Nekrologi

Ks. Mieczysław Ledóchowski


* 29.10.1822   ✝ 22.07.1902

Mieczysław Ledóchowski urodził się 29 października 1822 roku w Górkach koło Klimontowa. Wywodził się ze starego i możnego rodu osiadłego na Wołyniu. Jego matką była Maria Rozalia z Zakrzewskich, ojcem zaś hrabia Józef Zachariasz Ledóchowski herbu Szaława. Początkowe nauki pobierał w domu. Później został wysłany do gimnazjum w Radomiu, a następnie do seminarium św. Krzyża w Warszawie, gdzie otrzymał niższe święcenia kapłańskie. Studia w Rzymie zakończył w 1847 roku uzyskaniem tytułu doktora obojga praw. Jeszcze podczas studiów, w 1845 roku, przyjął święcenia kapłańskie. Po studiach rozpoczął pracę w dyplomacji watykańskiej, działając m.in. w Belgii, Portugalii i Ameryce Południowej. W 1861 otrzymał sakrę biskupią, a 16 grudnia 1865 roku został wybrany nowym arcybiskupem poznańsko – gnieźnieńskim. 24 kwietnia 1866 roku odbył się ingres do katedry poznańskiej, a w sierpniu do katedry gnieźnieńskiej. W pierwszym okresie sprawowania urzędu zyskał sobie życzliwość władz pruskich. Od ugodowej polityki odszedł w okresie kulturkampfu. W 1873 roku nie zgodził się na zniesienie języka polskiego w nauce religii, a także mianował urzędników diecezjalnych wbrew zaleceniom władz niemieckich. Nie zgodził się również na państwową kontrolę kształcenia księży, co doprowadziło do zamknięcia seminariów w Poznaniu i Gnieźnie. Pomimo wysokich kar finansowych nie zaprzestał działalności na rzecz utrzymania niezależności kościoła od państwa. Otwarta wojna z władzami pruskimi spowodowała, że najpierw odebrano mu pensję, potem zajęto mienie i zażądano rezygnacji z urzędu. Ledóchowski odrzucił jednak kompetencje trybunałów pruskich i w konsekwencji został osadzony w więzieniu w Ostrowie Wielkopolskim, gdzie spędził 2 lata. Jego uwięzienie było pierwszym ważnym wydarzeniem w dziejach Ostrowa. Nazwa miasta pojawiła się wtedy na ustach całej Europy. W trakcie pobytu w więzieniu nadano mu godność kardynała. Nominację miał mu potajemnie dostarczyć ks. Edmund Radziwiłł. Ponieważ kardynałów, w myśl prawa niemieckiego nie można było więzić, 3 lutego 1876 roku arcybiskupa zwolniono, nakazując jednocześnie opuszczenie kraju. Udał się więc do Rzymu, skąd zarządzał diecezjami przez tajnych delegatów. W 1886 roku na życzenie papieża Leona XIII złożył rezygnację z urzędu arcybiskupa. Pozostał w Watykanie, piastując różnorodne stanowiska. Sześć lat później został mianowany prefektem Kongregacji Rozkrzewiania Wiary, będąc pierwszym cudzoziemcem sprawującym ten urząd. Pomimo zrzeczenia się godności metropolity poznańsko-gnieźnieńskiego nadal interesował się życiem politycznym Wielkopolski. Zmarł po długiej chorobie 22 lipca 1902 w Rzymie. W 1927 roku jego prochy spoczęły w katedrze poznańskiej. W Ostrowie uhonorowany został pomnikiem. Ponadto ulica, przy której znajduje się więzienie nosi jego imię. Dokładnie w 140. rocznicę uwolnienia kardynała Mieczysława Ledóchowskiego w Muzeum Miasta Ostrowa otwarto poświęconą mu wystawę. 

PRZECZYTAJ CAŁY ARTYKUŁ

Mieczysław Ledóchowski urodził się 29 października 1822 roku w Górkach koło Klimontowa. Wywodził się ze starego i możnego rodu osiadłego na Wołyniu. Jego matką była Maria Rozalia z Zakrzewskich, ojcem zaś hrabia Józef Zachariasz Ledóchowski herbu Szaława. Początkowe nauki pobierał w domu. Później został wysłany do gimnazjum w Radomiu, a następnie do seminarium św. Krzyża w Warszawie, gdzie otrzymał niższe święcenia kapłańskie. Studia w Rzymie zakończył w 1847 roku uzyskaniem tytułu doktora obojga praw. Jeszcze podczas studiów, w 1845 roku, przyjął święcenia kapłańskie. Po studiach rozpoczął pracę w dyplomacji watykańskiej, działając m.in. w Belgii, Portugalii i Ameryce Południowej. W 1861 otrzymał sakrę biskupią, a 16 grudnia 1865 roku został wybrany nowym arcybiskupem poznańsko – gnieźnieńskim. 24 kwietnia 1866 roku odbył się ingres do katedry poznańskiej, a w sierpniu do katedry gnieźnieńskiej. W pierwszym okresie sprawowania urzędu zyskał sobie życzliwość władz pruskich. Od ugodowej polityki odszedł w okresie kulturkampfu. W 1873 roku nie zgodził się na zniesienie języka polskiego w nauce religii, a także mianował urzędników diecezjalnych wbrew zaleceniom władz niemieckich. Nie zgodził się również na państwową kontrolę kształcenia księży, co doprowadziło do zamknięcia seminariów w Poznaniu i Gnieźnie. Pomimo wysokich kar finansowych nie zaprzestał działalności na rzecz utrzymania niezależności kościoła od państwa. Otwarta wojna z władzami pruskimi spowodowała, że najpierw odebrano mu pensję, potem zajęto mienie i zażądano rezygnacji z urzędu. Ledóchowski odrzucił jednak kompetencje trybunałów pruskich i w konsekwencji został osadzony w więzieniu w Ostrowie Wielkopolskim, gdzie spędził 2 lata. Jego uwięzienie było pierwszym ważnym wydarzeniem w dziejach Ostrowa. Nazwa miasta pojawiła się wtedy na ustach całej Europy. W trakcie pobytu w więzieniu nadano mu godność kardynała. Nominację miał mu potajemnie dostarczyć ks. Edmund Radziwiłł. Ponieważ kardynałów, w myśl prawa niemieckiego nie można było więzić, 3 lutego 1876 roku arcybiskupa zwolniono, nakazując jednocześnie opuszczenie kraju. Udał się więc do Rzymu, skąd zarządzał diecezjami przez tajnych delegatów. W 1886 roku na życzenie papieża Leona XIII złożył rezygnację z urzędu arcybiskupa. Pozostał w Watykanie, piastując różnorodne stanowiska. Sześć lat później został mianowany prefektem Kongregacji Rozkrzewiania Wiary, będąc pierwszym cudzoziemcem sprawującym ten urząd. Pomimo zrzeczenia się godności metropolity poznańsko-gnieźnieńskiego nadal interesował się życiem politycznym Wielkopolski. Zmarł po długiej chorobie 22 lipca 1902 w Rzymie. W 1927 roku jego prochy spoczęły w katedrze poznańskiej. W Ostrowie uhonorowany został pomnikiem. Ponadto ulica, przy której znajduje się więzienie nosi jego imię. Dokładnie w 140. rocznicę uwolnienia kardynała Mieczysława Ledóchowskiego w Muzeum Miasta Ostrowa otwarto poświęconą mu wystawę. 

ZŁÓŻ KONDOLENCJE

Serwis WLKP24.info do swojego działania wykorzystuje pliki cookies. Stosujemy je, aby zapewnić Państwu jak największą wygodę korzystania z funkcjonalności naszego portalu.

Jeżeli zgadzają się Państwo na korzystanie z cookies przez nasz portal, prosimy o kliknięcie przycisku "Akceptuję". Jeśli nie akceptują Państwo takiego działania, należy zmienić ustawienia cookies w swojej przeglądarce.

Akceptuję

Przeczytaj naszą politykę cookies