Nekrologi

Franicszek Reinert


* 18.11.1919   ✝ 21.10.1945

Franciszek Reinert  był konspiracyjnym ostrowskim harcerzem. Urodził się 18 listopada 1919 roku w Ostrowie, w rodzinie mistrza stolarskiego Ignacego i Stanisławy z domu Balcerek. Miał czworo rodzeństwa - siostrę Weronikę
oraz braci Mariana, Tadeusza i Stanisława. Po ukończeniu szkoły powszechnej uczęszczał do Gimnazjum Męskiego w Ostrowie. W czerwcu 1939 roku uzyskał promocję do klasy maturalnej. Na przeszkodzie w dalszej edukacji stanął wybuch II wojny światowej. Wcześniej, w okresie nauki w gimnazjum należał do Sodalicji Mariańskiej, a także brał aktywny udział w występach sekcji żywego słowa działającej przy kółku polonistycznym kierowanym przez profesora Józefa Jachimka. Przede wszystkim jednak był bardzo
zaangażowanym harcerzem - członkiem 5 Drużyny Harcerskiej im. Tomasza Zana. Przynależność do tej organizacji w dużym stopniu wpłynęła na ukształtowanie się jego charakteru, o czym świadczy jego patriotyczna działalność w okresie okupacji hitlerowskiej. Po wkroczeniu wojsk niemieckich we wrześniu 1939 roku organizował i brał czynny udział w akcji ratowania mienia harcerskiego i dóbr kultury narodowej, głównie książek z bibliotek. Po przejściu ostrowskiego harcerstwa do podziemia
należał do grupy pierwszych organizatorów późniejszych Szarych Szeregów. Angażował się również w organizację tajnego szkolnictwa na terenie  ostrowskiej dzielnicy Zacharzew, biorąc w potajemnych kompletach udział jako wykładowca. Oficjalnie był zatrudniony w niemieckiej firmie budowlanej Merckle. Firma ta zajmował się m.in. wykonaniem robót wyburzeniowych na terenie getta żydowskiego w Warszawie. Delegowała do tego także pracowników z Ostrowa. W większości byli oni członkami Szarych Szeregów i
żołnierzami Armii Krajowej. Z nich wykształciła się grupa odważnych i ofiarnych kolporterów podziemnej prasy i wydawnictw drukowanych w Warszawie i przewożonych do Ostrowa. Wśród nich działał Franciszek Reinert. Niestety, został on zdekonspirowany, a następnie aresztowany przez gestapo i osadzony w obozie karnym w Radogoszczu. Nieludzko torturowany podczas przesłuchań nie załamał się i nie wydał żadnego ze współpracowników. Przypłacił to jednak utratą zdrowia. Doczekał końca wojny i powrócił do Ostrowa. Wznowił naukę w Gimnazjum Męskim i w dniu 10 lipca 1945 roku uzyskał świadectwo dojrzałości. Pozostałością po okupacyjnych przeżyciach była choroba serca, która doprowadziła do zgonu w dniu 21 października 1945 roku. Spoczywa na cmentarzu przy ulicy Limanowskiego w Ostrowie Wielkopolskim.

PRZECZYTAJ CAŁY ARTYKUŁ

Franciszek Reinert  był konspiracyjnym ostrowskim harcerzem. Urodził się 18 listopada 1919 roku w Ostrowie, w rodzinie mistrza stolarskiego Ignacego i Stanisławy z domu Balcerek. Miał czworo rodzeństwa - siostrę Weronikę
oraz braci Mariana, Tadeusza i Stanisława. Po ukończeniu szkoły powszechnej uczęszczał do Gimnazjum Męskiego w Ostrowie. W czerwcu 1939 roku uzyskał promocję do klasy maturalnej. Na przeszkodzie w dalszej edukacji stanął wybuch II wojny światowej. Wcześniej, w okresie nauki w gimnazjum należał do Sodalicji Mariańskiej, a także brał aktywny udział w występach sekcji żywego słowa działającej przy kółku polonistycznym kierowanym przez profesora Józefa Jachimka. Przede wszystkim jednak był bardzo
zaangażowanym harcerzem - członkiem 5 Drużyny Harcerskiej im. Tomasza Zana. Przynależność do tej organizacji w dużym stopniu wpłynęła na ukształtowanie się jego charakteru, o czym świadczy jego patriotyczna działalność w okresie okupacji hitlerowskiej. Po wkroczeniu wojsk niemieckich we wrześniu 1939 roku organizował i brał czynny udział w akcji ratowania mienia harcerskiego i dóbr kultury narodowej, głównie książek z bibliotek. Po przejściu ostrowskiego harcerstwa do podziemia
należał do grupy pierwszych organizatorów późniejszych Szarych Szeregów. Angażował się również w organizację tajnego szkolnictwa na terenie  ostrowskiej dzielnicy Zacharzew, biorąc w potajemnych kompletach udział jako wykładowca. Oficjalnie był zatrudniony w niemieckiej firmie budowlanej Merckle. Firma ta zajmował się m.in. wykonaniem robót wyburzeniowych na terenie getta żydowskiego w Warszawie. Delegowała do tego także pracowników z Ostrowa. W większości byli oni członkami Szarych Szeregów i
żołnierzami Armii Krajowej. Z nich wykształciła się grupa odważnych i ofiarnych kolporterów podziemnej prasy i wydawnictw drukowanych w Warszawie i przewożonych do Ostrowa. Wśród nich działał Franciszek Reinert. Niestety, został on zdekonspirowany, a następnie aresztowany przez gestapo i osadzony w obozie karnym w Radogoszczu. Nieludzko torturowany podczas przesłuchań nie załamał się i nie wydał żadnego ze współpracowników. Przypłacił to jednak utratą zdrowia. Doczekał końca wojny i powrócił do Ostrowa. Wznowił naukę w Gimnazjum Męskim i w dniu 10 lipca 1945 roku uzyskał świadectwo dojrzałości. Pozostałością po okupacyjnych przeżyciach była choroba serca, która doprowadziła do zgonu w dniu 21 października 1945 roku. Spoczywa na cmentarzu przy ulicy Limanowskiego w Ostrowie Wielkopolskim.

ZŁÓŻ KONDOLENCJE

Serwis WLKP24.info do swojego działania wykorzystuje pliki cookies. Stosujemy je, aby zapewnić Państwu jak największą wygodę korzystania z funkcjonalności naszego portalu.

Jeżeli zgadzają się Państwo na korzystanie z cookies przez nasz portal, prosimy o kliknięcie przycisku "Akceptuję". Jeśli nie akceptują Państwo takiego działania, należy zmienić ustawienia cookies w swojej przeglądarce.

Akceptuję

Przeczytaj naszą politykę cookies