Nekrologi

Zbigniew Ciećkiewicz


* 31.03.1909   ✝ 21.09.1983

Zbigniew Ciećkiewicz był zasłużonym społecznikiem, komendantem ostrowskiego hufca Związku Harcerstwa Polskiego. Urodził się 31 marca 1909 roku w Lesku. Jego matka Stanisława była nauczycielką, ojciec Franciszek sędzią. Po ukończeniu szkoły powszechnej w Dobromilu kształcił się w gimnazjum typu neoklasycznego w Sokalu, które ukończył w roku 1927. Następnie podjął studia na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie. Ukończył je w 1933 roku otrzymaniem dyplomu magistra filozofii w zakresie filologii polskiej. W tym samym roku podjął pierwszą pracę jako nauczyciel w Państwowej Szkole Ekonomiczno - Handlowej we Lwowie. Dwa lata później został zastępcą dyrektora w Publicznej Szkole Zawodowej nr 1 we Lwowie. Należał jednocześnie do komisji oceniającej podręczniki szkolne dla średnich szkół zawodowych przy Kuratorium Okręgu Szkolnego Lwowskiego. Z dniem 1 września 1938 roku podjął pracę w Państwowym Gimnazjum Żeńskim im. Emilii Sczanieckiej w Ostrowie. W tym samym okresie ożenił się z Michaliną Knobloch, nauczycielką języka polskiego w Liceum Żeńskim. Z małżeństwa tego urodziły się trzy córki - Maria, Bogumiła i Hanna. Już w pierwszych tygodniach okupacji Zbigniew Ciećkiewicz włączył się w pracę konspiracyjną. W listopadzie 1939 roku utworzył zespoły szkolne tajnego nauczania. Był gospodarzem zebrania organizacyjnego, które odbyło się w jego mieszkaniu przy ulicy Kościuszki 50. Ostrzeżony o groźbie aresztowania, w kwietniu 1940 roku wraz z żoną Michaliną wyjechał do Wrześni i już miesiąc później włączył się w organizację tajnego nauczania na tamtym terenie, które wraz z żoną prowadził aż do końca wojny. W marcu 1945 roku wrócił do Ostrowa i podjął pracę w Liceum Żeńskim. Rok później na polecenie kuratorium zorganizował Państwowe Gimnazjum i Liceum dla Dorosłych w Ostrowie, którego został dyrektorem. Udzielał się w zespole programowym Liceów Ogólnokształcących dla pracujących w Ministerstwie Oświaty. W roku 1973 przeszedł na emeryturę. Zbigniew Ciećkiewicz był bardzo aktywnym działaczem harcerskim. Już w gimnazjum pełnił funkcję zastępowego. Podczas studiów we Lwowie kolejno przechodził wszystkie stopnie by zostać harcmistrzem. Po przyjeździe do Ostrowa pełnił funkcję przybocznego Komendy Hufca i przełożonego drużyny skautów młodzieży starszej. W lutym 1939 roku został Komisarzem Wojennym Komendy Hufca w Ostrowie. W czasie pobytu we Wrześni działał w Szarych Szeregach. W pierwszych latach powojennych piastował funkcję zastępcy komendanta hufca w Ostrowie, a w latach 1956-1961 był jego komendantem. Po przejściu na emeryturę uczestniczył w pracach Komisji Historycznej Chorągwi Wielkopolskiej ZHP. Przez wiele lat był prezesem zarządu Towarzystwa Wiedzy Powszechnej. Sam jako prelegent wygłosił wiele odczytów z zakresu literatury i historii sztuki. Udzielał się w zarządzie oddziału PTTK i w Komisji Opieki nad Zabytkami. Zinwentaryzował i udokumentował wiele zabytków regionu ostrowskiego. Wśród wielu odznaczeń, jakimi był uhonorowany są m.in. Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Złota Odznaka ZNP, Odznaka Zasłużony Działacz Kultury, Złoty Krzyż Za Zasługi dla ZHP, medal Za Zasługi w Rozwoju Miasta Ostrowa. Zbigniew Ciećkiewicz zmarł 21 września 1983 roku w Ostrowie. Pochowany został w rodzinnym grobowcu na cmentarzu przy ulicy Bema.

PRZECZYTAJ CAŁY ARTYKUŁ

Zbigniew Ciećkiewicz był zasłużonym społecznikiem, komendantem ostrowskiego hufca Związku Harcerstwa Polskiego. Urodził się 31 marca 1909 roku w Lesku. Jego matka Stanisława była nauczycielką, ojciec Franciszek sędzią. Po ukończeniu szkoły powszechnej w Dobromilu kształcił się w gimnazjum typu neoklasycznego w Sokalu, które ukończył w roku 1927. Następnie podjął studia na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie. Ukończył je w 1933 roku otrzymaniem dyplomu magistra filozofii w zakresie filologii polskiej. W tym samym roku podjął pierwszą pracę jako nauczyciel w Państwowej Szkole Ekonomiczno - Handlowej we Lwowie. Dwa lata później został zastępcą dyrektora w Publicznej Szkole Zawodowej nr 1 we Lwowie. Należał jednocześnie do komisji oceniającej podręczniki szkolne dla średnich szkół zawodowych przy Kuratorium Okręgu Szkolnego Lwowskiego. Z dniem 1 września 1938 roku podjął pracę w Państwowym Gimnazjum Żeńskim im. Emilii Sczanieckiej w Ostrowie. W tym samym okresie ożenił się z Michaliną Knobloch, nauczycielką języka polskiego w Liceum Żeńskim. Z małżeństwa tego urodziły się trzy córki - Maria, Bogumiła i Hanna. Już w pierwszych tygodniach okupacji Zbigniew Ciećkiewicz włączył się w pracę konspiracyjną. W listopadzie 1939 roku utworzył zespoły szkolne tajnego nauczania. Był gospodarzem zebrania organizacyjnego, które odbyło się w jego mieszkaniu przy ulicy Kościuszki 50. Ostrzeżony o groźbie aresztowania, w kwietniu 1940 roku wraz z żoną Michaliną wyjechał do Wrześni i już miesiąc później włączył się w organizację tajnego nauczania na tamtym terenie, które wraz z żoną prowadził aż do końca wojny. W marcu 1945 roku wrócił do Ostrowa i podjął pracę w Liceum Żeńskim. Rok później na polecenie kuratorium zorganizował Państwowe Gimnazjum i Liceum dla Dorosłych w Ostrowie, którego został dyrektorem. Udzielał się w zespole programowym Liceów Ogólnokształcących dla pracujących w Ministerstwie Oświaty. W roku 1973 przeszedł na emeryturę. Zbigniew Ciećkiewicz był bardzo aktywnym działaczem harcerskim. Już w gimnazjum pełnił funkcję zastępowego. Podczas studiów we Lwowie kolejno przechodził wszystkie stopnie by zostać harcmistrzem. Po przyjeździe do Ostrowa pełnił funkcję przybocznego Komendy Hufca i przełożonego drużyny skautów młodzieży starszej. W lutym 1939 roku został Komisarzem Wojennym Komendy Hufca w Ostrowie. W czasie pobytu we Wrześni działał w Szarych Szeregach. W pierwszych latach powojennych piastował funkcję zastępcy komendanta hufca w Ostrowie, a w latach 1956-1961 był jego komendantem. Po przejściu na emeryturę uczestniczył w pracach Komisji Historycznej Chorągwi Wielkopolskiej ZHP. Przez wiele lat był prezesem zarządu Towarzystwa Wiedzy Powszechnej. Sam jako prelegent wygłosił wiele odczytów z zakresu literatury i historii sztuki. Udzielał się w zarządzie oddziału PTTK i w Komisji Opieki nad Zabytkami. Zinwentaryzował i udokumentował wiele zabytków regionu ostrowskiego. Wśród wielu odznaczeń, jakimi był uhonorowany są m.in. Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Złota Odznaka ZNP, Odznaka Zasłużony Działacz Kultury, Złoty Krzyż Za Zasługi dla ZHP, medal Za Zasługi w Rozwoju Miasta Ostrowa. Zbigniew Ciećkiewicz zmarł 21 września 1983 roku w Ostrowie. Pochowany został w rodzinnym grobowcu na cmentarzu przy ulicy Bema.

ZŁÓŻ KONDOLENCJE

Serwis WLKP24.info do swojego działania wykorzystuje pliki cookies. Stosujemy je, aby zapewnić Państwu jak największą wygodę korzystania z funkcjonalności naszego portalu.

Jeżeli zgadzają się Państwo na korzystanie z cookies przez nasz portal, prosimy o kliknięcie przycisku "Akceptuję". Jeśli nie akceptują Państwo takiego działania, należy zmienić ustawienia cookies w swojej przeglądarce.

Akceptuję

Przeczytaj naszą politykę cookies