Nekrologi

Janusz Kutzner


* 10.04.1934   ✝ 19.01.2010

Prof. dr hab. inż. Janusz Kutzner należał do twórców Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu. Urodził się 10 kwietnia 1934 roku. Przez całe swoje życie zawodowe związany był z Politechniką Poznańską. Na tej uczelni w 1958 roku ukończył studia z zakresu elektrotechniki przemysłowej na Wydziale Elektrycznym. Odbierając dyplom, pracował tam już jako zastępca asystenta. Stopień naukowy doktora uzyskał w roku 1968. Rozprawę doktorską napisał na temat „Charakterystyka fizyczna i ocena podstawowych parametrów łuku elektrycznego w próżni”. Natomiast rozprawę habilitacyjną w 1994 roku poświęcił tematyce: „Przepływ plazmy w dyfuzyjnym wyładowaniu łukowym w próżni”. W 1997 roku Senat Politechniki Poznańskiej mianował go profesorem nadzwyczajnym. Był tam wieloletnim pracownikiem Wydziału Elektrycznego, wybitnym i powszechnie szanowanym specjalistą w zakresie elektrotechniki. Ceniono go nie tylko jako eksperta i naukowca, ale również jako oddanego młodzieży dydaktyka. Był absolwentem stażów naukowych,  m.in. w University of Liverpool. W latach 1995-1999 pełnił funkcję prodziekana Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej. W roku 1999 związał się z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Kaliszu. Uczestniczył w procesie tworzenia tej uczelni, organizując jej techniczny profil kształcenia. Był nie tylko nauczycielem akademickim, ale i członkiem Senatu. Ówczesny rektor kaliskiej PWSZ profesor Czesław Glinkowski powierzył mu funkcję dyrektora Instytutu Elektroenergetyki, przekształconego później w Instytut Politechniczny. Funkcję tę pełnił aż do śmierci. Pod jego kierunkiem instytut stał się znaczącym w skali kraju ośrodkiem kształcenia inżynierów. Za swoją długoletnią działalność naukową profesor Janusz Kutzner uhonorowany został wieloma odznaczeniami. Są wśród nich m.in.: Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania, Złota Odznaka Honorowa Stowarzyszenia Energetyków Polskich. W roku  2008 profesor odebrał przyznany mu medal ,,Za Zasługi dla Rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Kaliszu''. Profesor Janusz Kutzner był autorem kilkuset artykułów naukowych, prac naukowo-badawczych oraz referatów. W ostatnich latach swojego życia był nadal bardzo aktywny, prowadząc wykłady z przedmiotów: „Urządzenia i stacje elektroenergetyczne”, „Aparaty elektryczne wysokiego napięcia” oraz zajęcia dydaktyczne z zakresu projektowania aparatów elektrycznych,  a także projektowania urządzeń i stacji elektroenergetycznych. Profesor Janusz Kutzner zmarł w dniu 19 stycznia 2010 roku, w wieku 75 lat. Jego pogrzeb odbył się 28 stycznia na cmentarzu junikowskim w Poznaniu. Wcześniej, tego samego dna w godzinach porannych, w Instytucie Politechnicznym PWSZ przy ul. Częstochowskiej w Kaliszu odbyło się żałobne posiedzenie Senatu Uczelni, w trakcie którego oddano hołd zmarłemu profesorowi.
 

PRZECZYTAJ CAŁY ARTYKUŁ

Prof. dr hab. inż. Janusz Kutzner należał do twórców Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu. Urodził się 10 kwietnia 1934 roku. Przez całe swoje życie zawodowe związany był z Politechniką Poznańską. Na tej uczelni w 1958 roku ukończył studia z zakresu elektrotechniki przemysłowej na Wydziale Elektrycznym. Odbierając dyplom, pracował tam już jako zastępca asystenta. Stopień naukowy doktora uzyskał w roku 1968. Rozprawę doktorską napisał na temat „Charakterystyka fizyczna i ocena podstawowych parametrów łuku elektrycznego w próżni”. Natomiast rozprawę habilitacyjną w 1994 roku poświęcił tematyce: „Przepływ plazmy w dyfuzyjnym wyładowaniu łukowym w próżni”. W 1997 roku Senat Politechniki Poznańskiej mianował go profesorem nadzwyczajnym. Był tam wieloletnim pracownikiem Wydziału Elektrycznego, wybitnym i powszechnie szanowanym specjalistą w zakresie elektrotechniki. Ceniono go nie tylko jako eksperta i naukowca, ale również jako oddanego młodzieży dydaktyka. Był absolwentem stażów naukowych,  m.in. w University of Liverpool. W latach 1995-1999 pełnił funkcję prodziekana Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej. W roku 1999 związał się z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Kaliszu. Uczestniczył w procesie tworzenia tej uczelni, organizując jej techniczny profil kształcenia. Był nie tylko nauczycielem akademickim, ale i członkiem Senatu. Ówczesny rektor kaliskiej PWSZ profesor Czesław Glinkowski powierzył mu funkcję dyrektora Instytutu Elektroenergetyki, przekształconego później w Instytut Politechniczny. Funkcję tę pełnił aż do śmierci. Pod jego kierunkiem instytut stał się znaczącym w skali kraju ośrodkiem kształcenia inżynierów. Za swoją długoletnią działalność naukową profesor Janusz Kutzner uhonorowany został wieloma odznaczeniami. Są wśród nich m.in.: Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania, Złota Odznaka Honorowa Stowarzyszenia Energetyków Polskich. W roku  2008 profesor odebrał przyznany mu medal ,,Za Zasługi dla Rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Kaliszu''. Profesor Janusz Kutzner był autorem kilkuset artykułów naukowych, prac naukowo-badawczych oraz referatów. W ostatnich latach swojego życia był nadal bardzo aktywny, prowadząc wykłady z przedmiotów: „Urządzenia i stacje elektroenergetyczne”, „Aparaty elektryczne wysokiego napięcia” oraz zajęcia dydaktyczne z zakresu projektowania aparatów elektrycznych,  a także projektowania urządzeń i stacji elektroenergetycznych. Profesor Janusz Kutzner zmarł w dniu 19 stycznia 2010 roku, w wieku 75 lat. Jego pogrzeb odbył się 28 stycznia na cmentarzu junikowskim w Poznaniu. Wcześniej, tego samego dna w godzinach porannych, w Instytucie Politechnicznym PWSZ przy ul. Częstochowskiej w Kaliszu odbyło się żałobne posiedzenie Senatu Uczelni, w trakcie którego oddano hołd zmarłemu profesorowi.
 

ZŁÓŻ KONDOLENCJE

Serwis WLKP24.info do swojego działania wykorzystuje pliki cookies. Stosujemy je, aby zapewnić Państwu jak największą wygodę korzystania z funkcjonalności naszego portalu.

Jeżeli zgadzają się Państwo na korzystanie z cookies przez nasz portal, prosimy o kliknięcie przycisku "Akceptuję". Jeśli nie akceptują Państwo takiego działania, należy zmienić ustawienia cookies w swojej przeglądarce.

Akceptuję

Przeczytaj naszą politykę cookies