniwersytetu Lwowskiego. Urodził się 13 listopada 1846 roku w Grabowie nad Prosną w rodzinie nauczycielskiej. Był uczniem Królewskiego Gimnazjum  w Ostrowie, a...

Szybowcowy rekordzista świata

Henryk Zydorczak był wybitnym pilotem szybowcowym i samolotowym Aeroklubu Ostrowskiego. Urodził się 5 lipca 1930 roku w Ostrowie jako trzeci syn Ludwika i Marii z domu Piątkowskiej. Ojciec był maszynistą. W okresie okupacji Henryk...

Wojenna sanitariuszka

Zofia Walczak z domu Śliwińska urodziła się 15 maja 1899 roku w miejscowości Recklinghausen, w Niemczech. Jej rodzice Ignacy i Rozalia Śliwińscy wyemigrowali do Westfalii za pracą. Ojciec był górnikiem. Zofia była...

Bohaterski harcerz

Franciszek Reinert  był konspiracyjnym ostrowskim harcerzem. Urodził się 18 listopada 1919 roku w Ostrowie, w rodzinie mistrza stolarskiego Ignacego i Stanisławy z domu Balcerek. Miał czworo rodzeństwa - siostrę...

Żużlowiec, pilot i żeglarz

Ludwik Rataj był jednym z najbardziej utytułowanych ostrowskich żużlowców. Urodził się 7 września 1919 roku w miejscowości Hamborn, w Niemczech. Był synem Ludwika i Barbary z domu Kasprzak, którzy w tym czasie...

Bohaterska łączniczka

Róża Maciąga z domu Dudka urodziła się 29 czerwca 1914 roku w Inowrocławiu. Była córką Stanisława i Joanny z domu Janowskiej. Po szkole powszechnej ukończyła Szkołę Ćwiczeń przy Seminarium Nauczycielskim w...

Dyrektor i instruktor

Mieczysław Hausmann przez ponad dwadzieścia lat kierował Domem Kultury i Młodzieży w Ostrowie Wielkopolskim. Urodził się 7 listopada 1926 roku w podostrowskim Zacharzewie, w rodzinie kolejarskiej. Był synem Walentego (pracownika...

Zasłużony profesor I LO

Stanisław Gliwiński należał do grona wybitnych profesorów I Liceum Ogólnokształcącego w Ostrowie Wielkopolskim. Jego rodzice mieszkali przed II wojną światową w Warszawie. Ojciec był z zawodu lekarzem. Zginął w...

Długoletni ostrowski rzemieślnik

Glapa Antoni był znanym rzemieślnikiem. Urodził się 12 czerwca 1918 roku w Ostrowie Wielkopolskim. Był synem przemysłowca - także Antoniego oraz Franciszki z domu Gierz. W latach 1925-1929 uczęszczał do szkół...

Żołnierz i pocztowiec

Jan Dudziński był długoletnim pracownikiem pocztowym w Ostrowie Wielkopolskim. Urodził się 26 grudnia 1900 roku w miejscowości Węgry koło Nowych Skalmierzyc. Przyszedł na świat w rodzinie rolniczej. Jego rodzice - Antoni i Ewa...

Pasjonat sportu lotniczego

Leonard Dąbrowski był wielkim pasjonatem lotnictwa. Urodził się 27 września 1919 roku w Mieścisku, w powiecie wągrowieckim. Jego rodzicami byli Władysław i Józefa (nazwisko rodowe Knopińska) Dąbrowscy. Już w wieku...

Radna, księgowa i szybowniczka

Irena Dąbrowska z domu Kucharczyk była ostrowską radną miejską, a także główną księgową w RSW ,,Prasa - Książka – Ruch’’. Urodziła się 22 października 1921 roku w Ostrowie Wielkopolskim. Jej...

Bohaterski podporucznik AK

Edward Niesobski urodził się 11 kwietnia 1923 roku w Jarocinie. Był autorem jednego ze najsłynniejszych pamiętników okresu II wojny światowej napisanego przez nastolatka. Pochodził  z rodziny o silnych tradycjach...

Lekarz specjalista radiolog

Barbara Cegielska była znanym ostrowskim lekarzem specjalistą. Urodziła się 24 września 1937 roku w Ostrowie Wielkopolskim. Była córką Stefana Stroińskiego (prawnika i kierownika Zespołu Adwokackiego w Ostrowie) i...

Strażak z krwi i kości

Edmund Skowronek był aktywnym działaczem społecznym w gminie Odolanów i długoletnim strażakiem - ochotnikiem. Urodził się w 15 listopada 1924 roku. Mieszkał w Tarchałach Małych. Kiedy miał 28 lat w swojej miejscowości...

Zasłużona lekarka

Sabina Liberska była znaną i cenioną specjalistką chorób wewnętrznych. Urodziła się 14 grudnia 1930 roku w Bolęcinie, w powiecie chrzanowskim, w rodzinie chłopskiej. Wykształcenie średnie zdobyła w Liceum...

Bohaterski partyzant

Jan Kempiński urodził się 4 lutego 1921 roku w Jaskółkach koło Ostrowa Wielkopolskiego. Był synem rolnika Władysława Kempińskiego i Julii z domu Cebulskiej. Szkołę podstawową w Raszkowie ukończył z...

Więźniarka z Ravensbruck

Marta Hadaś z domu Szyba była więźniem hitlerowskiego obozu koncentracyjnego w Ravensbruck. Urodziła się w dniu 19 lutego 1915 roku w miejscowości Horde, w Nadrenii Północnej - Westfalii. Była córką Stanisława...

Bohater trzech wojen

Tadeusz Ertel urodził się 25 maja 1892 roku w miejscowości Pieruszyce, w  gminie Czermin, która wówczas znajdowała się w granicach powiatu jarocińskiego (obecnie powiat pleszewski). Jego ojciec Stanisław był...

Nauczycielka z powołania

Wanda Czubak z domu Skrzypczak była długoletnią nauczycielką w Szkole Podstawowej nr 3 w Ostrowie Wielkopolskim. Urodziła się 25 listopada 1931 roku we Włoszakowicach koło Leszna.  Jej rodzicami byli Maria z domu...

Nauczycielka języków obcych

Marianna Chróścińska była długoletnią nauczycielką ostrowskich szkół. Urodziła się 2 listopada 1906 roku w Ostrowie jako córka Walentego (rzemieślnika i mistrza rymarskiego) i Marii z domu Jakubowskiej....

Ostrowski żużlowiec

Sebastian Brucheiser był żużlowcem Klubu Motorowego Ostrów Wielkopolski. W rozgrywkach ligowych startował w latach 2004-2007, a następnie 2010-2011. Urodził się  26 marca 1987 roku. Pochodził z rodziny blisko...

Kombatant i nauczyciel

Walenty Szloch był długoletnim nauczycielem ostrowskich szkół. Urodził się w dniu 7 stycznia 1917 roku w Samborze koło Lwowa, na terenie dzisiejszej Ukrainy. Przyszedł na świat w rodzinie robotniczej. Jego rodzicami byli...

Żołnierz II Korpusu Polskiego

Małgorzata Rak z domu Wieczorek urodziła się 10 listopada 1923 roku w Katowicach. Była córką nadsztygara górniczego w jednej z kopalń. Zginął on w katastrofie górniczej jeszcze przed wojną. Jej edukację...

Żołnierz podziemia

Jan Sperling był żołnierzem Wielkopolskiej Samodzielnej Grupy Ochotniczej ,,Warta’’ i więźniem politycznym. Urodził się 13 stycznia 1923 roku w Dębnicy. Jego rodzicami byli Tomasz i Marianna z domu Stasiak. Ojciec...

Kolejarz i żołnierz trzech wojen

Ignacy Górski był uczestnikiem Powstania Wielkopolskiego i trzech wojen. Przyszedł na świat 24 lipca 1895 roku w Topoli Małej koło Ostrowa Wielkopolskiego. Jego rodzice - Maciej i  Magdalena z domu Misiek - utrzymywali...

Partyzant i kolejarz

Henryk Kleczewski urodził się 29 lipca 1921 roku w Ostrowie Wielkopolskim. Był synem Piotra - pracownika Polskich Kolei Państwowych i Anny z domu Stock. Cztery klasy szkoły powszechnej ukończył w nauczaniu prywatnym. W latach...

Członek zarządu miasta

Czesław Bilski był więźniem hitlerowskich obozów koncentracyjnych i długoletnim pracownikiem urzędu miejskiego w Ostrowie. Urodził się 11 lipca 1905 roku w Ostrowie. Jego rodzicami byli  Franciszek i Marianna z domu...

Konstruktor z ZAP

Bolesław Długaszewski urodził się 2 sierpnia 1926 roku w Podzamczu, w powiecie kępińskim jako syn Feliksa i Heleny z domu Ogrodowska. Do szkoły powszechnej zaczął uczęszczać w rodzinnej wiosce, a po zamieszkaniu rodziny od...

Zasłużony profesor I LO

Bolesław Bożek był długoletnim nauczycielem historii w ostrowskich szkołach średnich. Urodził się 17 lipca 1904 roku w miejscowości Babica, w gminie Zarzecze (powiat rzeszowski). Jego rodzicami byli Jakub i Rozalia. Ojciec był...

Nestor dziennikarzy

Bohdan Adamczak był nestorem kaliskiego dziennikarstwa, pisarzem i działaczem społecznym. Urodził się 30 października 1935 roku w Poznaniu, w rodzinie kupieckiej. Swoją przygodę z dziennikarstwem rozpoczął w 1956 roku w...

Sługa Boży

Zygmunt Bernard Kryszkiewicz urodził się 2 maja 1915 roku w Mławie w rodzinie właściciela warsztatu mechanicznego, Tadeusza Kryszkiewicza i jego żony, Apolonii z Gołębiowskich. W latach 1925-1928 był uczniem gimnazjum im....

Nauczyciel i społecznik

Antoni Banaszkiewcz był długoletnim nauczycielem Technikum Kolejowego w Ostrowie Wielkopolskim. Urodził się 4 listopada 1928 roku w Kaliszu. Tam mieszkał z rodzicami do wybuchu II wojny światowej. W tym czasie ukończył cztery...

Mistrz ślusarski

Władysław Polak urodził się 30 maja 1923 roku w Ostrowie jako syn Idziego i Agnieszki z domu Świerczyk. Ojciec w 1920 roku uzyskał w Izbie Rzemieślniczej w Poznaniu świadectwo mistrza ślusarsko - kowalskiego i założył...

Żołnierz i sekretarz miasta

Władysław Mierzwiak urodził się 23 września 1901 roku w miejscowości Szalonka, w powiecie kępińskim. Był synem Jana (rolnika) i Katarzyny z domu Moska. Po sprzedaży swojego gospodarstwa rodzice przeprowadzili się do...

Konspiracyjny harcerz

Wacław Spychalski urodził się 22 kwietnia 1927 roku jako syn mistrz piekarniczego Kazimierza i Zofii z domu Krysztofiak (nauczycielki). W latach 1933-1939 uczęszczał do Szkoły Powszechnej im. Ewarysta Estkowskiego przy ulicy...

Kolejarz i społecznik

Tadeusz Danielak urodził się 26 marca 1923 roku w Ostrowie Wielkopolskim w rodzinie o silnych tradycjach patriotycznych. Jego rodzicami byli Antoni i Kazimiera z domu Kozłowicz. Ojciec był powstańcem wielkopolskim i piłsudczykiem....

Wiceprezes ostrowskiego sądu

Leonard Jastrzębski był przedwojennym i powojennym wiceprezesem ostrowskiego sądu. Urodził się 25 października 1885 roku w Pyzdrach jako syn Stanisława i Józefy z domu Urbanowskiej. Egzaminy maturalne zdał w języku...

Najstarszy więzień Dachau

Ks. kanonik Leon Stępniak był najdłużej żyjącym polskim księdzem - więźniem obozu koncentracyjnego w Dachau. Przez wiele lat uczestniczył w pielgrzymkach dziękczynnych do kaliskiego Sanktuarium św. Józefa. Urodził...

Żołnierz generała Andersa

Kazimierz Rak urodził się 25 stycznia 1918 roku w Ostrzeszowie jako syn Józefa i Łucji z domu Sauer. Ojciec w czasie I wojny światowej walczył w szeregach armii niemieckiej na froncie francuskim. Matka była kasjerką...

Ceniony konstruktor i projektant

Kazimierz Cieślak urodził się 6 stycznia 1932 roku w Ostrowie Wielkopolskim. Był siódmym z kolei dzieckiem Marcina i Zofii z domu Gaca. Ojciec utrzymywał liczną rodzinę pracując jako maszynista na kolei, natomiast matka...

Kierownik szkoły i społecznik

Józef Jaworski był długoletnim nauczycielem i działaczem oświatowym. Urodził się 7 lipca 1902 roku w miejscowości Pleśna koło Tarnowa, na terenie obecnego województwa małopolskiego. Pochodził  z rodziny...

Urzędnik i zesłaniec na Sybir

Franciszek Nasiadek był długoletnim urzędnikiem Ubezpieczalni Społecznej. Urodził się 21 grudnia 1889 roku w Parzynowie, w powiecie ostrzeszowskim. Jego rodzice, Ignacy i Elżbieta, był rolnikami. Utrzymywali się z prowadzenia...

Ceniony ginekolog

Antoni Mrożewski był cenionym kaliskim lekarzem ginekologiem i położnikiem. Urodził się 13 czerwca 1924 roku w Łodzi, w rodzinie rzemieślniczej. Przed wybuchem II wojny światowej ukończył szkołę powszechną i dwie klasy...

Zasłużony lekarz

Alfons Bartoszkiewicz był znanym ostrowskim lekarzem. Urodził się 19 stycznia 1916 roku w Żninie, w rodzinie urzędniczej Władysława i Heleny z domu Lawenda. W wieku kilku miesięcy stracił ojca. W 1919 roku przeniósł...

Lekarz i artysta

Stefan Szmaj był wybitnym malarzem i grafikiem. Urodził się 10 sierpnia 1893 roku w Książenicach w powiecie ostrzeszowskim, gdzie jego rodzice Antoni i Antonina z domu Skrobańska prowadzili gospodarstwo rolne, a później...

Inżynier i kolejarz

Dominik Strączkowski był długoletnim działaczem Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji, zasłużonym pracownikiem Fabryki Wagon. Urodził się 23 lipca 1926 roku przy ulicy Wrocławskiej w Ostrowie, jako...

Karmelitanka i pisarka

Janina Adamska urodziła się 11 lipca 1922 roku w Ostrowie Wielkopolskim. Jej ojciec Jan był powstańcem wielkopolskim. Prowadził składnicę węgla przy dzisiejszej ulicy Partyzanckiej. Po ukończeniu szkoły powszechnej uczyła...

Bohaterska sanitaruszka

Ludomira Namysł była harcerską sanitariuszką, uczestniczką kampanii wrześniowej. Urodziła się 27 września 1920 roku w Odolanowie. Jej rodzicami byli Władysław i Stefania Namysłowie. Koleżanki i bliscy nazywali ją Mirka. Po...

Pedagog z powołania

Barbara Maciejewska była długoletnim nauczycielem i pedagogiem w ostrowskich szkołach. Urodziła się 22 lipca 1963 roku w Ostrowie Wielkopolskim. W 1982 roku zdała egzaminy dojrzałości. Dwa lata później ukończyła...

Ostrowski rzemieślnik

Stanisław Leśniak był właścicielem Stacji Kontroli Pojazdów i członkiem zarządu Cechu Rzemiosł Różnych w Ostrowie Wielkopolskim. Urodził się 30 lipca 1949 roku w miejscowości Zajączki, w powiecie...

Długoletnia nauczycielka

Danuta Winiecka była długoletnią nauczycielką ostrowskich szkół oraz działaczką związkową. Urodziła się w dniu 21 stycznia 1941 roku w miejscowości Siniawka (powiat Nieśwież), na terenie przedwojennego...

Kawaler Virtuti Militari

Tadeusz Siedlecki był uczestnikiem II wojny światowej oraz długoletnim aktywnym działaczem kaliskiego środowiska kombatanckiego. Urodził się 9 marca 1924 roku w Sobianowicach, w powiecie lubelskim. Miał piętnaście lat, kiedy...

Dowódca z partyzantki

Czesław Mocek był dowódcą jednego z najliczniejszych i najsprawniejszych   oddziałów partyzanckich w południowej Wielkopolsce. Urodził się 2 czerwca 1917 roku w Koźmińcu koło Pleszewa, w rodzinie...

Kapelan polskich lotników

Ks. Edmund Paszkowski był kapelanem polskich lotników. Urodził się 14 listopada 1890 roku w Stawie Kaliskim jako syn Marcelego Paszkowskiego i jego drugiej żony Walentyny z Kwintkiewiczów. Był najmłodszym z...

Stomatolog z 36-letnim stażem

Albin Glapa urodził się 13 marca 1908 roku w Ostrowie jako syn Franciszka i Albiny z domu Król. Ukończył Gimnazjum Męskie w Ostrowie oraz Państwową Szkołę Leśną w Margoninie, W 1936 roku został zatrudniony jako...

Leśniczy i szef wywiadu

Albin Glapa urodził się 13 marca 1908 roku w Ostrowie jako syn Franciszka i Albiny z domu Król. Ukończył Gimnazjum Męskie w Ostrowie oraz Państwową Szkołę Leśną w Margoninie, W 1936 roku został zatrudniony jako...

Lekarz i naukowiec

Krzysztof Gabryś był lekarzem specjalistą chorób wewnętrznych i hematologii. Urodził się 17 maja 1934 roku w Ostrowie Wielkopolskim, w rodzinie kolejarskiej. Był absolwentem Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej we...

Dowódca 60 Pułku Piechoty

Marian Frydrych był dowódcą 60 Pułku Piechoty w Ostrowie Wielkopolskim. Urodził się 14 sierpnia 1897 roku w Piotrkowie Trybunalskim. Był uczniem szkoły handlowej w Sosnowcu. Od 1912 roku w Zagłębiu Dąbrowskim...

Dowódca ostrowskiego Kedywu

Władysław Urban pseudonim ,,Żbik’’ był oficerem Armii Krajowej. Urodził się w 2 czerwca 1915 roku w Zacharzewie koło Ostrowa Wielkopolskim. Był synem Mateusza i Marianny z domu Grzęda. W ramach ochotniczej,...

Ostrowski mistrz fryzjerski

Ks. Stanisław Soliński urodził się 20 września 1936 roku w miejscowości Słowiki, w gminie Koźminek (powiat kaliski). Jego rodzicami byli Antoni i Stanisława z Krychów. Po szkole podstawowej wstąpił do Niższego...

Zasłużona nauczycielka

Ks. Stanisław Soliński urodził się 20 września 1936 roku w miejscowości Słowiki, w gminie Koźminek (powiat kaliski). Jego rodzicami byli Antoni i Stanisława z Krychów. Po szkole podstawowej wstąpił do Niższego...

Bohaterka łaczniczka

Ks. Stanisław Soliński urodził się 20 września 1936 roku w miejscowości Słowiki, w gminie Koźminek (powiat kaliski). Jego rodzicami byli Antoni i Stanisława z Krychów. Po szkole podstawowej wstąpił do Niższego...

Ofiara Radogoszczy

Piotr Kociński urodził się 8 października 1897 roku w Świecy koło Odolanowa. Od 6. do 14. roku życia uczęszczał do tamtejszej szkoły powszechnej. Brał udział w proteście przeciwko nauczaniu religii w języku niemieckim. Po...

Ceniona lekarka

Aleksandra Jaroszyńska z domu Ławniczak urodziła się 9 czerwca 1934 roku w Wysokiej koło Wyrzyska, w Wielkopolsce. Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące ukończyła w Wągrowcu. W 1951 roku pomyślnie zdała egzamin...

Felczer i miłośnik jazzu

Marian Zygfryd Grencel był pracownikiem służby zdrowia w Ostrowie Wielkopolskim i okolicach. Urodził się 19 kwietnia 1931 roku w Jabłonnie koło Warszawy. Jego ojciec Władysław był pracownikiem umysłowym. Matką była Marianna...

Opiekunka rodzin wojskowych

Antonina Frydrychowicz urodziła się 13 czerwca 1896 roku w Kcyni. Była córką Wilhelma i Stefanii Korytowskich. Przed wybuchem I wojny światowej ukończyła Szkołę dla Dziewcząt w Kcyni. W czasie wojny uczyła polskie...

Patriotka i społeczniczka

Jadwiga Eulenfeld z domu Mierzwiak była zaangażowaną uczestniczką ruchu oporu w szeregach Armii Krajowej. Urodziła się 12 października 1903 roku w Kępnie. Jej ojciec Jan był rolnikiem w miejscowości Królewskie koło...

Autor kroniki Odolanowa

Józef Duczmal urodził się 18 kwietnia 1900 roku w Jankowie Zaleśnym, w rodzinie chłopskiej. W latach 1917-1918 uczęszczał do gimnazjum klasycznego w Ostrowie. Był również członkiem tajnego Towarzystwa im. Tomasza...

Dowódca obrony miasta

Kazimierz Buda był inżynierem budownictwa, oficerem Wojska Polskiego i Armii Krajowej. Odegrał czołową rolę podczas wydarzeń w styczniu 1945 roku w Ostrowie Wielkopolskim. Urodził się 3 lutego 1908 roku w Poznaniu, jako syn...

Zasłużony harcerz

Antoni Westfal był zasłużonym działaczem hufca Związku Harcerstwa Polskiego w Ostrowie Wielkopolskim. Urodził się 17 stycznia 1929 roku w Ostrowie. Jego rodzicami byli zawodowy podoficer Wojska Polskiego Władysław i Anna z domu...

Harcerz i budowlaniec

Wojciech Szymoniak urodził się 3 kwietnia 1942 roku w Ostrowie Wielkopolskim. Jego ojciec Jan był nauczycielem matematyki, dyrektorem II Liceum  Ogólnokształcącego. Matka Eleonora pracowała natomiast jako intendentka...

Pilot i społecznik

Janusz Smiatacz był pilotem wojskowym i aktywnym działaczem społecznym. Urodził się 6 października 1963 roku. W 1978 roku ukończył Szkołę Podstawową nr 1 w Kępnie. W dzieciństwie pod wpływem lektury ,,Dywizjonu...

Piłkarz i działacz

Bolesław Sikora był długoletnim piłkarzem, a następnie działaczem Klubu Sportowego ,,Ostrovia''. Urodził się 5 września 1919 roku w Krępie koło Ostrowa Wielkopolskiego w rodzinie rolniczej. Był synem Franciszka i...

Nauczycielka i społeczniczka

Izabela Orzeł urodziła się 24 czerwca 1924 roku w Ostrowie. Była córką urzędnika kolejowego Franciszka Filka i Stefanii z domu Milówka. Ukończyła Szkołę Powszechną im. Królowej Jadwigi w Ostrowie, a...

Ekspert przemysłu drzewnego

Roman Michalak urodził się 22 lipca 1922 roku w Ostrowie Wielkopolskim. Jego ojciec był rzemieślnikiem i pracował w zawodzie rzeźnika. Po ukończeniu w 1934 roku szkoły powszechnej Roman podjął dalszą naukę w Gimnazjum...

Wybitny konstruktor

Aleksander Frydrychowicz urodził się 23 lipca 1928 roku w Ostrowie Wielkopolskim. Był synem Tadeusza - lekarza, pułkownika Wojska Polskiego i powstańca wielkopolskiego oraz Antoniny z domu Korytowskiej – do 1939 roku...

Muzyk, chórzysta i geodeta

Franciszek Dymała był jednym z najbardziej zasłużonych ostrowskich dyrygentów XX wieku. Urodził się 23 września 1897 roku w Ostrowie. Był uczestnikiem I wojny światowej, zmobilizowany do armii niemieckiej. Z...

Nauczyciel i komendant hufca

Zbigniew Ciećkiewicz był zasłużonym społecznikiem, komendantem ostrowskiego hufca Związku Harcerstwa Polskiego. Urodził się 31 marca 1909 roku w Lesku. Jego matka Stanisława była nauczycielką, ojciec Franciszek sędzią. Po...

Dyrektor II LO

Jan Szymoniak urodził się 4 stycznia 1917 roku w Eschweiler koło Aachen, w Nadrenii. Jego rodzicami byli polscy emigranci Wojciech i Antonina z domu Mikołajczyk. Wyjechali oni do Niemiec krótko przed wybuchem I wojny...

Dyrektor "Gastronomika"

Józef Schulz urodził się 31 grudnia 1912 roku w Duisburgu – Laar w Niemczech, gdzie na emigracji przebywali jego rodzice - Andrzej i Ewa z domu Piaskowska. Dwie klasy szkoły podstawowej ukończył w Duisburgu. Potem, w...

Wuefistka z "Ekonomika"

Jolanta Rutecka z domu Nowacka urodziła się 5 sierpnia 1933 roku w Ostrowie Wielkopolskim. Była córką Józefa i Zofii z domu Bresińskiej. Okres okupacji hitlerowskiej spędziła w Ostrowie wraz ze swoimi rodzicami i...

Fundator Ostrowa

Jan Jerzy Przebendowski herbu Kuna był podskarbim wielkim koronnym, dobrodziejem Ostrowa. Urodził się 1 listopada 1638 roku. Pochodził ze średniozamożnej szlachty ewangelickiej z Prus Królewskich. Kształcił się w...

Powstaniec i żeglarz

Stefan Maćkowiak urodził się 3 sierpnia 1922 roku w Ostrowie Wielkopolskim, jako syn Stanisława i Władysławy z domu Krzysztofiak. Mieszkał przy ulicy Koszarowej 3 (obecnie Wolności). Uczęszczał do Szkoły Powszechnej im....

Uczestnik trzech wojen

Jan Królik urodził się 10 sierpnia 1900 roku w Granowcu, w rodzinie rolniczej. W rodzinnej wiosce ukończył szkołę powszechną, a potem kształcił się w szkole zawodowej w Ostrowie. W kwietniu 1918 roku został wcielony do...

Żołnierz i artysta

Bolesław Jędryszczak urodził się 6 czerwca 1921 roku w Ostrowie Wielkopolskim. Po ukończeniu szkoły powszechnej podjął naukę w Gimnazjum Handlowym. Z chwilą wybuchu II wojny światowej wraz z rodziną uciekł przed wojskami...

Żeglarz i judoka

Maciej Czajka urodził się 31stycznia 1952 r. w Ostrowie Wielkopolskim. Był absolwentem Technikum Kolejowego. Ukończył studia w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Opolu. Jako nauczyciel przedmiotów zawodowych powrócił do...

Lekarz i związkowiec

Świadek Katynia

Zbigniew Rowiński urodził się 9 lipca 1905 roku w Ostrowie. Był synem Stefana i Kazimiery z domu Poturalskiej. Jego ojciec był pierwszym burmistrzem Ostrowa po odzyskaniu niepodległości. Zbigniew uczęszczał do Gimnazjum...

Działaczka sportowa i tenisistka

Bożena Kurek była współzałożycielką i długoletnią działaczką Terenowego Klubu Olimpijczyka w Wysocku Wielkim. Urodziła się 9 września 1951 roku w miejscowości Moryń, w powiecie gryfińskim (ówczesne...

Chemik, nauczyciel i dyrektor

Janusz Garbacz urodził się 1 października 1928 roku w Ostrowie. Był synem Stanisława i Władysławy z domu Klaużyńskiej. Uczęszczał do Szkoły Powszechnej im. Tadeusza Kościuszki. Do wybuchu wojny ukończył pięć klas. W...

Niezłomny prymas

Mieczysław Ledóchowski urodził się 29 października 1822 roku w Górkach koło Klimontowa. Wywodził się ze starego i możnego rodu osiadłego na Wołyniu. Jego matką była Maria Rozalia z Zakrzewskich, ojcem zaś...

Pierwszy proboszcz parafii NMP

Ks. Mieczysław Kutzner urodził się 30 grudnia 1918 roku w miejscowości Sączkowo w powiecie kościańskim. Jego rodzicami byli Józef i Kazimiera z domu Hubert. 1 września 1925 zaczął naukę w szkole ćwiczeń przy...

Zasłużony lekarz

Edmund Francuszkiewicz urodził się 2 listopada 1921 roku w Ostrowie. Był synem Walentego (z zawodu policjanta) i Weroniki z domu Pachciarz. Szkołę podstawową ukończył w Nowych Skalmierzycach. W latach 1935 - 1939 uczęszczał do...

Pisarka, która rozsławiła Kalisz

Maria Dąbrowska była wybitną pisarką, honorową obywatelką Kalisza. Urodziła się 6 października 1889 roku w Russowie. Pochodziła ze zubożałej rodziny szlacheckiej. Była córką Józefa Szumskiego i Ludomiry z...

Brytyjski kontradmirał

Józef Bartosik urodził się 20 lipca 1917 roku w Topoli Wielkiej koło Ostrowa Wielkopolskiego. Jego ojciec pracował jako strażnik, a następnie jako naczelnik więzienia w Ostrowie, Koninie i od 1933 roku w Kaliszu. Po...

Kierownik ośrodka zdrowia

Janusz Rogalski był długoletnim kierownikiem Gminnego Ośrodka Zdrowia w Nowych Skalmierzycach. Urodził się 8 maja 1933 roku w Skarżysku - Kamiennej. Jego rodzicami byli Józef (z zawodu technik mechanik) oraz Irena z domu...

Wybitny farmaceuta

Sławój Kucharski był wybitnym naukowcem związanym z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Kaliszu. Urodził się 10 marca 1929 roku w Brześciu nad Bugiem. Jego ojciec Antoni był inżynierem leśnikiem. Swoje dzieciństwo...

Niepokorny oficer

Witold Huzarewicz urodził się 20 lipca 1925 roku w Pińsku, jako syn Jana – technika młynarstwa i Klaudii. Miał siostrę Irenę. Szkołę powszechną i gimnazjum ukończył w rodzinnym Pińsku. Podczas okupacji sowieckiej, po...

Specjalista energetyk

Stefan Zawidzki urodził się 1 czerwca 1929 roku w Ostrowie Wielkopolskim. Jego rodzicami byli Alfons (z zawodu technik energetyk) i Stefania z domu Urban. W latach 1936-1939 uczęszczał do Szkoły Powszechnej im. Tadeusza...

Dyrektor Technikum Kolejowego

Karol Wojciechowski był długoletnim dyrektorem Technikum Kolejowego. Urodził się 1 stycznia 1937 r. w Lekaszynie pod Uniejowem. W czasie wojny stracił oboje rodziców. Do 1946 r. nim i jego siostrą zajmowała się babcia ze...

Adiutant 60 Pułku Piechoty

Kazimierz Szepietowski był długoletnim oficerem 60 Pułku Piechoty, uczestnikiem kampanii wrześniowej. Urodził się 29 października 1901roku w miejscowości Stawiski (powiat Kolno) jako syn Wincentego (rzemieślnika) i Wiktorii z...

Żużlowiec i trener

Marian Spychała był wybitnym polskim żużlowcem, który reprezentował barwy m.in. Kolejarza Rawicz i Stali Ostrów Wielkopolski. Urodził się 3 kwietnia 1932 w miejscowości Pasierby położonej między...

Zasłużona polonistka

Zasłużony aktor

Bolesław Idziak był długoletnim aktorem teatralnym i filmowym. Występował m.in. na deskach Teatru im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu. Urodził się 16 stycznia 1928 roku w Chełmie. W 1958 roku ukończył Studium Aktorskie...

Bohater bitwy o Anglię

Czesław Blicharski był lotnikiem 300. Dywizjonu Bombowego ,,Ziemi Mazowieckiej". Utrzymywał kontakty z modelarnią działającą w Szkole Podstawowej nr 1  w Ostrowie. Urodził się 5 lipca 1918 roku w Tarnopolu, na Kresach...

Instruktorka tańca i choreograf

Alina Janikowska była długoletnim choreografem i kierownikiem ostrowskich zespołów tanecznych. Największe sukcesy odnosiła z grupą ,,Gwiazda’’. Urodziła się 22 lutego 1950 roku. Zawodowo nie była tancerką,...

Komendant "Warty"

Ppłk Andrzej Rzewuski pseudonim ,,Hańcza'' był ostatnim komendantem Armii Krajowej w Wielkopolsce. W Ostrowie założył dowodzoną przez siebie, największą konspiracyjną powojenną organizację w regionie - Wielkopolską...

Namiestnik i mecenas

  Antoni Henryk książę Radziwiłł herbu Trąby był budowniczym pałacu w Antoninie. Urodził się w Wilnie 13 czerwca 1775 roku. Był synem Michała Hieronima i Heleny z Przeździeckich. Studiował wraz z braćmi w...

Dyrektor Domu Rekolekcyjnego

Ks. Stefan Drop urodził się 29 sierpnia 1954 roku w Ostrowie Wielkopolskim. Pochodził z parafii św. Stanisława Biskupa Męczennika. Był absolwentem miejscowego, renomowanego II Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława...

Honorowy kaliszanin

Władysław Kościelniak był wybitnym grafikiem, malarzem i popularyzatorem historii regionu. Urodził się 21 września 1916 roku w Kaliszu. W 1935 roku ukończył Szkołę Handlową w rodzinnym mieście. W latach 1937–1939...

Kawaler Orderu Uśmiechu

Józef Kasprzak urodził się 11 lutego 1912 roku. Jako nastolatek pracował w Warsztatach Wagonowych PKP w Ostrowie (1928-1931). W latach 1931-1939 odbył służbę w 17 Pułku Ułanów. W stopniu starszego wachmistrza...

Leśnik i kombatant

Jerzy Idźkowski urodził się 15 kwietnia 1921 roku w Ostrowie Wielkopolskim. Ojciec Władysław był weterynarzem, matka Maria z domu Skowrońska - właścicielką księgarni. W 1929 roku rodzice przeprowadzili się do Nowych...

Nauczyciel z powołania

Urszula Ganske była zasłużonym nauczycielem, wicedyrektorem Szkoły Podstawowej nr 10 w Ostrowie Wielkopolskim. Urodziła się 14 września 1942 roku w miejscowości Kosów Lacki (obecnie leżącej w powiecie sokołowskim) w...

Szef techniczny Aeroklubu

Marian Filipiak był pilotem szybowcowym i szefem technicznym Aeroklubu Ostrowskiego. Urodził się 8 września 1927 roku. Jego rodzicami byli Jan i Maria. Szkołę powszechną ukończył w Ostrowie Wielkopolskim, a następnie...

Prezes klubu amazonek

Irena Błoch była znaną działaczką społeczną, prezesem Ostrowskiego Klubu Amazonek. Urodziła się 4 maja 1951 roku w Lesznie. Uczęszczała do Szkoły Podstawowej nr 4 w Ostrowie Wielkopolskim. Potem kontynuowała naukę w...

Długoletni dyrektor "Spomaszu"

  Henryk Bąk urodził się 14 grudnia 1921 roku w Gliśnicy koło Odolanowa, rodzinnej wsi matki, w rodzinie Antoniego Bąka i Weroniki z d. Pinkowskiej. Mając 18 lat zaczał pracować w Odolanowie, w Urzędzie Gminy. Tam...

Wielki pasjonat koszykówki

Andrzej Kowalczyk był twórcą największych sukcesów ostrowskiej koszykówki męskiej i trenerem kadry narodowej. Urodził się  28 sierpnia 1954 roku. Był absolwentem Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Nie z...

Długoletni dyrektor i radny

Seweryn Szyszka urodził się 3 stycznia 1908 roku w Trzemesznie, w gminie Rozdrażew (powiat krotoszyński). Był synem Franciszka i Wiktorii z Samulskich. Ukończył szkołę powszechną w swojej rodzinnej wiosce. Następnie wstąpił...

Konspiracyjna nauczycielka

Czesława Szyszka z domu Rudzianka urodziła się 29 kwietnia 1911 roku w Ostrowie Wielkopolskim. Jej rodzicami byli Andrzej Ruda i Konstancja z domu Kalina. Egzaminy maturalne zdała w 1931 roku w Państwowym Humanistycznym Gimnazjum...

Lekarz, radna i społecznik

Barbara Sukiennicka z domu Jaworska urodziła się 24 listopada 1933 roku w Piotrkowie Trybunalskim w rodzinie nauczycielskiej. Jej rodzice, Irena i Józef Jaworscy, pracowali w miejscowych szkołach. W 1934 roku przeprowadzili...

Wybitny fizyk

Prof. dr hab. Jan Stankowski był pomysłodawcą i twórcą Zakładu Fizyki Niskich Temperatur w Odolanowie. Urodził się 1 stycznia 1934 roku w Poznaniu. Szkołę podstawową ukończył w 1947 roku we Wschowie. W 1952 roku...

Córka pierwszego burmistrza

Wanda Kazimiera Sobczak urodziła się 4 marca 1912 roku w Ostrowie Wielkopolskim. Była córką Stefana Rowińskiego – księgarza, wydawcy, później pierwszego ostrowskiego burmistrza w niepodległej Polsce oraz...

Zasłużony naukowiec

Marianna Pawlaczyk-Szpila urodziła się 7 grudnia 1923 roku w Śliwnikach koło Nowych Skalmierzyc. Była jedynym dzieckiem Stanisława (urzędnika pocztowego) i Zofii z domu Mikołajczyk. W 1938 roku ukończyła szkołę...

Dyrektor i związkowiec

Stefan Mikołajczyk był długoletnim dyrektorem ostrowskich szkół i zasłużonym działaczem związkowym. Urodził się 25 sierpnia 1928 roku w Dębnicy, w powiecie ostrowskim. Świadectwo dojrzałości otrzymał w dniu 11...

Nauczycielka przedmiotów zawodowych

Jolanta Maria Marciniak (nazwisko rodowe Składnikiewicz) urodziła się 16 września 1948 roku. W latach 1962-1966 uczęszczała do III Liceum Ogólnokształcącego w Ostrowie Wielkopolskim. Pracę zawodową rozpoczęła w 1968...

Pisarz, poeta i wydawca

Eligiusz Kor-Walczak był znanym kaliskim pisarzem i poetą. Urodził się 1 grudnia 1913 roku w Kaliszu. Po spaleniu miasta przez wojska pruskie, na początku I wojny światowej, cała rodzina pod osłoną nocy wyjechała najpierw do...

Kombatant i związkowiec

Józef Kolasa był żołnierzem dwóch wojen, uczestnikiem ruchu oporu, zasłużonym oświatowcem. Urodził się 27 listopada 1902 roku w miejscowości Różnawa, w powiecie wielickim. W latach 1918-1920 walczył w...

Inżynier budownictwa

Zdzisław Bartkiewicz urodził się 10 listopada 1925 roku w Ostrowie. Był synem Adama i Felicji z domu Kopankiewicz. Przed wybuchem II wojny światowej ukończył szkołę podstawową i pierwszą klasę Gimnazjum...

Sędzia i senator

Banaszak Antoni urodził się 9 stycznia 1881 roku w Pięczkowie koło Miłosławia (powiat śremski), w rodzinie rolniczej. Jego rodzicami byli Józef i Katarzyna z domu Niklewicz. Po ukończeniu szkoły powszechnej w rodzinnej...

Kolejarz, radny i społecznik

Jerzy Kazimierz Leki był długoletnim ostrowskim radnym miejskim. Urodził się  16 sierpnia 1942 roku w Ostrowie Wielkopolskim. W latach 1956-1961 był uczniem Technikum Kolejowego Ministerstwa Komunikacji w Ostrowie....

Wybitny naukowiec

Prof. dr hab. inż. Janusz Kutzner należał do twórców Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu. Urodził się 10 kwietnia 1934 roku. Przez całe swoje życie zawodowe...

Gwardian i proboszcz

Ojciec Hiob Rafał Środowski był proboszczem parafii św. Andrzeja w Choczu. Urodził się 31 grudnia 1976 roku w Tychach. Jego rodzicami byli Jerzy i Adela z domu Duda. W latach 1983-1991 uczęszczał do Szkoły Podstawowej nr 37 w...

Wojskowy kapelan

Ks. mjr Józef Grecki urodził się 1 marca 1927 r. w miejscowości Łososina Dolna na ziemi nowosądeckiej, gdzie znajduje się cudami słynący XV wieczny obraz Matki Bożej Pocieszenia.  W czasie wojny był członkiem...

Łączniczka z powstania

Aleksandra Głowacka - Sobczak urodziła się 23 grudnia 1920 roku w Poznaniu. Jej rodzicami byli Maria Głowacka z domu Poturalska oraz Maryjan Głowacki. Ojciec był dyrektorem departamentu w rządzie ministra skarbu, a następnie...

Długoletnia nauczycielka

Gertruda Duczmal z domu Kargel urodziła się 6 grudnia 1905 roku w Raszkowie. Jej rodzice - Herman i Teodozja - byli małżeństwem mieszanym, niemiecko – polskim, co w czasach  zaborów, nie było rzeczą codzienną....

Ekonomista i związkowiec

Władysław Pułkownik urodził się  25 maja 1923 roku  w Ostrowie Wielkopolskim. Jego ojciec Szczepan,  funkcjonariusz policji śledczej, zaginął bez wieści w 1939 roku. W wieku dwunastu lat  Władysław...

Wieloletni felczer

Henryk Bogdan Kalina był długoletnim felczerem pracującym na Ziemi Raszkowskiej. Urodził się w dniu  7 lipca 1921 roku w Ostrowie Wielkopolskim.  Jego rodzicami byli zatrudniony  w charakterze pracownika umysłowego...

Członek Szarych Szeregów

Mieczysław Hołdowski urodził się 14 kwietnia 1923 roku w Ostrowie Wielkopolskim. Już w wieku pięciu lat stracił ojca, który był właścicielem sklepu spożywczego i kamienicy w Rynku. Miał braci Ludomira i Jerzego oraz...

Kierownik biblioteki

Anna Maria Wilczyńska była długoletnim kierownikiem Gminnej Biblioteki Publicznej w Przygodzicach. Urodziła się 26 lipca 1931 roku w Ołoboku (powiat ostrowski) jako córka Weroniki i Teodora Zimorskich. Była najstarszą z...

Nauczyciel i chórzysta

Jan Lis urodził się 21 września 1937 roku w Grabowie nad Prosną jako syn Jana i Stanisławy z domu Kokot. Miał jednego brata i trzy siostry. Ojciec był przed wojną właścicielem drogerii i stacji benzynowej w Grabowie, a po...

Kaliski aktor teatralny

Ignacy Lewandowski był jednym z najbardziej popularnych aktorów Teatru im. Wojciecha Bogusławskiego. Urodził się 20 grudnia 1940 roku w Kaliszu. Kształcił się w Liceum im. Adama Asnyka. Od najmłodszych lat ciągnęło go...

Pierwsza dama teatru

Kazimiera Starzycka - Kubalska była nazywana pierwszą damą sceny kaliskiego Teatru im. Wojciecha Bogusławskiego. Urodziła się 22 października 1919 roku w Wadowicach. Do teatru trafiła dzięki przyjaciółce, która...

Zasłużony lekarz weterynarii

Stanisław Idzior był długoletnim lekarzem weterynarii. Urodził się 26 kwietnia 1942 roku w Ostrowie Wielkopolskim w rodzinie o bogatych tradycjach patriotycznych. Jako dziecko miał wyjątkowy talent muzyczny. Szybko opanował grę...

Bohaterski lekarz

Franciszek Witaszek urodził się 8 września 1908 roku w Śmiglu. Szkołę powszechną ukończył w swojej rodzinnej miejscowości. Następnie uczęszczał do  Gimnazjum Męskiego w Ostrowie Wielkopolskim. Świadectwo...

Zasłużona nauczycielka hostorii

Czesława Wawrosz była długoletnim nauczycielem ostrowskich szkół. Urodziła się 2 lipca 1925 roku w Ostrowie Wielkopolskim. Przed wybuchem II wojny światowej ukończyła szkołę powszechną i pierwszą klasę gimnazjum. W...

Rzeźbiarz z pasją

Jan Treska był jednym z najbardziej utalentowanych rzeźbiarzy tworzących na terenie powiatu ostrowskiego. Urodził się 7 maja 1958 roku w Grabowie nad Prosną. Już od małego ciągnęło go do rzeźbiarstwa. Gdy miał pięć lat...

Pasjonatka rysunku i muzyki

Magdalena Świtałowska urodziła się 21 czerwca 1985 roku. Już od dzieciństwa przejawiała zainteresowania artystyczne. Lubiła rysować i brała udział w różnych konkursach, odnosząc wiele sukcesów. Swój...

Pilot z pasją

Antoni Śmigiel był wielkim miłośnikiem lotnictwa. Urodził się 29 marca 1933 roku przy ulicy Starowiejskiej 50 w Krępie. Obecnie jest to ulica Profesora Kaliny w Ostrowie Wielkopolskim. Jego ojciec Franciszek był pracownikiem...

Legendarny profesor biologii

Zdzisław Podemski był wieloletnim nauczycielem w ostrowskich szkołach, zasłużonym wychowawcą wielu pokoleń. Urodził się 21 lipca 1930 roku w Ostrzeszowie, w rodzinie kupieckiej. Jego rodzicami byli Helena i Hipolit. Edukację w...

Ostrowski Sybirak

Bernard Mikołajczyk był zesłańcem Sybiru. Od lat 90. należał do koła Związku Sybiraków w Ostrowie Wielkopolskim. Urodził się 4 czerwca 1934 roku w Kaszówce, w powiecie kowelskim, na Kresach Wschodnich. Ojciec...

Ofiara zbrodni w Winiarach

Jan Mieżyński był jedną z ofiar hitlerowskiej zbrodni w Winiarach. Urodził się 10 czerwca 1896 roku w Ujeździe, w powiecie śmigielskim. Jako dziecko, wraz z rodzicami i rodzeństwem przeniósł się do Lewkowa, gdzie jego...

Wielki patriota z Koźminka

Andrzej Mielęcki był polskim działaczem społecznym i polityczny na Górnym Śląsku. Urodził się 30 listopada 1864 roku w majątku Hucisko koło Piotrkowa. Gdy miał rok, jego rodzina przeprowadziła się do Koźminka pod...

Nauczycielka z powołania

Ludmiła Kusza z domu Zięba urodziła się 12 lutego 1921 roku w miejscowości Wyżyce, w powiecie bocheńskim (Małopolska). Pochodziła z rodziny nauczycielskiej. Oboje rodzice wykonywali ten zawód, a ojciec nawet sam...

Kapłan, żołnierz i patriota

Ks. Józef Warszawski był działaczem harcerskim, powstańcem warszawskim i kierownikiem polskiej sekcji Radia Watykańskiego. Jego rodzina została karnie przeniesiona z Ostrowa do Niemiec za to, że dziadek kolejarz podczas...

Więzień Oświęcimia i scenograf

Marian Kołodziej był znanym artystą plastykiem oraz scenografem teatralnym i filmowym. Urodził się 6 grudnia 1921 roku w Raszkowie, w rodzinie piekarza. Uczył się początkowo w gimnazjum w Krotoszynie, skąd w marcu 1935 roku...

Pasjonat lotnictwa

Lech Bilski był wybitnym sportowcem, pedagogiem i kolekcjonerem. Urodził się 8 lipca 1938 roku w Ostrowie. Jego ojciec Józef był księgowym, a matka Irena z domu Sobecka – pracownikiem umysłowym w Urzędzie Pocztowym w...

Żołnierz batalionów

Eugeniusz Bartecki urodził się 25 lipca 1930 roku w miejscowości Podbiel koło Konina. Miał dwóch braci i siostrę. Do szkoły powszechnej zaczął uczęszczać w swojej rodzinnej wiosce. Na krótko przed wybuchem II...

Bohaterski konspirator

Jan Kamiński urodził się 27 sierpnia 1912 roku w Ostrowie Wielkopolskim jako szóste z dziesięciorga dzieci Walentego i Agnieszki z domu Klatkiewicz. W okresie nauki w Gimnazjum Męskim z zapałem działał w harcerstwie. Był...

Pilot Dywizjonu 302

Władysław Kamiński był jednym z polskich bohaterów Bitwy o Anglię. Urodził się 21 października 1910 roku w Poznaniu. Gdy miał rok rodzina przeniosła się  do Ostrowa. Tu uczęszczał do szkoły powszechnej i do...

Żołnierz i policjant

Michał Jędrzejak był powstańcem wielkopolskim i przedwojennym policjantem. Urodził się 8 sierpnia 1900 roku w Karskach pod Ostrowem. W wieku sześciu lat podjął edukację w szkole powszechnej w Krępie, dokąd wcześniej...

Wielki pasjonat biegania

Marek Jakowczyk był jednym z najaktywniejszych ostrowskich entuzjastów biegania i propagatorów zdrowego stylu życia. Urodził się 2 marca 1951 roku w Ostrowie Wielkopolskim. Edukację rozpoczął w roku 1958 w Szkole...

Nauczyciel z powołania

Józef Jachimek był długoletnim nauczycielem i animatorem ruchu teatralnego. Urodził się 9 stycznia 1902 roku w Dobromilu. Matka zmarła tuż po jego urodzeniu, a ojciec wyemigrował do Ameryki, gdy miał cztery lata. Był...

Kompozytor i satyryk

Kazimierz Grześkowiak był poetą, kompozytorem, artystą kabaretowym i twórcą muzyki filmowej. Urodził się 1 marca 1941 roku w Ostrowie, w rodzinie kolejarskiej. Był absolwentem pierwszego rocznika III Liceum...

Pierwszy dyrektor gimnazjum

Robert Enger był pierwszym dyrektorem Królewskiego Katolickiego Gimnazjum w Ostrowie. Wywodził się z niemieckiej rodziny pochodzącej ze Śląska. Urodził się 10 stycznia 1813 roku w Rybniku. Naukę rozpoczął we...

Dyrektor i polityk

Adam Czechowski był jedną z ofiar hitlerowskiej zbrodni w Winiarach. Urodził się 24 grudnia 1884 roku w Częstochowie w rodzinie stolarza. Już w gimnazjum zdradzał zainteresowania przedmiotami ścisłymi. W 1902 roku uzyskał...

Zasłużony dla Kalisza

Ks. prałat Bolesław Stefaniak był znanym kaliskim duszpasterzem. Urodził się 1 stycznia 1943 roku. Święcenia kapłańskie otrzymał 23 czerwca 1968 roku we Włocławku. Proboszczem parafii św. Gotarda przy ulicy Kordeckiego w...

Rektor i biskup

Michał Kozal to jeden z błogosławionych męczenników II wojny światowej. Urodził się 25 września 1893 roku w Nowym Folwarku koło Krotoszyna. Przyszedł na świat w rodzinie  rolniczej. Jego rodzicami byli Jan i...

Powstaniec i kolejarz

Franciszek Kalina urodził się 3 stycznia 1902 roku w miejscowości Klostermansfeld, na terenie Niemiec. Jego rodzicami byli Piotr Kalina i Anna z domu Kryjom. Oboje pochodzili z Topoli Małej koło Ostrowa Wielkopolskiego. Wyjechali...

Zasłużona dyrektor

Maria Danuta Gostomczyk z domu Jaworska urodziła się 24 lutego 1937 roku w Sompolnie. Pochodziła z rodziny o tradycjach nauczycielskich. Ojciec Józef  był nauczycielem przedmiotów  ścisłych, matka Irena...

Ostatni właściciel Psar

Aleksander Sykstus Brodowski urodził się 28 marca 1878 roku w Psarach. Był synem Aleksandra Wojciecha (1842-1918) i Augustyny Zabłockiej (1851-1903). Miał czterech braci i trzy siostry. Był ostatnim właścicielem Psar oraz...

Kierownik pałacu

Zdzisław Marcinkowski był długoletnim kierownikiem Zespołu Pałacowo - Parkowego w Lewkowie. Urodził się 2 listopada 1942 roku. Z zawodu był technikiem mechanikiem i inżynierem rolnictwa. Pracował jako główny...

Sukcesor słynnego rodu

Wojciech Lipski był potomkiem dawnych właścicieli Lewkowa - Lipskich herbu Grabie. Był praprawnukiem Wojciecha Lipskiego - fundatora Królewskiego Gimnazjum Męskiego w Ostrowie Wielkopolskim (obecnie I LO przy ulicy...

Wszechstronny pedagog

Witold Leraczyk urodził się  24 czerwca 1921 roku w Leśnym Dworze (powiat Starogard Gdański) w rodzinie  leśniczego o silnych tradycjach patriotycznych. Ojciec Stanisław był porucznikiem podczas Powstania...

Profesor teologii

Ks. Stanisław Olejnik urodził się 28 kwietnia 1920 roku w Tyńcu koło Kalisza. W 1938 roku uzyskał świadectwo dojrzałości w Gimnazjum im. Adama Asnyka w Kaliszu i wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku. W...

Proboszcz i honorowy obywatel

Ks. Franciszek Jodłowski urodził się 6 czerwca 1926 roku w Chorostkowie w województwie tarnopolskim. Tam chodził do szkoły i tam zastała go II wojna światowa. W 1944 roku został wcielony do II Armii Wojska Polskiego. Z...

Długoletni proboszcz

Ks. kanonik Józef  Hanczaruk był proboszczem parafii w Magnuszewicach. Urodził się  4 października 1941 roku w Trościańcu Wielkim, w powiecie zborowskim, w  województwie tarnopolskim, w diecezji...

Nauczycielka i harcmistrz ZHP

Wanda Krzywda  z domu Sikora była długoletnią nauczycielką ostrowskich szkół, wychowawczynią wielu roczników uczniów. Urodziła się 14 stycznia 1946 roku w miejscowości Kocina, w gminie Sośnie...

Wójt gminy Sośnie

Krzysztof Bochen był długoletnim samorządowcem w gminie Sośnie. Urodził się 24 marca 1958 roku w miejscowości Świerczyna. Jego rodzicami byli Józef  i Cecylia. Z wykształcenia był leśnikiem. Po ukończeniu...

Animatorka krwiodawstwa

Emilia Nawrocka była  długoletnim kierownikiem oddziału Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Ostrowie Wielkopolskim. Urodziła się 9 marca 1936 roku w miejscowości Koniuszków w województwie...

Poseł i związkowiec

Jerzy Koralewski był zasłużonym działaczem ,,Solidarności’’, politykiem i posłem na Sejm. Urodził się 16 grudnia 1939 roku w Ostrowie Wielkopolskim. W 1966 roku ukończył studia na Wydziale Elektrycznym Politechniki...

Elektronik i bluesman

Zygmunt Garlik był z zawodu elektronikiem i pedagogiem, a jednocześnie stał się inspiratorem stworzenia Systemu Sensor. Urodził się 28 lipca 1957 roku. W latach 1964-1972 uczęszczał do Szkoły Podstawowej nr 10 i do Szkoły...

Samorządowiec i społecznik

Zygmunt Lubieniecki urodził się 9 lutego 1948 roku w Wysocku Wielkim. Po ukończeniu studiów wyższych pracował w administracji publicznej. W latach 1976-1990 był członkiem Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej....

Pasjonatka rysunku i muzyki

Magdalena Świtałowska urodziła się  21 czerwca 1985 roku. Już od dzieciństwa przejawiała zainteresowania artystyczne. Lubiła rysować  i brała udział w różnych konkursach, odnosząc wiele sukcesów....

Zasłużony dyrektor

Zdzisław Suchecki był długoletnim dyrektorem szkolnictwa zawodowego w Ostrowie Wielkopolskim. Urodził się 1 maja 1943 roku w miejscowości Szczyty (województwo łódzkie).  Edukację na poziomie średnim...

Długoletni dyrektor

Alojzy Nawrocki był długoletnim dyrektorem w ostrowskich przedsiębiorstwach. Urodził się 14 czerwca 1928 roku w Ostrowie Wielkopolskim.  Jego rodzicami byli Władysław – maszynista I klasy PKP oraz Anna z domu Kaj....

Wielki pasjonat biegania

Marek Jakowczyk był jednym z najaktywniejszych ostrowskich entuzjastów biegania i propagatorów zdrowego stylu życia. Urodził się 2 marca 1951 roku w Ostrowie Wielkopolskim. Edukację rozpoczął w roku 1958 w Szkole...

Nauczycielka z powołania

Ludmiła  Kusza z domu Zięba  urodziła się 12 lutego 1921 roku w miejscowości Wyżyce, w powiecie bocheńskim (Małopolska). Pochodziła z rodziny nauczycielskiej. Oboje rodzice wykonywali ten zawód, a ojciec...

Pilot z pasją

Antoni Śmigiel był wielkim miłośnikiem lotnictwa. Urodził się 29 marca 1933 roku przy ulicy Starowiejskiej 50 w Krępie. Obecnie jest to ulica Profesora Kaliny w Ostrowie Wielkopolskim. Jego ojciec Franciszek był pracownikiem...

Autorytet wśród myśliwych

Jerzy Juszczak należał do grona najaktywniejszych działaczy Polskiego Związku Łowieckiego na terenie południowej Wielkopolski. Urodził się 3 lipca 1942 roku. Był mieszkańcem Ostrowa Wielkopolskiego. Pracował na stanowisku...

Działacz sportowy i budowlaniec

Ryszard Hankiewicz był długoletnim działaczem sportowym. Urodził się 12 października 1953 roku w Krotoszynie. Był absolwentem Szkoły Podstawowej w Raszkowie. Następnie uczęszczał do Technikum Budowlanego w Głogowie, gdzie...

Mistrz krawiecki i społecznik

Władysław Grześczyk był mistrzem krawieckim, zaangażowanym społecznikiem, pierwszym laureatem plebiscytu ,,Ostrowianin Roku’’. Urodził się 23 lutego 1928 roku w Jarocinie. Gdy miał rok, ojciec otrzymał pracę w...

Pasjonat lotnictwa

Janusz Grześczyk był pilotem szybowcowym i samolotowym. Urodził się 17 września 1938 roku w Ostrowie Wielkopolskim, w rodzinie żołnierza zawodowego Mariana (późniejszego Honorowego Obywatela Miasta ) i Marii  z...

Zasłużony chirurg

Marian Dembski był zasłużonym ostrowskim lekarzem. Urodził się w tym mieście 13 grudnia  1923 roku.  Jego ojciec Władysław,  dyplowany ogrodnik, sprawował kierownicze funkcje w Zieleni Miejskiej oraz w...

Właściciel Wysocka

Hrabia Bogdan Szembek był ostatnim właścicielem  dóbr w Wysocku i Sadowiu, zasłużonym działaczem społecznym i narodowościowym. Urodził się 7 sierpnia 1880 roku w Wysocku Wielkim, jako syn Stanisława Feliksa i...

Artysta malarz i grafik

Antoni Serbeński był wybitnym malarzem, grafikiem i pedagogiem. Urodził się 13 grudnia 1886 roku w Złotym Potoku, w województwie tarnopolskim. Po wczesnej stracie rodziców był wychowywany przez stryja – lekarza...

Ziemianin i powstaniec

Wojciech Lipski był powstańcem listopadowym, ziemianinem i zasłużonym działaczem społeczno – gospodarczym. Urodził się 20 lutego 1805 r. w Lewkowie. Uczył się najpierw w korpusie kadetów w Kaliszu, a następnie w...

Założyciel gimnazjum

Ks. Jan Kompałła był założycielem ostrowskiego gimnazjum, a obecnie szkoła nosi jego imię. Urodził się 26 stycznia 1776 roku w rodzinie chłopskiej we wsi Jeżowa (powiat lubliniecki). Do dwunastego roku życia uczęszczał do...

Prymas rodem z Ostrowa

Emund Dalbor był arcybiskupem poznańskim i gnieźnieńskim, prymasem Polski. Urodził się 30 października 1869 roku w Ostrowie. Jego ojciec Jan był pracownikiem biurowym, a potem kupcem. Edmund kształcił się w ostrowskim...

Reżyser i wykładowca


Jerzy Woźniak był cenionym operatorem, reżyserem telewizyjnym i teatralnym oraz pedagogiem. Wykładał m.in. na kaliskiej PWSZ. Urodził się 29 maja 1938 roku w Łodzi. W roku 1960 uzyskał dyplom Wydziału Operatorskiego...

Dowódca powstania

Stanisław Taczak był pierwszym naczelnym dowódcą Powstania Wielkopolskiego. Urodził się 8 kwietnia 1874 roku w Mieszkowie koło Jarocina. Jego ojciec  prowadził oberżę w tej miejscowości. W latach 1880-1884...

Rektor z Krępy

Antoni Kalina urodził się 23 maja 1846 roku w Krępie w chłopskiej rodzinie Szymona i Marii z Kostrzewów. Był uczniem Królewskiego Katolickiego Gimnazjum w Ostrowie, skąd jednak został usunięty za działalność...

Pisarz i wicestarosta

Gustaw Bojanowski był znanym polskim poetą i prozaikiem, przez większość życia związanym z Ostrowem Wielkopolskim. Urodził się 28 września 1889 roku w Gołuchowie. Pochodził ze znanego w Wielkopolsce rodu, który w...

Więzień Dachau i Gusen

Czesław Sowiński urodził się 2 września 1908 roku w Dębnicy, w gminie Przygodzice.  Po ukończeniu w 1928 roku Seminarium Nauczycielskiego w Krotoszynie otrzymał pracę w Szkole Powszechnej im. Tadeusza Kościuszki w...

Radny i społecznik

Stanisław Pułkownik urodził się 10 września 1935 roku w Latowicach, w gminie Sieroszewice. Swoją edukację rozpoczął w Szkole Podstawowej w Latowicach. Później uczęszczał  do III Liceum Ogólnokształcącego...

Pierwsza ofiara powstania

Jan Mertka był pierwszym poległym powstańcem wielkopolskim. Urodził się 27 lipca 1899 roku  w Przygodzicach, jako syn Józefa i Magdaleny z domu Kasprzak. Pochodził z rodziny chłopskiej. Był najmłodszym z...

Ostrowski poeta

Wojciech Bąk  był jednym z najbardziej znanych pisarzy i poetów związanych z Ostrowem Wielkopolskim. Urodził się w tym mieście 23 kwietnia 1907 roku. Był absolwentem Gimnazjum Męskiego w Ostrowie, gdzie uzyskał...

Wybitny anestezjolog

Wojciech Stadnicki był długoletnim ordynatorem oddziału anestezjologii i intensywnej terapii ostrowskiego szpitala. Urodził się 23 stycznia 1939 roku w Szczurach pod Ostrowem Wielkopolskim, w rodzinie o tradycjach ziemiańskich. W...

Żył wśród zegarów

Edward Sołtysiak był długoletnim ostrowskim zegarmistrzem. Przepracował w tym fachu ponad pół wieku. Urodził się 18 marca 1941 roku w Ostrowie Wielkopolskim. Uczęszczał do Szkoły Podstawowej nr 3 przy ulicy...

Honorowy obywate

Marin Sobczak był posiadaczem tytułu Honorowego Obywatela Miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Był także współautorem i współredaktorem monografii ,,Ostrów Wielkopolski - dzieje miasta i regionu” a także...

Instruktor i rekordzista

Jerzy Kubaczewski był wieloletnim instruktorem Aeroklubu Ostrowskiego i  wychowawcą wielu pokoleń polskich spadochroniarzy. Był również dwukrotnym rekordzistą świata w skokach  na celność lądowania. Urodził...

Medalista olimpijski

Janusz Kierzkowski był honorowym członkiem i wielkim przyjacielem Terenowego Klubu Olimpijczyka w Wysocku Wielkim.
Był pierwszym polskim kolarskim mistrzem świata i jednocześnie najwybitniejszym polskim kolarzem torowym w...

Twórca ,,Ekonomika’’

Józef Gniazdowski był założycielem i wieloletnim dyrektorem ostrowskiego ,,Ekonomika''. Urodził się 14 kwietnia 1891 roku w Skarżysku Kamiennej. Tam ukończył szkołę podstawową, a w roku 1910 został absolwentem...

Nauczycielka chemii

Maria Brzezińska była długoletnią nauczycielką w ostrowskich szkołach. Urodziła się 15 czerwca 1931 roku w Ostrowie, w rodzinie nauczycielskiej. Zawód ten wykonywał jej ojciec, Franciszek Tomczyk. Jej naukę przerwał...

Harcerka i społeczniczka

Krystyna Sufryd była komendantem ostrowskiego hufca Związku Harcerstwa Polskiego, nauczycielką i bardzo aktywną  działaczką społeczną. Urodziła się 14 lipca 1958 roku w Chynowej, w gminie Przygodzice. Była absolwentką...

Pisarz i wicestarosta

Gustaw Bojanowski był znanym polskim poetą i prozaikiem, przez większość życia związanym z Ostrowem Wielkopolskim. Urodził się 28 września 1889 roku w Gołuchowie. Pochodził ze znanego w Wielkopolsce rodu, który w...

Najstarsza ostrowianka

Helena Piskorska przez wiele lat była najstarszą mieszkanką Ostrowa Wielkopolskiego. Urodziła się 16 maja 1905 roku w Jutrosinie. Już w wieku dziesięciu lat straciła oboje rodziców i musiała ciężko pracować na...

Wrażliwa melomanka

Bożena Sikora była melomanką i wielką miłośniczką muzyki Fryderyka Chopina. Urodziła się 30 czerwca 1930 roku w Wysocku Małym. Gdy miała cztery lata jej rodzina przeniosła się do Ostrowa. Przed wybuchem II wojny...

Wielki pasjonat śpiewu

Stanisław Podskarbi urodził się 27 kwietnia 1938 roku. Już w szkole podstawowej przejawiał bardzo duże zainteresowania muzyką i śpiewem. Uczęszczał do Państwowej Szkoły Muzycznej, gdzie nauczył się grać na skrzypcach....

Matematyczka z powołania

Marzanna Pietrzykowska była nauczycielką matematyki. W 1984 roku ukończyła studia magisterskie na Wydziale Matematyki i Fizyki  Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Następnie   rozpoczęła pracę w...

Zasłużony brat kurkowy

Mieczysław Krystkowiak był inicjatorem odrodzenia się ruchu kurkowego w Polsce na początku lat 90-tych. Urodził się 4 października 1931 roku w Ostrowie. Jego rodzina  mieszkała na terenie ogrodu należącego do...

Wybitny teatrolog

Profesor Józef Szczublewski był długoletnim dyrektorem Muzeum Teatralnego w Warszawie, autorem wielu książek poświęconych teatrowi. Urodził się 13 stycznia 1919 roku w Oberhausen. Jego rodzina przebywała tam na emigracji...

Kurkowy prezes

Zdzisław Roszak był prezesem Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Ostrowie Wielkopolskim. Urodził się 14 listopada 1953 roku w Pleszewie. Uczęszczał do Szkoły Podstawowej nr 9 w Ostrowie. Następnie ukończył Zespół...

Pasjonat motoryzacji

Zenon Morisson urodził się 23 czerwca 1925 roku w Ostrowie. Uczęszczał do Szkoły Powszechnej im. Ewarysta Estkowskiego. W czasie okupacji zaangażował się w działalność Armii Krajowej, przyjmując pseudonim ,,Orzeł...

Twórca szkoły kanadyjskiej


Jerzy Mazurek był prezesem Fundacji Edukacji i Nauki w Ostrowie. Jego staraniem w roku 2003 powstało w mieście Polsko-Kanadyjskie Liceum Ogólnokształcącego, a w latach następnych także Gimnazjum i Szkoła Podstawowa....

Radny i społecznik

Mirosław Graj był radnym miejskim z ramienia lewicy. Urodził się w dniu 7 czerwca 1945 roku w Ostrowie Wielkopolskim. W 1963 roku ukończył popularną ,,jedenastolatkę’’ przy ulicy Wojska Polskiego. Uczęszczał do tej...

Wybitny stomatolog

Modest Miszkowicz – Adamowicz urodził się 14 czerwca 1927 roku w Wilnie. Ojciec był dyrektorem miejscowego lotniska, matka stomatologiem. W 1939 roku ukończył szkołę powszechną, a następnie przez trzy lata uczył się w...

Zasłużony druh

Marian Koziołek był zasłużonym strażakiem, posiadaczem najwyższego odznaczenia przyznawanego druhom. Urodził się w dniu 1 lutego 1923 roku w Biskupicach Ołobocznych. Jako szesnastoletni chłopak wstąpił w szeregi Ochotniczej...

Wybitny lekarz

Jerzy Bruski był długoletnim dyrektorem ostrowskiego Szpitala Miejskiego. Urodził się 18 września 1925 roku w Sępólnie Krajeńskim. Przed II wojną światową zdążył ukończyć dwie klasy gimnazjum. Podczas okupacji był...

GABRIELA ZYCH Szefowa Rodziny Katyńskiej

Gabriela Zych była prezesem Stowarzyszenia Rodzina Katyńska w Kaliszu, inicjatorką budowy Pomnika Ofiar Katyńskich w tym mieście. Urodziła się 31 maja 1941 roku w Kaliszu. Po maturze pracowała w sądzie, a następne zajmowała...

STANISŁAW WAŁCZYŃSKI Wybitny ortopeda

Stanisław Wałczyński był długoletnim ordynatorem oddziału urazowo-ortopedycznego oraz dyrektorem kaliskiego szpitala. Urodził się 19 lipca 1925 roku w Krakowie. W latach 30. jego rodzina przeniosła się do Środy...

MARIANNA MRÓZ Wychowanka hrabiny

Marianna Mróz była jedną z najbardziej długowiecznych Polek. Miała też bardzo ciekawy życiorys. Urodziła się 18 września 1903 roku w Marszałkach pod Ostrzeszowem. Z powodów rodzinnych w wieku pięciu lat trafiła...

MARIUSZ KRYSTEK Autor książki o Komedzie

Mariusz Krystek urodził się 30 października 1957 roku. Był autorem książki pt. ,,Komeda w kołysce’’, wydanej w kwietniu 2002 roku w ramach serii ,,Biblioteka Ostrowska’’. Utrwalił  w niej relacje...

MIROSŁAW BOROWICZ Wielki pasjonat żużla

Mirosław Borowicz był długoletnim działaczem ostrowskiego sportu żużlowego. Urodził się 10 marca 1960 roku w Ostrowie. Był uczniem Szkoły Podstawowej nr 10 i III Liceum Ogólnokształcącego. Przez dwadzieścia lat...

JAN BERKOWSKI Kasjer, hodowca i śpiewak

Jan Berkowski urodził się w roku 26 marca 1910 w Niemczech, w rodzinie polskich emigrantów zarobkowych. Po odzyskaniu niepodległości rodzina wróciła do Polski i zamieszkała w kamienicy przy ulicy Kaliskiej 7 w...

WOJCIECH ZIELIŃSKI Propagator sportu

Wojciech Zieliński był cenionym redaktorem i sprawozdawcą sportowym. Urodził się 8 kwietnia 1944 roku w Wilnie. Swoje dzieciństwo i młodość spędził w Wysocku Wielkim i Ostrowie Wielkopolskim. To właśnie w tym okresie...

JAN WINCZAKIEWICZ Honorowy kaliszanin

Jan Winczakiewicz był Honorowym Obywatelem Miasta Kalisza. Urodził się 6 marca 1921 roku w Kielcach. W wieku dziewięciu lat przeniósł się z rodziną do Kalisza. Maturę zdał w Gimnazjum im. Adama Asnyka, po czym ukończył...

Modelarz z pasją

ROMAN DZIUBACZYK Roman Dziubaczyk był jednym z największych ostrowskich pasjonatów modelarstwa lotniczego. Jako instruktor szczególnie aktywnie angażował się w pracę z młodzieżą. Urodził się 29 lipca 1952...

JANUSZ WAWRZYNIAK Nauczyciel przedsiębiorczości

Janusz Wawrzyniak był długoletnim pracownikiem Zakładów Automatyki Przemysłowej w Ostrowie Wielkopolskim. Pracował również jako nauczyciel w Zespole Szkół Technicznych przy ulicy Poznańskiej. Był znanym...

ADAM MARIAN WALCZAK Maratończyk i bokser

Adam Marian Walczak należał do grona najbardziej wszechstronnych sportowców wywodzących się z południowej Wielkopolski. Urodził się w 1933 roku. Pierwszą dyscypliną, z jaką się związał była gimnastyka na...

RIF SAITGARIEJEW Tatarska strzała

Rif Saitgariejew był jednym z najskuteczniejszych i najbardziej popularnych żużlowców, jacy jeździli w barwach klubu z Ostrowa Wielkopolskiego. Urodził się 26 września 1960 roku w Ufie. Był Rosjaninem pochodzenia...

STEFAN ROWIŃSKI Patriota i społecznik

Stefan Rowiński to jedna z najwybitniejszych postaci w dziejach Ostrowa Wielkopolskiego. Urodził się 10 sierpnia 1875 roku w Mirkowie koło Kępna. Był synem powstańca styczniowego. W 1895 roku rozpoczął naukę w...

KS. HENRYK MIKOŁAJCZYK Zaangażowany kapłan

Ks. Henryk Mikołajczyk urodził się 9 listopada 1937 roku w Przygodzicach. Do miejscowej szkoły podstawowej zaczął uczęszczać w lutym 1945 roku. W latach 1952-56 był uczniem Liceum Ogólnokształcącego w Ostrowie...

BARTŁOMIEJ KUPCZYK Piłkarz ręczny

Bartłomiej Kupczyk urodził się 4 listopada 1989 roku. Był znanym zawodnikiem Klubu Piłki Ręcznej Ostrovia. Sport ten zaczął uprawiać od czwartej klasy Szkoły Podstawowej nr 9 pod okiem trenera, którym był jego ojciec...

STANISŁAW IWANKIEWICZ Honorowy kaliszanin

Profesor Stanisław Iwankiewicz był wybitnym specjalistą w dziedzinie medycyny, wychowawcą wielu pokoleń lekarzy, Honorowym Obywatelem Miasta Kalisza. Urodził się 24 listopada 1920 r. w Kaliszu. był najmłodszym spośród...

KAZIMIERZ GLABISZ Patriota i społecznik

Generał Kazimierz Glabisz był wybitnym działaczem społecznym i sportowym, żołnierzem i patriotą. Urodził się 10 lutego 1893 roku w Odolanowie, w zasłużonej dla regionu rodzinie mieszczańskiej o tradycjach patriotycznych....

ZYGMUNT GLAPA Żył i pracował dla ludzi

Zygmunt Glapa przez dziesięć lat pełnił funkcje wójta gminy Ostrów Wielkopolski. Urodził się w dniu 14 listopada 1952 roku w Gizałkach. W 1977 roku ukończył studia na Politechnice Poznańskiej. Po...

Odolanowski proboszcz Ks. KAZIMIERZ NADSTAZIK

Ks. prałat Kazimierz Nadstazik urodził się 14 kwietnia 1940 roku w Tuchorzy koło Wolsztyna. Jego ojciec Franciszek zginął podczas II wojny światowej. Lata dziecięce spędził w Tuchorzy, wraz z matką i starszym rodzeństwem:...

Entuzjasta sportu JERZY KRYJOM

Jerzy Kryjom był długoletnim działaczem Ludowych Zespołów Sportowych. Urodził się 28 marca 1944 roku w Zacharzewie. Po ukończeniu miejscowej szkoły podstawowej kontynuował naukę w Technikum Kolejowym w Ostrowie...

Spec od gazu Kazimierz Chlasta

Kazimierz Chlasta urodził się 27 lutego 1931 roku. Był ,,chodzącą historią'' i encyklopedią wiedzy na temat ostrowskiego gazownictwa.  Trafił do tego miasta jako młody absolwent Technikum Gazownictwa we Wrocławiu....

Jej pasją była koszykówka

Po długiej i ciężkiej chorobie w niedzielę, 27 stycznia nad ranem zmarła Izabela Kaczmarek, prezes Klubu Sportowego Stal. Jej odejście jest niepowetowaną stratą dla ostrowskiego sportu i środowiska gospodarczego. Urodziła...

Genowefa Kusa ✝ 06.04.2017
Roman Turek ✝ 06.04.2017
Wiktoria Świątek ✝ 06.04.2017
Czesław Karolak ✝ 05.04.2017
Marian Cieślak ✝ 05.04.2017
Danuta Piekiełek ✝ 04.04.2017
Maja Walczak ✝ 04.04.2017
Arkadiusz Rakowski ✝ 04.04.2017

Wspomnienia

Weronika Owczarek ✝ 18.03.2000
Mieczysław Ossowski ✝ 29.08.2006
Halina Napierała ✝ 08.10.2008
Stefan Michalczak ✝ 22.09.1948
Zdzisław Marciniak ✝ 19.06.1983
Stanisław Małek ✝ 30.10.1966
Barbara Makowiec ✝ 25.01.2003
Maria Kubica-Kasprzak ✝ 26.04.1975
Ks. Henryk Zborowski ✝ 26.02.1967
Ks. Józef Taczała ✝ 31.08.1975
Ks. Franciszek Stasik ✝ 12.03.2007
Ks. Tadeusz Kwiatek ✝ 06.02.2017

Serwis WLKP24.info do swojego działania wykorzystuje pliki cookies. Stosujemy je, aby zapewnić Państwu jak największą wygodę korzystania z funkcjonalności naszego portalu.

Jeżeli zgadzają się Państwo na korzystanie z cookies przez nasz portal, prosimy o kliknięcie przycisku "Akceptuję". Jeśli nie akceptują Państwo takiego działania, należy zmienić ustawienia cookies w swojej przeglądarce.

Akceptuję

Przeczytaj naszą politykę cookies