Warning: mysql_pconnect(): Can't connect to local MySQL server through socket '/tmp/mysql.sock' (2) in /var/www/wlkp24.info/core/libraries/MySQLDatabase.php on line 42
Brak odpowiedzi od serwera baz danych!
Warning: mysql_pconnect(): Can't connect to local MySQL server through socket '/tmp/mysql.sock' (2) in /var/www/wlkp24.info/core/libraries/MySQLDatabase.php on line 42
Brak odpowiedzi od serwera baz danych!
Warning: mysql_errno() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/wlkp24.info/core/libraries/MySQLDatabase.php on line 60

Warning: mysql_pconnect(): Can't connect to local MySQL server through socket '/tmp/mysql.sock' (2) in /var/www/wlkp24.info/core/libraries/db.php on line 32
Brak odpowiedzi od serwera baz danych!
Warning: mysql_pconnect(): Can't connect to local MySQL server through socket '/tmp/mysql.sock' (2) in /var/www/wlkp24.info/core/libraries/db.php on line 32
Brak odpowiedzi od serwera baz danych!
Warning: mysql_errno() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/wlkp24.info/core/libraries/db.php on line 50

Warning: mysql_pconnect(): Can't connect to local MySQL server through socket '/tmp/mysql.sock' (2) in /var/www/wlkp24.info/core/libraries/db.php on line 32
Brak odpowiedzi od serwera baz danych!
Warning: mysql_errno() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/wlkp24.info/core/libraries/db.php on line 50

Warning: mysql_pconnect(): Can't connect to local MySQL server through socket '/tmp/mysql.sock' (2) in /var/www/wlkp24.info/core/libraries/db.php on line 32
Brak odpowiedzi od serwera baz danych!
Warning: mysql_errno() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/wlkp24.info/core/libraries/db.php on line 50

Warning: mysql_pconnect(): Can't connect to local MySQL server through socket '/tmp/mysql.sock' (2) in /var/www/wlkp24.info/core/libraries/db.php on line 32
Brak odpowiedzi od serwera baz danych!
Warning: mysql_errno() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/wlkp24.info/core/libraries/db.php on line 50

Warning: mysql_pconnect(): Can't connect to local MySQL server through socket '/tmp/mysql.sock' (2) in /var/www/wlkp24.info/core/libraries/db.php on line 32
Brak odpowiedzi od serwera baz danych!
Warning: mysql_errno() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/wlkp24.info/core/libraries/db.php on line 50

Warning: mysql_pconnect(): Can't connect to local MySQL server through socket '/tmp/mysql.sock' (2) in /var/www/wlkp24.info/core/libraries/db.php on line 32
Brak odpowiedzi od serwera baz danych!
Warning: mysql_errno() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/wlkp24.info/core/libraries/db.php on line 50

Warning: mysql_pconnect(): Can't connect to local MySQL server through socket '/tmp/mysql.sock' (2) in /var/www/wlkp24.info/core/libraries/db.php on line 32
Brak odpowiedzi od serwera baz danych!
Warning: mysql_errno() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/wlkp24.info/core/libraries/db.php on line 50

Warning: mysql_pconnect(): Can't connect to local MySQL server through socket '/tmp/mysql.sock' (2) in /var/www/wlkp24.info/core/libraries/db.php on line 32
Brak odpowiedzi od serwera baz danych!
Warning: mysql_errno() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/wlkp24.info/core/libraries/db.php on line 50

Warning: mysql_pconnect(): Can't connect to local MySQL server through socket '/tmp/mysql.sock' (2) in /var/www/wlkp24.info/core/libraries/db.php on line 32
Brak odpowiedzi od serwera baz danych!
Warning: mysql_errno() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/wlkp24.info/core/libraries/db.php on line 50

Warning: mysql_pconnect(): Can't connect to local MySQL server through socket '/tmp/mysql.sock' (2) in /var/www/wlkp24.info/core/libraries/MySQLDatabase.php on line 42
Brak odpowiedzi od serwera baz danych!
Warning: mysql_pconnect(): Can't connect to local MySQL server through socket '/tmp/mysql.sock' (2) in /var/www/wlkp24.info/core/libraries/MySQLDatabase.php on line 42
Brak odpowiedzi od serwera baz danych!
Warning: mysql_errno() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/wlkp24.info/core/libraries/MySQLDatabase.php on line 60

Warning: array_rand() expects parameter 1 to be array, null given in /var/www/wlkp24.info/app/models/filmyModel.php on line 9

Warning: mysql_pconnect(): Can't connect to local MySQL server through socket '/tmp/mysql.sock' (2) in /var/www/wlkp24.info/core/libraries/MySQLDatabase.php on line 42
Brak odpowiedzi od serwera baz danych!
Warning: mysql_pconnect(): Can't connect to local MySQL server through socket '/tmp/mysql.sock' (2) in /var/www/wlkp24.info/core/libraries/MySQLDatabase.php on line 42
Brak odpowiedzi od serwera baz danych!
Warning: mysql_errno() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/wlkp24.info/core/libraries/MySQLDatabase.php on line 60

Warning: mysql_pconnect(): Can't connect to local MySQL server through socket '/tmp/mysql.sock' (2) in /var/www/wlkp24.info/core/libraries/MySQLDatabase.php on line 42
Brak odpowiedzi od serwera baz danych!
Warning: mysql_pconnect(): Can't connect to local MySQL server through socket '/tmp/mysql.sock' (2) in /var/www/wlkp24.info/core/libraries/MySQLDatabase.php on line 42
Brak odpowiedzi od serwera baz danych!
Warning: mysql_pconnect(): Can't connect to local MySQL server through socket '/tmp/mysql.sock' (2) in /var/www/wlkp24.info/core/libraries/MySQLDatabase.php on line 42
Brak odpowiedzi od serwera baz danych!
Warning: mysql_errno() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/wlkp24.info/core/libraries/MySQLDatabase.php on line 60

Warning: mysql_pconnect(): Can't connect to local MySQL server through socket '/tmp/mysql.sock' (2) in /var/www/wlkp24.info/core/libraries/MySQLDatabase.php on line 42
Brak odpowiedzi od serwera baz danych!
Warning: mysql_errno() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/wlkp24.info/core/libraries/MySQLDatabase.php on line 60

Warning: mysql_pconnect(): Can't connect to local MySQL server through socket '/tmp/mysql.sock' (2) in /var/www/wlkp24.info/core/libraries/MySQLDatabase.php on line 42
Brak odpowiedzi od serwera baz danych!
Warning: mysql_errno() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/wlkp24.info/core/libraries/MySQLDatabase.php on line 60

Warning: mysql_pconnect(): Can't connect to local MySQL server through socket '/tmp/mysql.sock' (2) in /var/www/wlkp24.info/core/libraries/MySQLDatabase.php on line 42
Brak odpowiedzi od serwera baz danych!
Warning: mysql_pconnect(): Can't connect to local MySQL server through socket '/tmp/mysql.sock' (2) in /var/www/wlkp24.info/core/libraries/MySQLDatabase.php on line 42
Brak odpowiedzi od serwera baz danych!
Warning: mysql_errno() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/wlkp24.info/core/libraries/MySQLDatabase.php on line 60
Regulamin :: WLKP24.info

Warning: mysql_pconnect(): Can't connect to local MySQL server through socket '/tmp/mysql.sock' (2) in /var/www/wlkp24.info/core/libraries/db.php on line 32
Brak odpowiedzi od serwera baz danych!
Warning: mysql_errno() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/wlkp24.info/core/libraries/db.php on line 50

Warning: mysql_pconnect(): Can't connect to local MySQL server through socket '/tmp/mysql.sock' (2) in /var/www/wlkp24.info/core/libraries/db.php on line 32
Brak odpowiedzi od serwera baz danych!
Warning: mysql_errno() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/wlkp24.info/core/libraries/db.php on line 50

Warning: mysql_pconnect(): Can't connect to local MySQL server through socket '/tmp/mysql.sock' (2) in /var/www/wlkp24.info/core/libraries/db.php on line 32
Brak odpowiedzi od serwera baz danych!
Warning: mysql_errno() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/wlkp24.info/core/libraries/db.php on line 50

Warning: mysql_pconnect(): Can't connect to local MySQL server through socket '/tmp/mysql.sock' (2) in /var/www/wlkp24.info/core/libraries/db.php on line 32
Brak odpowiedzi od serwera baz danych!
Warning: mysql_errno() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/wlkp24.info/core/libraries/db.php on line 50

Regulamin

REGULAMIN
serwisu internetowego www.wlkp24.info

I. Postanowienia ogólne
 1. Regulamin zawiera zasady i warunki korzystania przez użytkownika Internetu z serwisem prowadzonego na stronach portalu przez firmę Telewizja Kablowa PROART Spółka cywilna – Wiesław Okrój, Marcin Okrój z siedziba w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Wolności 19, 63-400 Ostrów Wielkopolski NIP 622-10-05-536 wpisaną w ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego pod numerem 14676 (Wiesław Okrój) i Wójta Gminy Czerwonak pod numer 5406 (Marcin Okrój)
 2. Regulamin zawiera w swej treści prawa i obowiązki stron tj. użytkownika i administratora oraz zakres ich odpowiedzialności prawnej.
 3. Korzystanie z portalu może następować wyłącznie w sposób zgodny z obowiązującym prawem, postanowieniami regulaminu a także zgodnie z regułami etycznymi, społecznymi i obyczajowymi.
 4. Użytkownik przed założeniem konta, zobowiązuje się do szczegółowego zapoznania się z regulaminem, co w konsekwencji, oznacza, że jego treść akceptuje bez żadnych zastrzeżeń i warunków.
 5. Administrator nie wyklucza, że korzystanie przez użytkownika z poszczególnej usługi (dostępnych na stronach danej usługi), może zostać objęte regulaminem szczegółowym. Wówczas korzystanie z tej szczególnej usługi uwarunkowane jest akceptacją obydwu regulaminów.
II. Definicje
 • Administrator - podmiot zarządzający i prowadzący portal opisany w pkt. I . 1 regulaminu
 • Użytkownik - osoba fizyczna korzystająca z portalu w formie odbierania lub umieszczania w nim danych ( użytkownik nie zalogowany), - osoba fizyczna korzystająca z portalu w formie odbierania lub umieszczania w nim danych, która uprzednio skutecznie założyła konto poprzez uzyskanie loginu i hasła pozwalającego się zalogować
 • Materiał - audiowizualny materiał, który jest udostępniony przez administratora w sieci Internetu w ramach portalu w taki sposób aby użytkownik mógł uzyskać do niego dostęp w wy branym przez siebie czasie i miejscu
 • Forum dyskusyjne - usługa (wydzielona część portalu), która umożliwia opublikowanie użytkownikowi swojego opisu (postu) lub stanowiska w okresowej sprawie.
 • Post – tekst opublikowany na forum dyskusyjnym posiadający znamiona opinii użytkownika
 • Wasze Video – Serwis, który umożliwia użytkownikom mieszczanie własnych plików foto lub video opatrzonych tytułem i krótkim opisem, gdzie sposób korzystania z tego serwisu regulowany jest regulaminem szczególnym
III. Prawa autorskie
 1. Prawa do utworów wchodzących w skład portalu tj. jak np. teksty, multimedia, elementy graficzne itp. przynależne są wyłącznie administratorowi. Przesłanie materiałów przez użytkownika, oznacza wyrażenie zgody na publikowanie i przekazanie praw autorskich do niego.
 2. Na korzystanie przez użytkownika z materiałów, administrator udziela jemu licencji niewyłącznej, przy czym licencja ta jest nieprzenoszalna do korzystania z tego materiału w formie projekcji. Udzielenie licencji nie daje podstaw użytkownikowi do udzielenia dalszych licencji.
 3. Administrator udziela licencji na czas trwania transmisji dotyczącej określonego materiału.
 4. Zakazane jest przekazywanie przez użytkownika osobom trzecim pobranego materiału. Oznacza to że użytkownik nie może w żaden sposób – odpłatny lub nieodpłatny - rozpowszechniać pobranego materiału na jakichkolwiek polach eksploatacji.
IV. Warunki korzystania z portalu
 1. Korzystanie z portalu jest bezpłatne i ma charakter dobrowolny.
 2. Wszelkie treści i informacje przekazane przez użytkownika do portalu (tzw. profil), są gromadzone i przetwarzane prze administratora w systemie informatycznym (tzw. baza profili), z uwzględnieniem ochrony prawnej o której mowa w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych. Zgromadzona baza profili podlega ochronie prawnej.
 3. Konsekwencją ochrony danych osobowych jest prawo użytkownika wglądu do swoich danych z prawem do ich poprawienia i żądania ich usunięcia z bazy profili a także wskazania administratorowi jakie dodatkowe informacje o użytkowniku mogą być udostępnione innym użytkownikom portalu.
 4. Administrator zastrzega sobie prawo zaprzestania lub ograniczania dostępu do prezentowanych materiałów bez jakichkolwiek warunków wstępnych.
 5. Administrator zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zaniechania świadczenia usługi dla użytkownika ( blokowania lub usuwania kont), w przypadku korzystania przez niego z portalu w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub postanowieniami regulaminu.
 6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skutki zaistniałej awarii serwisu, w tym danych w nim przechowywanych. Nie ponosi również odpowiedzialności za treść zawartych postów i komentarzy, wypowiedzi lub wpisów dokonywanych na form internetowym dostępnym w serwisie.
 7. W przypadku wprowadzenia dodatkowych usług (również płatnych) zasady ich korzystania regulować będą regulaminy szczególne.
V. Uczestnictwo użytkownika w serwisie
 1. Przy pełnej aktywacji, warunkiem uczestnictwa w serwisie jest pozytywna realizacja procedury rejestracji, zakończona założeniem konta, przy czym do założenia konta niezbędne jest spełnienie wymagań technicznych i posiadanie aktywnej skrzynki e-mail. Za pośrednictwem skrzynki e-mail i strony serwisu następuje procedura rejestracji i aktywacji konta. Dla prawidłowego założenia konta niezbędne jest podanie w trakcie rejestracji co najmniej pseudonimu i adresu e-mail. Dobrowolne jest podanie danych osobowych. Brak aktywacji konta podczas rejestracji, może stanowić podstawę dla administratora pozbawienia możliwości założenia konta.
 2. Dopuszcza się możliwość posiadania przez użytkownika jednego konta w serwisie przy czym nie jest dopuszczalne udostępnienie tegoż konta osobom trzecim.
 3. Zakończenie procedury rejestracji użytkownika w serwisie skutkuje zapewnieniem że z regulaminem się zapoznał i jego treść zaakceptował oraz że informacje składające się na profil, są dostępne nieograniczonej ilości użytkowników.
 4. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie elektronicznego formularza zamieszczonego na stronach internetowych portalu.
 5. Usunięcia konta z serwisu, może dokonać użytkownik w każdej chwili.
 6. Administrator może usunąć posty dokonane przez użytkownika, o ile naruszają przepisy regulaminu lub nawet zablokować konto względnie określone usługi serwisu (np. możliwość dokonywania wpisów do komentarzy itp.). Zaistnienie takiej sytuacji upoważniać może administratora do podania na łamach serwisu informacji o tym, dostępnej dla wszystkich użytkowników. Kolejne naruszenie przepisów regulaminu daje administratorowi uprawnienie do usunięcia konta użytkownika.
 7. Posty i komentarze zamieszczane są na portalu automatycznie, co oznacza że za ich treść pełną odpowiedzialność ponosi użytkownik. Administrator usuwać będzie posty i komentarze, które naruszają dobra osobiste innych osób, naruszają prawa autorskie lub nawołują do ich łamania, zawierają dane osobowe lub teleadresowe, nawołują do agresji i przemocy, dokonywania przestępstw lub wykroczeń, mają charakter wulgarności, wzywają do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, obrażają osoby publiczne, propagują środki odurzające, narkotyki, alkohol, są reklamą lub spamem albo odbiegające od tematu. Usunięcie z konta wpisów o których mowa wyżej nie wymaga uzasadnienia.
 8. Administrator zastrzega sobie prawo do emisji reklam realizowanych bezpośrednio przed i po emisji materiału otrzymanego od użytkownika w ramach serwisu PROART – Wasze Video. Emitowany materiał użytkownika, administrator może przekazać do wykorzystania firmie PROART .
VI. Reklamacje
 1. Przedmiotem reklamacji są zakłócenia w funkcjonowaniu serwisu (usługi świadczone w serwisie), w tym celu użytkownik wysyła zgłoszenie za pośrednictwem poczty e-mail na adres: redakcja@wlkp24.info
 2. Rozpatrzenie reklamacji przez administratora następować będzie w terminie 14 dni.
 3. Jeżeli dla prawidłowej analizy zaistniałej nieprawidłowości w funkcjonowaniu serwisu, zachodzić będzie konieczność ingerencji w strukturę techniczną konta użytkownika, to administrator zastrzega sobie prawo do takiej czynności zmierzającej do przywrócenia prawidłowego działania serwisu
VII. Zasady odpowiedzialności
 1. Obowiązkiem administratora jest dbałość o bezpieczeństwo danych udostępnionych przez użytkowników celem ich ochrony przed dostępem osób trzecich jak również przed ich przekazywaniem odpłatnym lub nieodpłatnym.
 2. Zgromadzone dane użytkowników serwisu mają być udostępnione wyłącznie instytucjom uprawnionym do tego z mocy przepisów prawa, w szczególności organom wymiaru sprawiedliwości.
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności:
  • za zakłócenia w serwisie nie leżące po stronie administratora lub spowodowane siłą wyższą;
  • za szkody spowodowane przez użytkowników a wynikające z niewłaściwego korzystania z serwisu;
  • za prawdziwość i rzetelność informacji podanych przez użytkownika w serwisie;
  • za skutki wykorzystania przez użytkowników pobranych informacji;
  • za wszelkie skutki związane z nieprawidłowym korzystaniem przez użytkowników z serwisu;
  • za utratę danych przez administratora związanych z awaria sprzętu;
  • za przetwarzanie przez użytkownika dla osób trzecich danych, w sposób niezgodny z przepisami dotyczącymi ochrony i przetwarzania danych osobowych;
  • za szkody wynikłe z wykorzystania hasła użytkownika przez osobę trzecią, chyba że wejście w posiadanie hasła nastąpiło z winy administratora;
 4. Administratorowi przysługuje prawo do wyłączenia serwisu (całkowitego lub częściowego), bez powiadamiania użytkowników o ile czynność ta związana jest z prowadzoną konserwacją lub działaniami zmierzającymi do modyfikacji usług albo możliwością występowania zdarzeń zagrażającymi prawom lub interesom użytkowników i administratora.
 5. Administrator może przenieść swoje prawa i obowiązki związane z serwisem bez zgody użytkowników.
VIII. Postanowienia końcowe
 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 września 2012r.
 2. Regulamin jest dostępny na portalu w formie która umożliwia jego wydrukowanie.
 3. Wszelkie zmiany do regulaminu administrator może dokonywać w sposób jednostronny, które obowiązują od chwili ich publikacji na stronie internetowej portalu.
 4. Wykładni regulamin dokonuje wyłącznie administrator.
 5. Nowa treść regulaminu winna zostać niezwłocznie zaakceptowana przez użytkownika, w przeciwnym wypadku skutkiem tego będzie usuniecie przez administratora konta użytkownika.

Serwis WLKP24.info do swojego działania wykorzystuje pliki cookies. Stosujemy je, aby zapewnić Państwu jak największą wygodę korzystania z funkcjonalności naszego portalu.

Jeżeli zgadzają się Państwo na korzystanie z cookies przez nasz portal, prosimy o kliknięcie przycisku "Akceptuję". Jeśli nie akceptują Państwo takiego działania, należy zmienić ustawienia cookies w swojej przeglądarce.

Akceptuję

Przeczytaj naszą politykę cookies